Zoekresultaat 1 - 10 van 152 resultaten

 • Uitkeringsfraude melden

  Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels dan is dat fraude. Iedereen kan fraude melden. Dit kan ook anoniem.

 • Informatie over panden en percelen

  Informatie opvragen of inzien uit een bouw-, milieu- of bodemdossier, bouwtekening of omgevingsvergunning. U kunt ook informatie opvragen over het omgevingsplan (eerder bestemmingsplan). Of stel een vraag over vergunningvrij bouwen zoals: plaatsen van een aanbouw, dakkapel, airco, erfafscheiding en mogelijkheden voor een mantelzorgwoning.

 • Monument

  Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

 • Aanvullende bijdrage kinderopvang

  Wilt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Vraag dit aan bij de Belastingdienst. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, maar is kinderopvang noodzakelijk om sociaal medische redenen? Dan kan de gemeente u misschien financieel tegemoetkomen.

 • Klacht over behandeling gemeente

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Begraven

  Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, moet u een graf huren. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u. Als rechthebbende kunt u de huurtermijn verlengen, als u dat wilt.

 • Subsidie transformatiefonds Venlo

  Bent u eigenaar of gebruiker van een pand in het centrum van Venlo, Blerick of Tegelen? Dan heeft u misschien recht op een eenmalige subsidie uit het Transformatiefonds.

 • Medische urgentie voor woning

  Met een medische urgentieverklaring kunt u voorrang krijgen bij woningcorporaties als u een woning zoekt. Bijvoorbeeld als u door een beperking geen trappen meer kunt lopen. Om een verwijzing voor medische urgentie te krijgen meldt u zich bij het Sociaal Wijkteam.

 • Paspoort voor vreemdelingen

  Woont u in Nederland zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort krijgen van uw land van herkomst? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Maak voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort een afspraak.

 • Informatie- en Adviespunten

  Heeft u vragen over geld, wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd of zorg? Of wilt u digitale hulp? Dan kunt u terecht bij een Informatie- en Adviespunt. Als dit nodig is, sturen zij u door naar het sociaal wijkteam. Met vragen over zorg en ondersteuning voor ouderen kunt u ook terecht bij het kennisloket Thuis in Blijvende Zorg.