Zoekresultaat 1 - 10 van 101 resultaten

 • Participatiebijdrage

  De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei kosten. Denk aan kosten voor een (sport)vereniging, maar ook voor bijvoorbeeld een koelkast of een identiteitskaart.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen

   

 • Tweede paspoort

  U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld: Uw paspoort ligt op een ambassade ligt voor een visumaanvraag.  U reist regelmatig naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land.  Voor het aanvragen en afhalen van een (tweede) paspoort moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

 • Bijzondere bijstand

  Krijgt u onverwacht te maken met hoge kosten, maar kunt u deze niet betalen? Bijvoorbeeld voor een advocaat, bewindvoering of maaltijdvoorziening? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking door u zijn verzonden. Als u na die zes weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Uw bezwaarschrift zal dan ambtshalve worden afgehandeld. Tegen een ambtshalve uitspraak is beroep niet mogelijk.

 • Bed and breakfast beginnen

  U mag onder bepaalde voorwaarden een kleinschalig bed and breakfast (maximaal drie kamers) starten in uw woning.

 • Vuurwerk afsteken

  Wanneer u vuurwerk wilt afsteken moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast.

 • Ongedierte

  Melding doen  

 • Reclame plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Bouwkavels Vledderveen fase 1 (toegewezen)

  De gemeente Westerveld biedt woningbouwkavels aan in Vledderveen. Vledderveen ligt gelegen in een mooie omgeving. Het gebied en de woningen krijgen een eigen karakter; eigentijds en duurzaam met veel groen.