Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Afvalwater met vrachtwagen afvoeren

  Heeft u afvalwater dat u niet via het riool kunt lozen? Dan kunt u aanvragen om het met een vrachtwagen naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie te brengen. Dit heet ook wel ‘per as’. Daar zijn voorwaarden en kosten aan verbonden. 

 • Lozen

  Wilt u iets lozen in een sloot, meer of ander oppervlaktewater? Dan moet u dit in de meeste gevallen melden. En soms heeft u een watervergunning nodig.

 • Onderhoud aan vaste objecten

  Gaat u onderhoud uitvoeren aan vaste objecten in de buurt van oppervlaktewater? Dit moet u bij ons aanvragen, minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden begint.

 • Waterinformatie aanvragen

  Waterschap Zuiderzeeland beheert veel waterinformatie, zoals kaartmateriaal en meetresultaten.

 • Meldingsformulier Oeverconstructie

  Met het Meldingsformulier oeverconstructie kunt u een melding doen van het aanleggen of verwijderen van een ‘eenvoudige' oeverconstructie.

 • Staat het water bij u laag of hoog genoeg?

  Uw terrein ligt aan een sloot, beek of gracht. Staat het water daar te hoog, te laag of precies goed? Het antwoord op die vraag vindt u in onze peilbesluiten. Op deze pagina kunt u die bekijken.

 • Melding riolering Zeewolde

  Merkt u dat er iets mis is met het riool in Zeewolde? Overstroomt of stinkt het bijvoorbeeld? Dan kunt u dit bij ons melden.

 • Steigers, vlonders, ligplaatsen aanleggen

  Wilt u een steiger, vlonder of ligplaats aanleggen, verwijderen of uitbreiden? Dan moet u dit melden, minimaal 4 weken vóórdat u begint.

 • Bufferstroken

  Teelt u gewassen? Dan moet u ook rekening houden met de ‘teeltvrije zone’. Dat is een strook tussen de sloot en het gewas, waar u niet hetzelfde gewas op mag telen. Hiermee beschermen we de kwaliteit van het slootwater.