Zoekresultaat 1 - 10 van 60 resultaten

 • Carbid schieten Schiermonnikoog

  Carbid schieten is op Schiermonnikoog toegestaan op vastgestelde tijdstippen, bepaalde ‘vaste’ plekken en onder voorwaarden.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer activiteiten van een bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet een vergunning aangevraagd of melding Activiteitenbesluit gedaan worden.

 • Duurzaam bouwen

  De gemeente Schiermonnikoog informeert u graag over bouwen en verbouwen op een duurzame manier

 • Ontheffing parkeerverbod Schiermonnikoog

  Op Schiermonnikoog geldt een parkeerverbod binnen de bebouwde kom op de openbare weg. De gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog

  Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Tijdelijke ontheffing rijverbod bedrijven naar Schiermonnikoog

  Met een Tijdelijke ontheffing rijverbod bedrijven kunnen bedrijven, onder voorwaarden, hun motorvoertuig meenemen naar Schiermonnikoog.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Aan de hand van voorwaarden wordt bepaald of iemand bijzondere bijstand kan krijgen.

 • Informatiestand plaatsen

  Voor het plaatsen van een informatiestand op een openbare plek of eigen terrein grenzend aan de openbare weg is een vergunning nodig.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Als verwacht wordt dat er geluidsoverlast plaats zal vinden bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of een evenement, is een ontheffing nodig.

 • Asbest verwijderen Schiermonnikoog

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.