Zoekresultaat 1 - 10 van 95 resultaten

 • Koninklijke onderscheiding

  Kent u iemand uit de gemeente Laren die een Koninklijke onderscheiding (lintje) verdient? U kunt hem of haar voordragen via de gemeente waar de kandidaat woont. Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar onderscheidingen@laren.nl.   Wanneer aanvragen Een aanvraag voor een onderscheiding voor Lintjesregen 2025, moet uiterlijk op 15 juni 2024 zijn ingediend.  Uitreiking Een Koninklijke onderscheiding kan op 2 momenten worden uitgereikt: Tijdens de Algemene Gelegenheid. Dat noemen we ook wel Lintjesregen en is de dag voor Koningsdag. Uw voorstel moet u uiterlijk 15 juni van het vóórgaande jaar indienen  Op een door u gewenste datum. Uw voorstel moet 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum zijn ingediend Aanvragen gaat als volgt Stap 1: Verzamel alle informatie die nodig is. Kijk daarvoor op lintjes.nl. U leest daar ook meer over het toekennen van een lintje  Stap 2: Vul het digitale voorstelformulier in  Stap 3: Dien het verzoek in bij de gemeente  Wat gebeurt er met uw aanvraag  De burgemeester brengt advies uit op uw aanvraag en stuurt deze naar de Commissaris van de Koning  De Commissaris van de Koning brengt advies uit en stuurt deze door naar Kapittel voor de Civiele Orden  Kapittel voor de Civiele Orden brengt advies uit  Voordracht en ontwerp-Koninklijk besluit door de minister die daar over gaat Ondertekening Koninklijk besluit door Zijne Majesteit de Koning  Uitreiking Overzicht koninklijke onderscheidingen Bent u benieuwd welke inwoners van de gemeente Laren een koninklijke onderscheiding (lintje) hebben ontvangen? Dat vindt u in dit overzicht. 

 • Huwelijk of partnerschap melden

  Als u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren, dan meldt u dit bij de gemeente waar u gaat trouwen of een partnerschap aangaat. Doe de melding maximaal 1 jaar en minimaal 2 weken voor de datum van de ceremonie. U kunt de melding van uw huwelijk of partnerschap online doen. U heeft hier DigiD voor nodig. Getuigen Bij het huwelijk of partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn en maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. Voorwaarden Om te trouwen of een partnerschap te laten registreren bent u:  18 jaar of ouder Geen bloedverwant in de 1e, 2e, 3e of 4e graad Huwelijk of partnerschap melden Heeft u geen DigiD, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035. Kosten Wat kost trouwen en registratie van een partnerschap: Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur in het gemeentehuis € 488 Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur op een bijzondere of zelfgekozen locatie € 601,50 Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis € 673 Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur op een bijzondere of zelfgekozen locatie € 948,50 Zaterdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis € 673 Zaterdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur op een bijzondere of zelfgekozen locatie € 948,50 Trouwboekje/Partnerschapsboekje € 24,50 (alleen betalen bij een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap) Getuigen van de gemeente per persoon € 82,50 Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag € 214 Handig om te weten In Nederland trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Gratis huwelijk of partnerschap Dit kan in onze gemeente op maandag om 09.00 uur of 9.15 uur. Om gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan moet één van u of allebei in onze gemeente wonen. Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 035.  Ceremonie bij gratis huwelijk of partnerschap U bent welkom in een klein gezelschap van maximaal 6 personen. Dat is inclusief het bruidspaar, getuigen en eventuele gasten. De ambtenaar die uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekt houdt geen toespraak en neemt van tevoren geen contact met u op. Meer informatie Trouwlocatie kiezen Trouwambtenaar kiezen

 • Leerlingenvervoer

  Uw kind kan door ziekte of handicap niet zelfstandig naar school reizen. Of uw kind gaat vanwege het geloof naar een school die verder weg ligt. U kunt een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. Er zijn vergoedingen voor: Reizen met het openbaar vervoer Reizen met fiets of brommer  Zelf brengen en halen van uw kind met eigen vervoer Begeleiding van uw kind naar school Hoe werkt het U neemt contact met Maatschappelijke Zaken HBEL via 035 - 528 12 47 of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@huizen.nl We gaan eerst met u in gesprek We bespreken wat de situatie en behoefte is en wat het beste bij uw kind past Vraagt u leerlingenvervoer aan, dan ontvangt u een formulier. U stuurt dit ingevuld op en u ontvangt binnen 8 weken een besluit Maatschappelijke Zaken HBEL is er voor de inwoners van de gemeente Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement in de gemeente organiseren dat voor publiek toegankelijk is? Voor grote evenementen heeft u een vergunning nodig. Voor het organiseren van een klein evenement is een melding bij de gemeente voldoende. Klein evenement organiseren U heeft geen evenementenvergunning nodig als: Maximaal 100 personen nemen op hetzelfde moment deel aan uw evenement Het evenement tussen 08.00 en 01.00 uur is Muziek mag alleen tussen 8.00 en 23.00 uur en op zondag niet voor 13.00 uur en niet tijdens kerkdiensten Er geen geluidsoverlast is voor buren en buurtbewoners Het evenement vindt niet plaats op doorgaande wegen en busroutes en er is op elk moment een doorgang van 4,5 meter vrij voor hulpdiensten Er is een organisator. Dat wil zeggen: iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn voor de gemeente of hulpdiensten. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement Het evenement vindt niet plaats op een locatie waar al een evenementenvergunning voor is verleend Wilt u hekken en/of borden plaatsen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 035. U moet dit zelf regelen. Geeft u korter dan 10 dagen van te voren uw verzoek door, dan kan het zijn dat wij de hekken en borden niet op tijd kunnen leveren. Meesturen Stuur een situatieschets mee. Dat is een plattegrond op schaal van het evenemententerrein met daarin alle objecten en de afmetingen die daar bij horen. Kosten Geen.  Aanmelden Een klein evenement aanmelden is gratis. U heeft DigiD nodig voor het doen van een melding en eHerkenning als u namens een bedrijf de melding doet. U krijgt binnen 5 werkdagen bericht. Klein evenement melden Groot evenement organiseren Organiseert u een evenement dat niet aan alle eisen voor een klein evenement voldoet, dan moet u een vergunning aanvragen. Het formulier Evenementenvergunning vraagt u aan via telefoonnummer 14 035. U vult dit formulier in en stuurt het tenminste 12 weken voor het evenement plaats vindt aan ons door. Alcohol verkopen Wilt u tijdens het evenement dat u organiseert (klein of groot) alcohol verkopen zoals bier en wijn (zwak-alcoholisch), dan moet u ook een Ontheffing voor alcohol verkopen aanvragen.   Verkeersregelaar Bij evenementen zorgen verkeersregelaars ervoor dat het verkeer goed kan doorrijden. Een verkeersregelaar mag niet zomaar aan de slag maar moet aangesteld zijn door de gemeente. Voor het benoemen van een verkeersregelaar moet u een aanvraag indienen.  Contact Vragen of meer informatie over uw melding neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035. U kunt ook bellen als u wilt overleggen voordat u uw evenement meldt.

 • Attestatie de vita

  Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen. U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland, vraag dan een attestatie de vita aan. Deze wordt in meerdere talen opgesteld. Bewijs van in leven zijn aanvragen Kosten € 12,50 Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds dan is het gratis.

 • Monument verbouwen

  Een monument is een beschermd gebouw. U mag een monument niet zomaar verbouwen, restaureren of slopen.  Rijksmonument verbouwen U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig om een rijksmonument te veranderen, te herstellen of te slopen. Ook voor het gebruik van een monument gelden regels. Functies waarbij er schade ontstaat aan het monument zijn niet toegestaan. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via omgevingsloket.nl. Gemeentelijk monument verbouwen Een gemeentelijk monument is een onroerend goed (inclusief de grond) dat van: Algemeen (lokaal) belang door schoonheid   Betekenis voor de wetenschap heeft Cultuurhistorische waarde heeft U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig om een gemeentelijke monument te veranderen, te herstellen of te slopen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt, mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via omgevingsloket.nl. Onderhoud gemeentelijke monument Voor standaard onderhoud aan uw monument heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Denk aan schilderwerk. U moet u in sommige gevallen wel rekening houden met de originele kleuren. Kosten De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Deze kunnen uit meerdere activiteiten bestaan. De kosten van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag. Meer informatie Of uw gebouw of object een monumentenstatus heeft, controleert u in het Rijksmonumentenregister Subsidie voor rijksmonumenten (geen woonhuis)  Lening voor onderhoud rijksmonument (Restauratiefonds-hypotheek)

 • Hulp bij het huishouden

  heeft vanwege uw leeftijd, ziekte of een handicap moeite om uw huishouden te doen. Misschien komt u aanmerking voor huishoudelijke hulp. Kijk voor meer informatie en aanvraag op maatschappelijkezaken.nl. Maatschappelijke Zaken HBEL is er voor de inwoners van de gemeente Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond. Zoals kabels en leidingen, terrassen van horecaondernemingen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames, vlaggen, steigers en bouwcontainers. Zie belastingenhbl.nl voor het tarief en meer informatie over precariobelasting. De gemeente Huizen voert de belastingheffing uit voor de gemeente Laren.

 • Bedrijfsafval

  Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan milieueisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt. Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij inzamelbedrijven in de regio of particuliere afvalinzamelaars.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De WOZ-waarde van uw koopwoning of bedrijfspand bepaalt hoeveel Onroerendzaakbelasting (OZB) u betaalt. De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde. Taxatieverslag bekijken In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde tot stand gekomen is. Bij de waardering van uw woning vergelijkt de gemeente uw woning met 3 vergelijkbare woningen die in de buurt zijn verkocht of met andere vergelijkbare woningen. Ook staan in het taxatieverslag de objectkenmerken vermeld. Via belastingenbhl.nl kunt u uw taxatieverslag bekijken.  Bezwaar maken Via belastingenbhl.nl vindt u meer uitleg over de WOZ-waarde, bezwaar maken en bezwaar laten maken door een commercieel WOZ-bureau.  De gemeente Huizen voert de belastingheffing uit voor de gemeente Laren.