Zoekresultaat 1 - 10 van 80 resultaten

 • Slopen van pand of woning

  Wanneer u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wilt slopen, doet u een sloopmelding bij de gemeente. Let op:  Binnenshuis slopen, bijvoorbeeld het verwijderen van een muurtje of verlaagt plafond, valt hier ook onder. Voorwaarden U hoeft in de volgende gevallen geen sloopmelding te doen: Het sloopafval bedraagt minder dan 10m3 Is geen sprake van asbest U geeft de sloopmelding door: Online via www.omgevingsloket.nl De gemeente reageert binnen 4 weken op uw sloopmelding. De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen. U meldt 2 dagen  voordat u wilt beginnen dit aan de gemeente. Let op, is sprake van een monument of is sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht dan is naast de sloopmelding een omgevingsvergunning onderdeel sloop nodig. Benodigde gegevens Bij de sloopmelding moeten de volgende gegevens worden bijgevoegd: Naam en adres van de eigenaar en het te slopen bouwwerk en eventueel de gemachtigde van de persoon/bedrijf Naam en adres van de sloper indien dit een andere is dan onder vorige punt (dit mag uiterlijk twee werkdagen voor start werkzaamheden aan de gemeente worden bekendgemaakt) Adres, Kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan Indien de plaatselijke situatie erom vraagt een sloopveiligheidsplan (bij twijfel informeer bij de gemeente) Een akoestisch onderzoek als de geluidsnormen worden overschreden Een rapport van een trillingenonderzoek indien de werkzaamheden grote trillingsterkte veroorzaakt Een globale inventarisatie van de vrijkomende afvalstoffen en de hoeveelheden Als de steenachtig afval ter plekke wordt gebroken, de hoeveelheid de naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat Een asbestinventarisatierapport indien het pand van voor 1 januari 1993 is Een asbestinventarisatierapport is als particulier niet nodig voor het: Niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking (Max. 35 m²) Asbesthoudende vloertegels (Max. 35 m²) Geschroefde, hecht gebonden, asbesthoudende (dak)platen (Max. 35 m²) Tip Wanneer u twijfelt over uw situatie, neemt u contact op met Klantcontacten, loket Stad & Ruimte via 140522 of maakt u online een afspraak Meer informatie en contact Meer informatie over het verwijderen van asbest Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Uitleen en verhuur faciliteiten en materialen

  Als burger, bedrijf of instelling kunt u materialen lenen van de gemeente, zoals dranghekken, afvalcontainers of vlaggenmasten. Voorwaarden Materialen die u van de gemeente kunt lenen zijn onder meer: Dranghekken Borden Vlaggen Vlaggenmasten Ook kunt u gebruik maken van faciliteiten bij evenementen zoals: Elektriciteit Water Afvalcontainers (Afvalpakkers,Containers 240L,Containers 660L,Containers 1000L) U mailt naar postbus@meppel.nl wat u nodig heeft wanneer waar Na goedkeuring neemt u contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 om een afspraak te maken wanneer u de materialen komt ophalen. U zorgt zelf voor vervoer van de materialen. Eventuele schade brengt de gemeente achteraf in rekening bij de lener/huurder Kosten De kosten zijn afhankelijk van de materialen die u gebruikt Tips Reserveer de materialen tijdig Let op de openingstijden van de gemeentewerf Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Driehoeksborden

  Reclame maken via driehoeksborden is slechts toegestaan voor een evenement, culturele of sportieve activiteit die wordt georganiseerd in de gemeente Meppel. Of een activiteit van maatschappelijk belang gericht op inwoners van de gemeente. Voorwaarden De driehoeksborden worden maximaal 10 dagen voor de activiteit/evenement geplaatst; Driehoeksborden zijn niet toegestaan in het buitengebied; Per activiteit/evenement mogen maximaal 25 driehoeksborden worden geplaatst; Per periode mogen voor maximaal 3 verschillende activiteiten of evenementen borden worden geplaatst. De gemeente bepaalt waar de driehoeksborden mogen worden geplaatst; Alleen driehoeksborden met een stalen frame mogen worden gebruikt; Sandwichborden zijn niet toegestaan; De driehoeksborden mogen uitsluitend rondom lichtmasten worden geplaatst en mogen aan de objecten geen schade toebrengen; Driehoeksborden mogen  niet worden gebruikt voor handelsreclame of voor campagnes van politieke partijen in verkiezingstijd; Driehoeksborden mogen het verkeer (o.a. voetgangers) niet hinderen en het uitzicht van verkeersdeelnemers niet belemmeren; Driehoeksborden mogen geen verkeersborden, bewegwijzeringborden of ander verkeerstekens afdekken; Als de mededeling niet (langer) goed op het driehoeksbord is bevestigd wordt deze hersteld of verwijderd. Losgeraakte aanplakbiljetten worden van de openbare weg verwijderd; De driehoeksborden worden binnen twee werkdagen na afloop van het evenement verwijderd. De plaatsing van de driehoeksborden geschiedt op eigen risico. Rond de jaarwisseling kunnen geen driehoeksborden worden geplaatst (in verband met mogelijke vernielingen). Tip Informeer bij de gemeente in welke periode er nog plek is en waar de borden mogen staan. Per periode mogen voor maximaal 3 verschillende activiteiten of evenementen borden worden geplaatst. Meer informatie en aanvragen Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum , telefoonnummer 140522

 • Brandveiligheid, gebruiksvergunning voor gebouwen en inrichtingen

  Wanneer u een gebouw of ander bouwwerk gaat oprichten op beheren, moet u rekening houden met een aantal brandveilige maatregelen. U vraagt hiervoor een vergunning voor brandveilig gebruik van het bouwwerk aan bij de gemeente. Voorschriften Op www.bouwbesluit-online.nl staat aan welke voorschriften een bouwwerk moet voldoen U vraagt een omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik aan Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Verloren en gestolen fietsen

  Fiets kwijt? Het kan zijn dat deze gevonden wordt of is verwijderd. Deze fietsen worden door de gemeente opgeslagen. Fietsen die onbeheerd staan: Verzegelt de gemeente Wanneer het zegel na 3 dagen niet is verbroken, haalt de gemeente de fiets op Wanneer het om een gestolen fiets gaat, bezorgt de gemeente de fiets bij de rechtmatige eigenaar Fietseigenaren die hun fiets kwijt zijn kunnen deze terughalen op de dag dat ze verwijderd zijn (bijv. van NS-station) tussen 14:00 tot 17:00 uur en in de oneven weken op zaterdagen vanaf 10:00 tot 12:00 uur. (locatie: gemeente werf, Eekhorstweg 16).  Meenemen fietssleutel geldig identiteitsbewijs Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het terugkrijgen van uw fiets. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 voor het maken van een afspraak.  

 • Evenement organiseren, vergunning

  Voorwaarden U vraagt de evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor het evenement aan: Vul het formulier Aanvraagformulier Evenementenvergunning (digitaal invulbaar) in en mail dit naar postbus@meppel.nl met de bijlagen Uit het formulier blijkt welke andere vergunningen u nodig heeft. plaatsen van driehoeksborden ophangen van spandoeken schenken van alcohol het bouwen van tribunes, zie ook de richtlijn constructieve veiligheid (PDF, 2 MB) het aanstellen van verkeersbegeleiders het brandveilig gebruiken van de ruimte Op zondag mogen evenementen na 13:00 uur. U kunt ontheffing aanvragen om voor 13.00 uur een evenement te mogen organiseren. Kosten Voor een evenementenvergunning vraagt de gemeente GEEN LEGES. In sommige situaties gelden wel tarieven voor bijvoorbeeld een tijdelijk bouwwerk. In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven van toepassing zijn. Kosten voor het gebruik van openbare grond: voor commerciële evenementen bent u precario verschuldigd. In de tarieventabel precariobelastingen op overheid.nl kunt u de kosten per m2 terugvinden. Toevoegen Plattegrond van het evenemententerrein Tekening en indeling van gebouwen/tenten, met daarop aangegeven de plaats van vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen Calamiteitenplan waarin o.a. het monitoren van windkracht en bijbehorende maatregelen zijn opgenomen: monitoren weersomstandigheden constructies vaak berekend op windkracht 8 bij windkracht 6 maatregelen treffen de actuele windsnelheid monitoren Kopieën van contracten met derden, zoals beveiligers, verzekering etc. Let op: de gemeente kan tijdens het beoordelen van uw aanvraag aanvullende informatie vragen Tips U kunt bij de gemeente verschillende materialen en faciliteiten huren Activiteiten die u apart aanvraagt: organiseren van een loterij organiseren van een bingoactiviteit/kansspel afsteken van vuurwerk U kunt zich als stichting of vereniging verzekeren onder de vrijwilligerspolis. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel afdeling Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Check de evenementenkalender voor een overzicht van reeds geplande activiteiten en de geplande wegwerkzaamheden Promotie van uw evenement? Uw evenement vermelden op de welkomstborden in Meppel? Check de richtlijnen (PDF, 150 kB) en stuur een mail met tekstsuggestie naar postbus@meppel.nl of meld uw activiteit aan via het digitale formulier>> Geef uw evenement ook door aan www.ontdekmeppel.nl . Voor vermelding op drenthe.nl kunt u zich ook aanmelden via www.drenthe.nl/ondernemers

 • Jongeren t/m 26 jaar en een uitkering Participatiewet

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen dan moet je eerst zelf 4 weken actief zoeken naar werk en/of scholing. In die periode kun je ook geen bijstand aanvragen. Je moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Ook moet je bekijken of je nog een nieuwe opleiding kunt gaan doen of je oude studie kunt afmaken. Je zult zelf moeten aantonen met bewijsstukken dat jij je maximaal hebt ingespannen! Heb je een WW-uitkering, dan kun je je 4 weken voordat je uitkering eindigt melden. De laatste 4 weken van je WW-periode gelden dan als zoekperiode voor de bijstand. Wat betekent dit? Zoeken naar werk Minimaal 5 sollicitaties per week (meer is nog beter) Inschrijven bij minimaal 5 uitzendbureaus (meer is nog beter) CV uploaden bij minimaal 3 vacaturesites ( te beginnen met werk.nl) Wij verwachten van je dat je dit registreert! Bijvoorbeeld: Naam bedrijf - uitzendbureau - contactpersoon - vestigingsplaats - telefoonnummer - datum - manier van solliciteren -resultaat. Tips Krijg je geen reactie van bedrijven, neem dan zelf contact op. Als jij je inschrijft bij een uitzendbureau, zorg er dan voor dat je een up to date CV bij je hebt. Houd contact met het uitzendbureau, bel regelmatig of liever, ga eens per week langs om te vragen of ze al wat voor je hebben. Maandagochtend en vrijdagmiddag zijn de dagdelen dat je beter GEEN contact kunt opnemen. Zoeken naar scholingsmogelijkheden: Onderzoek wat je mogelijkheden zijn voor een vervolgstudie met studiefinanciering  (verplichting indien niet minimaal een MBO-2 diploma!); Kun je nog doorleren, dan gaat dit voor; Welke studie wil je gaan doen (vervolgstudie); Waar kun jij je studie gaan volgen: Wat is het eerstkomende instroommoment; Neem contact op met DUO over je rechten op studiefinanciering. Ook hiervan moet je bewijsstukken overleggen bijvoorbeeld een verklaring van de school, studiebegeleider, scholingsadviseur of trajectbegeleider RMC (vroegtijdige schoolverlaters tot 23 jaar). Belangrijk: het vervolg Nadat jij je telefonisch hebt gemeld bij de gemeente nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op. Daarom is het belangrijk dat je mobiele nummer en juiste mailadres bij ons bekend zijn! Anders kunnen wij je niet informeren over het vervolg. Geef deze gegevens anders meteen nog door via postbus@meppel.nl ovv vermelding van je naam en geboortedatum. Werk zoeken een aannemen Uitgangspunt is: kun je aan het werk, dan doe je er alles aan om aan het werk te komen. Na uiterlijk 4 weken maken we een afspraak voor een gesprek en onderzoeken wij of je daadwerkelijk voldoende hebt gedaan. Heb je onvoldoende of niets gedaan dan kunnen we je uitkering verlagen of zelfs weigeren. Kortom het is belangrijk dat jij er aantoonbaar, echt werk van maakt om snel aan de slag te gaan of terug naar school! Mochten wij je niet kunnen bereiken dan blijft het je eigen verantwoordelijkheid om je zo spoedig mogelijk zelf na 4 weken te melden. Uitzondering op de regel Wat als je (tijdelijk) niet kunt werken of bijvoorbeeld juist gestopt bent met school? Dan kunnen wij een uitzondering maken en geen zoekperiode toepassen. Dit betekent dat een aanvraag om uitkering meteen kan worden opgepakt nadat jouw situatie duidelijk en beoordeeld is. Het is wel handig en nodig dat je dan informatie hebt of alsnog opvraagt bij een hulpverlener of behandelaar, die dit kan bevestigen. Wij ontvangen ook altijd graag een kopie van je hoogst afgeronde opleiding! Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum,  telefoonnummer 14 0522 kwikstart.nl Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een Kwikstart!

 • Steenmarters

  De steenmarter is een beschermde diersoort. Het is niet toegestaan een steenmarter te vangen of te doden. Het best kunt u maatregelen treffen om steenmarters te weren. Wanneer u toch overlast van een steenmarter heeft, meldt u dit bij de gemeente. De steenmarter is zo groot als een kat. De vacht is cacaobruin, met meestal een witte bef uitlopend tot de voorpoten. Zo weert u steenmarters Sluit uw huis, schuur en auto af Snoei struiken Wanneer u een grote tuin heeft, kunt u alternatieve nestgelegenheid bieden door: Hout- en takkenhopen Nestkasten Melden van overlast Wanneer de steenmarter voor ernstige overlast of schade zorgt, meldt u dit bij de gemeente: Online via het meldingenformulier Telefonisch via 14 0522 Een medewerker van de buitendienst neemt contact met u op voor beoordeling van de situatie en geeft u advies De gemeente kan deskundigen opdracht geven de steenmarter te vangen en te verplaatsen Meer informatie Website Kennis- en adviescentrum dierplagen www.kad.nl Website Provincie Drenthe www.provincie.drenthe.nl Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Reclame en uitstallingen plaatsen

  Wanneer u (licht)reclame wilt aanbrengen aan of bij een onroerend goed, vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente. Ook heeft de gemeente regels over het plaatsen van winkeluitstallingen bij uw pand. Voorwaarden De (licht)reclame houdt het straatbeeld toonbaar De reclamevorm is afgestemd op het pand In winkelstraten beperkt de reclame zich tot het voetgangersniveau Op kruispunten van wegen levert de reclame geen hinder op en brengt de reclame de verkeersveiligheid niet in gevaar De constructie van het reclameobject is veilig U vraagt een omgevingsvergunning voor bouwen aan Welstandstoezicht adviseert de gemeente over uw aanvraag Kosten In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden Afspraken over reclame en uitstallingen De gemeente heeft samen met ondernemers een reclamebeleid opgesteld. Ook zijn er regels voor uitstallingen gemaakt en geldt een handhavingsprotocol terassen en uitstallingen. Dit is terug te lezen op www.overheid.nl. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Inburgeren

  Gaat u in Nederland wonen en komt u van buiten de Europese Unie? Het is goed als u zich snel thuis voelt. Dat kan als u de taal leert, kunt werken of een opleiding volgt. Daarvoor moet u inburgeren in Nederland. De gemeente biedt u een inburgeringstraject op maat. U moet dit binnen drie jaar afronden. Plan Inburgering en Participatie (PIP) De gemeente stelt – zoveel mogelijk samen met u - een inburgeringsplan op. Dit noemen we  het Persoonlijk PLan Inburgering en Participatie (PIP). Het PIP is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject voor statushouders. Leerroutes Het inburgeringstraject kent drie leerroutes: Onderwijsroute: Deze route is gericht op het halen van een erkend Nederlands diploma. Dit geeft een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Jongeren tot 30 jaar gaan na een taalschakeltraject zo snel mogelijk naar een Nederlandse opleiding. B1-route: NIeuwekomers die moeten inburgeren moeten zo snel mogelijk taalniveau B1 halen. In ieder geval binnen drie jaar. Dit is belangrijk voor een goede kans op werk. Het leren van de taal wordt gecombineerd met (vrijwilligers) werk. Zelfredzaamheidsroute (Z-route): Komt u niet in aanmerking voor route 1 of 2? Dan past deze leeroute bij u. Hierbij leert u zich in de maatschappij te redden. Informatie Meer informatie voor nieuwkomers in Nederland leest op op de website: www.inburgeren.nl. Contact Met vragen over de inburgering kunt u ook bij de gemeente terecht. Bel met 14 0522 en vraag naar de inburgeringsconsulent.