Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Milieustraat

  Wilt u grof afval kwijt en is het niet geschikt voor de Kringloopwinkel, dan kunt u terecht bij één van onze milieustraten.

 • Streekarchief

  Het Streekarchief is onderdeel van de gemeente Noardeast-Fryslân en werkt van daaruit voor de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en de gemeente Dantumadiel.

 • Ontheffing sluitingstijden horeca

  Voor de horecabedrijven wordt er onderscheid gemaakt in openingstijden tussen commerciële horeca en paracommerciële horeca.

 • Subsidieregeling Versnellingsagenda

  De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân met het Rijk afgesloten hebben.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Riolering

  Dagelijks komt er in huishoudens afvalwater vrij, gewoon omdat we eten drinken en naar de w.c. gaan. Dit afvalwater voeren we via de riolering af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de rwzi wordt het afvalwater gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid. In het “stedelijk gebied” liggen vaak rioolstelsels waarop ook regenwater geloosd mag worden. In het buitengebied is dat anders daar liggen vaak drukrioleringsstelsels waar alleen afvalwater op geloosd mag worden. Gaat u een nieuwe woning bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

 • Materiaal lenen en voorzieningen voor eigen rekening

  Organisatoren doen vaak een beroep op de gemeente als het gaat om drang- en afzethekken, borden voor omleiding van verkeer, afvalcontainers en zoals eerder vermeld: het gebruik van stroom en water.

 • Eenmalige subsidie Stimuleringsregeling Keunst en Kultuer

  Eenmalige subsidie Stimuleringsregeling Keunst en Kultuer

 • Subsidie aktiviteiten foar bern en jongerein

  Het bestuur van een jeugdhonk in samenwerking met professioneel jongerenwerk

 • Zwerfafval

  Zwerfafval staat in de top 3 van grootste ergernissen in Nederland. Kies ervoor om je er niet meer aan te ergeren, maar om er iets aan te gaan doen en steek je handen uit de mouwen. Ga alleen of met anderen op pad om het zwerfafval in onze gemeente op te ruimen.