Zoekresultaat 1 - 10 van 50 resultaten

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap moet worden aangevraagd via een advocaat. Verschillende situaties zijn mogelijk.

 • Bijstandsuitkering

  In bepaalde gevallen heeft iemand recht op een bijstandsuitkering. De uitkering bestaat uit geld of middelen.

 • NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

  Op NEE-NEE en NEE-JA stickers staat welke reclame iemand niet wil krijgen. Het gaat om ongeadresseerde post en huis-aan-huisbladen.

 • Boom kappen

  Soms is een omgevingsvergunning nodig wanneer er bomen gekapt, verplant of gesnoeid worden.

 • Dood dier opruimen

  Voor het verwijderen van dode dieren gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Daarna kan ouderlijk gezag worden aangevraagd.

 • Collecte en verkoopactie

  Als voor een goed doel geld of spullen ingezameld worden, moet hiervoor eerst een collectevergunning aangevraagd worden.

 • Rioolheffing

  Woning- en bedrijfspandeigenaren betalen mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool middels een aanslag rioolheffing.

 • Venten

  Als iemand op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wil verkopen dan mag dit alleen als de gemeente dit toestaat. Soms is een vergunning nodig.

 • Bijstand, heronderzoek

  Met een heronderzoek kijkt de gemeente naar de geldigheid van rechten en plichten omtrent een uitkering.