Zoekresultaat 1 - 10 van 35 resultaten

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  Zelfstandigen van 55 jaar of ouder die stoppen met werken en onvoldoende inkomen hebben kunnen een IOAZ-uitkering krijgen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Trouwen

  Trouwen moet gemeld worden. Er zijn verschillen tussen trouwen en geregistreerd partnerschap. Verschillende trouwscenario's zijn mogelijk.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

  Mensen die vóór 1 januari 1965 geboren zijn en na hun 50ste werkloos zijn geworden, kunnen een IOAW-uitkering krijgen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Bijstand, instelling of tehuis

  21-plussers die langer dan 3 maanden in een instelling verblijven, kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Hulp bij geldzaken en schulden

  Er zijn verschillende online hulpmiddelen bij geldzaken en schulden. Ook kan schuldhulpverlening aangevraagd worden bij o.a. de gemeente.

 • Algemene bijstand

  In bepaalde gevallen heeft iemand recht op een bijstandsuitkering. De uitkering bestaat uit geld of middelen.

 • Bijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie

  Wij geven alle peuters gelijke ontwikkelkansen. Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de eigen bijdrage VVE.

 • Bijstand, heronderzoek

  Met een heronderzoek kijkt de gemeente naar de geldigheid van rechten en plichten omtrent een uitkering.

 • Bijstand terugbetalen

  Als een ouder of partner de onderhoudsplicht niet nakomt, kan de gemeente diegene verplichten om bijstand terug te betalen.