Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Subsidie Lokale culturele programmering aanvragen

  Deze subsidieregeling is bedoeld om in alle wijken van Rotterdam meer cultuur voor en door bewoners mogelijk te maken. Hierbij is het van belang dat de vraag van de inwoners en het karakter van de wijk voorop staan.

 • Bezwaar maken tegen overige besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Afvaltag aanvragen

  Voor het gebruik van de containers voor groenteresten, fruitresten en etensresten (gfe) vraagt u een afvaltag aan.

 • Subsidie Couleur locale 2025 aanvragen

  U kunt subsidie aanvragen voor welzijnsactiviteiten in maximaal 1 gebied van Rotterdam tot een maximumbedrag van € 35.000.

 • Parkeervergunning bewoner aanvragen

  Woont u in een gebied met betaald parkeren in Rotterdam en hebt u geen eigen parkeerplek? Vraag dan een parkeervergunning voor bewoners aan. Met een parkeervergunning betaalt u een lager bedrag voor parkeren in uw gebied.

 • Isolatiesubsidie appartementen tot € 429.300

  Woont u in Rotterdam en bezit u een appartement? Dan maakt u deel uit van een Vereniging van Eigenaars (VvE). En heeft uw woning een WOZ-waarde tot maximaal € 429.300? Dan kunt u via uw VvE tot en met 30 september 2025 subsidie aanvragen voor isolatie.

 • Bezwaar maken tegen rekening huisvuil

  Bent u het er niet mee eens dat u een rekening hebt gekregen voor het verkeerd plaatsen van huisvuil? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente binnen zijn. Anders neemt de gemeente uw bezwaar niet in behandeling.

 • Uitrijkaart en waardekaart aanvragen

  Met uitrijkaarten en waardekaarten kunnen uw bezoekers of klanten parkeren in parkeergarages. U vraagt als bedrijf de kaarten vooraf aan.

 • Bezwaar maken tegen besluit werk en inkomen

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een uitkering heeft afgewezen? Maak dan bezwaar.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing aanvragen

  U kunt vragen of u maar een deel van de afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Dit heet: kwijtschelding aanvragen. U kunt kwijtschelding online, per e-mail of per post aanvragen.