Zoekresultaat 1 - 10 van 93 resultaten

 • Leegstaande woning tijdelijk verhuren

  U kunt deze vergunning aanvragen voor: Een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden. U krijgt een vergunning voor 2 jaar die u steeds met 1 jaar kunt verlengen (tot maximaal 7 jaar); Een woning die te koop staat. U krijgt een vergunning voor 5 jaar (de maximale duur van de vergunning); Gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school, mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).  Lees welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke verhuur op Rijksoverheid.nl.  Voorwaarden voor tijdelijke verhuur van huurwoning  De woonruimte staat leeg; U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.   Voorwaarden voor tijdelijke verhuur koopwoning  De woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw);  De eigenaar moet er zelf 12 maanden of langer in hebben gewoond voordat het leeg kwam te staan, of; De woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd.

 • Gebouw als woning gebruiken

  U moet een vergunning aanvragen als u een gebouw als woning wilt gebruiken. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer (0297) 513 111.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen. 

 • Festiviteit horeca organiseren

  Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal. U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting. De gemeente wijst ook collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken. 

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Soms heeft u daarvoor ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Bedrijven die het milieu op grote schaal belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven dan kunt u geheimhouding aanvragen. Dit wordt ook wel 'verstrekkingsbeperking persoonsgegevens' genoemd. 

 • Persoonsgegevens inzien/wijzigen op basis van AVG

  Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens de gemeente van u heeft, dan kunt u een verzoek doen op basis van de wet Algemene verordening gegevens bescherming (AVG). U kunt bijvoorbeeld uw dossier inzien, laten wijzigen, verwijderen enzovoort. Lees hier hoe het werkt en wat uw rechten zijn rondom privacy.

 • Kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgesteld bedrag. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo en rad van avontuur.

 • Subsidies

  Incidentele en structurele subsidie  Incidentele subsidie  Subsidie ten behoeve van (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Structurele subsidie Subsidie die per boekjaar aan een instelling wordt verstrekt en waarvan de activiteit op reguliere/structurele basis gedurende het jaar wordt uitgevoerd door de subsidieontvanger. Subsidie verantwoording Na afloop van de activiteiten moet u in de meeste gevallen de subsidie verantwoorden. Verantwoording afleggen betekent dat u de gemeente laat zien welke activiteiten u heeft uitgevoerd en hoe het financieel is gegaan. In de definitieve subsidiebeschikking staan de voorwaarden voor wat betreft de verantwoording en vaststelling van de subsidie. Als de gemeente akkoord gaat met de verantwoording, stelt zij de subsidie vast.    Wanneer dien ik de subsidie verantwoording in? De subsidieverantwoording dient u uiterlijk 30 april in het jaar na afloop van de activiteiten in. 

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt tijdelijk werkt als vrijwilliger gaat werken De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.