Zoekresultaat 1 - 10 van 41 resultaten

 • Wet open overheid (Woo) - informatieverzoek

  Wij geven op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering via o.a. persberichten, onze website en onze nieuwsbrief. Maar soms wil je misschien nét iets meer weten. Zoek je naar informatie die niet openbaar is. In dat geval kun je bij ons een zogenaamd Woo-verzoek doen. Iedereen mag zo’n verzoek om informatie bij ons indienen. 

 • Voorziening onverwijlde bijstand

  Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U kunt dan een voorschot op de uitkering aanvragen. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering.Weigert de gemeente u een voorschot te geven? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan.

 • Schadeclaim indienen

  Heeft u schade en bent u van mening dat de provincie Zuid-Holland hiervoor aansprakelijk is? Vul dan het digitale formulier ‘Schadeclaim indienen’ in.

 • Bibob-onderzoek

  Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Heeft u zich ingeschreven voor een opdracht van de overheid? Of wilt u vastgoed kopen van of verkopen aan de provincie? Wij kunnen de integriteit van u en uw bedrijf onderzoeken. Dit doen wij met een Bibob-onderzoek. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat wij eventueel strafbare activiteiten mogelijk maken.

 • Vuurwerk, ontbrandingstoestemming

  Als uw bedrijf vuurwerk wil afsteken, dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dit doet u bij de provincie waar u vuurwerk

 • Natuurklachten, melding

  Voor klachten en meldingen over mogelijke overtredingen van de natuurwetgeving kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

 • Gescheiden houden afvalstoffen gericht tot 'vervoerder', ontheffing

  Bedrijven die afvalstoffen vervoeren zijn verplicht die afvalstoffen die gescheiden zijn aangeboden ook gescheiden te houden van niet tot die categorie behorende afvalstoffen en andere

 • Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing

  De provincie beheert onder andere vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen en voor wat u mag vervoeren. Is uw

 • Riolering buitengebied, ontheffing zorgplicht

  De gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterriool of een

 • Gescheiden houden bedrijfsafvalstoffen gericht tot 'bewaarder', ontheffing

  Bedrijven die afvalstoffen in ontvangst mogen nemen zijn verplicht die afvalstoffen die gescheiden zijn aangeboden ook gescheiden te houden van niet tot die categorie behorende