Zoekresultaat 1 - 10 van 38 resultaten

 • Flyeren

  Voor het uitdelen van flyers (geschreven en/of gedrukte stukken) is geen vergunning vereist. Flyeren is toegestaan in alle winkelstraten, behalve op de marktpleinen (bij het Lelycentre en Agorahof in het Stadshart) als daar markt wordt gehouden. U moet dan toestemming vragen aan de marktmeester....

 • Ondergrondse tanks verwijderen

  Voor ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie gelden speciale regels. Bij verwijdering van de tank moeten de daarbij behorende leidingen en appendages binnen acht weken worden verwijderd. Ook moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd naar mogelijke verontreiniging...

 • Arbeidsverplichting

  Als u geen werk hebt en de kosten van uw levensonderhoud niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de Participatiewet. Het uiteindelijke doel van de Participatiewet is om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen, waardoor er geen uitkering meer nodig is....

 • Milieuklacht

  Milieuklachten over bedrijven kunt u indienen bij de gemeente. U kunt daarbij denken aan overlast door geluid, geur, stof of een andere milieuverontreiniging door een bedrijf. De gemeente ziet erop toe dat bedrijven de milieuregels naleven. Milieuklachten die niet worden veroorzaakt door een bedrijf...

 • Samplen, uitdelen gratis producten

  Voor samplen (het uitdelen van gratis producten) heeft u een vergunning nodig.

 • Douchestoel

  Door een beperking in verband met ziekte, handicap of ouderdom kan het zijn dat u moeite hebt met het douchen. Met een douchezitje of douchestoel kunt u toch veilig onder de douche. Een douchezitje is een zitje dat aan de muur of aan de vloer vast is gemaakt. Een douchestoel is een losse voorziening...

 • Toiletstoel

  Door een beperking in verband met ziekte, handicap of ouderdom kan het zijn dat u ’s nachts niet in staat bent om naar het toilet op de benedenverdieping te gaan. Als blijkt dat een toiletvoorziening op de eerste verdieping noodzakelijk is dan kan een toiletstoel een oplossing zijn.

 • Verhuis- en inrichtingskosten

  Door ziekte, handicap of ouderdom kunt u een beperking hebben waardoor u niet in staat bent om in uw eigen woning te blijven wonen. Ook is er geen mogelijkheid om uw huidige woning (goed) aan te passen of de kosten van de aanpassing zijn meer dan verhuis- en inrichtingskosten. Dan is een vergoeding...

 • Vervoer gevaarlijke stoffen

  Het vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen via wegen die daarvoor zijn aangewezen. Deze wegen staan aangegeven op een kaart . Buiten deze aangewezen wegen is het vervoer van gevaarlijke stoffen in principe niet toegestaan. De gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen.

 • Geboorteaangifte

  Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind! U moet binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.