Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Opplussen van woningen

  De groep oudere huiseigenaren groeit. Deze groep wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen. Het is daarvoor belangrijk dat de woning geschikt is of op tijd geschikt wordt gemaakt. Dit kan door het aanbrengen van (kleine) voorzieningen, “opplussen”, maar ook door een andere indeling van het huis of een ander gebruik van de reeds aanwezige voorzieningen. De gemeente Kapelle wil hierbij helpen door het geven van advies en het stimuleren van het opplussen door middel van een tegemoetkoming in de kosten.

 • Informatie opvragen (Woo-verzoek)

  De Wet open overheid (Woo) zorgt voor een meer transparante overheid, die uitlegt wat zij doet en waarom. De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert u hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen, de website overheid.nl of onze eigen website. Als u op zoek bent naar documenten die nog niet openbaar zijn, kunt u vragen of die documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Zo'n verzoek heet een Woo-verzoek. De gemeente bekijkt na uw verzoek of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen via WIZ.

 • Trouwen in het buitenland

  Op de website van de Rijksoverheid staat waar u aan moet denken als u in het buitenland gaat trouwen.

 • Gokautomaat plaatsen

  Als u een gokautomaat/ speelautomaat in uw zaak wilt plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Dit kan met het digitale aanvraagformulier.

 • Automatische incasso aanvragen gemeentelijke belastingen

  De heffing, inning en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door Sabewa Zeeland. U kunt via het digitaal loket van Sabewa de automatische incasso regelen. U kunt daar inloggen als burger, bedrijf of organisatie (met DigiD).