Zoekresultaat 1 - 10 van 128 resultaten

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.

 • Container-stickers

  Alleen containers met een sticker worden geleegd door onze afvalinzamelaar. Extra container Heeft u een extra container en wilt u hiervan gebruik blijven maken, dan moet u hier een sticker voor aanvragen. Ook als u een extra (groene of grijze) container wilt, maar deze nog niet heeft, kunt u dit gelijktijdig met de extra sticker aanvragen. Wat als u geen…

 • Leerplicht en kwalificatieplicht

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn verplicht om naar school te gaan. Dit heet de leerplicht. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen

 • Bruikbare huisraad (inclusief wit- en bruingoed)

  Hebt u nog overtollig meubilair, wit- of bruingoed etc., dat voor een ander nog goed bruikbaar kan zijn, denkt u dan eens aan een Kringloopwinkel. Onder wit- en bruingoed vallen elektrische huishoudelijke apparaten met een stekker, adapter, accu of batterij (b.v. koelkast, wasmachine, T.V. en PC). Deze kunt u niet met het grof huisvuil meegeven. In sommigen zitten schadelijke stoffen.…

 • Bedrijfsafvalinzameling

  Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente ingezameld. Door de gemeente Rozendaal wordt uitsluitend particulier afval ingezameld. Een bedrijf dient zelf een contract af te sluiten bij een afvalinzamelaar. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de gemeente via email: gemeente@rozendaal.nl of telefonisch: 026 - 38 43 666. Kosten De kosten van inzameling zijn voor rekening van het…

 • Melding of klacht openbare ruimte

  U heeft een melding of klacht over de buitenruimte en/of afval. Er kan iets kapot zijn of vies, of u wilt dat wij iets opruimen in de buitenruimte. U ervaart overlast of u bent ontevreden over een aannemer of hovenier die namens ons werk verricht. Geef het door.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

 • Metaal en puin

  Al uw metalen kunt u aanleveren op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand tussen 9:30 en 12:00 uur. Onder metalen vallen bijvoorbeeld: Oud ijzer, zoals fietsenSchone ijzeren vaten Gietijzer, zoals hekwerk Uw puin kunt u aanleveren op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand tussen 9:30 en 12:00 uur. Onder puin vallen alle steenhoudende materialen…

 • Contact met de brandweer

  De gemeente Rozendaal is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland-Midden. Voor de gemeenten die bij deze regeling aangesloten zijn, is een Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) opgericht. De VGGM vervult een aantal regionale en verlengd-lokale taken op het gebied van de brandweer en de geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen. Alarmnummer In geval van ernstige nood dient u het…

 • Omgevingsplan inzien

  Wilt u weten wat er in een bepaald gebied is toegestaan, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het omgevingsplan inzien. U kunt hiervoor een email sturen aan: gemeente@rozendaal.nl. Hoe kan ik een Omgevingsplan inzien? Op de website van omgevingswet.overheid.nl staat het omgevingsplan van de gemeente Rozendaal. Hier vindt u ook de bestemmingsplannen die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn…