Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

  Uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) mogen worden gebruikt door verschillende overheidsinstanties. Soms worden uw gegevens ook aan andere doorgegeven. Als u dit niet wilt, kunt u bij de gemeente een verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens doen.

 • Bijstand, vakantie doorgeven

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald. U kunt de vakantiedagen van 2 kalenderjaren niet achter elkaar opnemen.

 • Klacht over Sociale Zaken

  Als u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van Sociale Zaken, dan kunt u hierover online een klacht indienen.

 • Woonwagen en woonwagenstandplaats, toewijzing

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. Zo kunt u een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. Voor het neerzetten van een woonwagen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook is het mogelijk om een woonwagen te huren.

 • Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen, verklaring van vermissing

  Is uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen? Dan hoeft u alleen aangifte bij de politie te doen als u het verlies ontdekt terwijl u in het buitenland bent. Woont u in Maastricht? Dan kunt u online een verklaring van vermissing doen. Daarmee wordt uw paspoort ongeldig en voorkomt u misbruik of fraude.

 • Melding voorgenomen huwelijk

  Als u gaat trouwen moet de melding voorgenomen huwelijk minimaal 2 weken en maximaal een jaar vooraf goedgekeurd zijn. Wij controleren of u met elkaar mag trouwen.

 • Bouw en verbouw, vergunningsvrij

  Om te bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Als u mag bouwen of verbouwen zonder vergunning gelden er toch bepaalde regels waar u zich aan moet houden volgens het Bouwbesluit en het burenrecht. De gemeente kijkt ook naar de welstandseisen. Dit zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

 • Klacht over de gemeente

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Klachten mogen niet gaan over besluiten of beleid van de gemeente of over onderhoud of overlast in de openbare ruimte. 

 • Adresonderzoek

  Bij de gemeente staat iedereen ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als u twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een administratief onderzoek starten.