Zoekresultaat 1 - 10 van 98 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de gemeente. Een medische keuring is onderdeel van de aanvraag.

 • Buitenlands huwelijk registreren

  Bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

 • Buitenlandse echtscheiding

  Bent u in het buitenland gescheiden? Dan moet u ervoor zorgen dat uw echtscheiding bij de gemeente wordt geregistreerd.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14 0521. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet door. Blijft u van mening dat de aanslag niet klopt, dan kunt u bezwaar maken.

 • Afwijking van regels bestemmingsplan

  Is uw bouwplan in strijd met wat er in het bestemmingsplan staat? Maar gaat uw plan over een ondergeschikt deel van een gebouw, zoals een schoorsteen, balkon, aanbouw of bijgebouw? Dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een afwijking van de regels van het bestemmingsplan.

 • Betaling gemeentelijke belastingen

  Automatische incasso Als u de gemeente een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, hoeft u niets te doen. U betaalt de gecombineerde aanslag automatisch in 10 termijnen, gespreid over het jaar. De eerste afschrijving gebeurt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende afschrijvingen telkens een maand later. Als u het verschuldigde termijnbedrag 2 keer laat storneren, of als het bedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven, dan vervalt de mogelijkheid tot automatische incasso. Naast de gecombineerde aanslag kennen we aanslagen die in minder termijnen geïncasseerd worden. U kunt dit nakijken op uw aanslag. Let op Vanaf oktober 2023 werken wij met nieuwe software voor de belastingadministratie. Het kan zijn dat de incasso er daarom iets anders uitziet dan voorheen, of dat u een melding krijgt in uw bankomgeving dat u een ‘nieuwe’ incasso heeft deze maand. Krijgt u deze melding? U hoeft hier niets aan te doen. Het gaat namelijk om de doorlopende maandelijkse incasso en niet om een nieuwe incasso. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of door een mail te sturen naar invordering@steenwijkerland.nl.

 • Verloren voorwerpen

  Heeft u iets verloren in de gemeente Steenwijkerland? Bijvoorbeeld een fiets, tas of portemonnee? Dan kunt u dit melden via de website Verloren of gevonden. U kunt via deze website ook zien of uw voorwerp is gevonden.

 • Verhuizen naar Nederland

  Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Watertoeristenbelasting

  Watertoeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen waarvoor wegens aanwezigheid in het watergebied van de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn opgenomen. Er wordt geen watertoeristenbelasting geheven van personen die bijvoorbeeld verblijven in vaartuigen ingericht als verzorgingstehuizen of asielopvangtehuizen, kano's, roei- en volgboten en motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter. Tevens wordt geen belasting geheven indien de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting.

 • Verhuizen

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum. Ook als u binnen de gemeente van adres verandert.