Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Mantelzorgvergunning

  Wilt u uw mantelzorgers laten parkeren in het gebied waar u woont, dan kunt u een mantelzorgvergunning aanvragen. Dit is een parkeervergunning voor inwoners met mantelzorg.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

  Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

  Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW-uitkering is een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen. De uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele partner.

  De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering.

 • Bezoekersvergunning

  Krijgt u visite? Met mijn2Park regelt u het parkeren voor uw bezoekers. Via de website of telefonisch meldt u visite eenvoudig aan. Om gebruik te maken van mijn2Park, heeft u een bezoekersvergunning nodig. Deze koppelt u aan uw mijn2Park account via het E-Loket.

 • Digitale gehandicaptenparkeervergunning

  Heeft u een Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) voor bestuurders of passagiers? Dan kunt u een gehandicaptenparkeervergunning (GPV) aanvragen waarmee u in heel Amstelveen kunt parkeren. U kunt de vergunning ook aanvragen als u niet in Amstelveen woont.

  De gehandicaptenparkeervergunning is geldig op alle parkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt. U kunt hier met de vergunning onbeperkt parkeren.

  Vergunning als aanvulling op gehandicaptenparkeerkaart

  U mag niet gratis parkeren op een betaalde parkeerplaats met uw Europese Gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor heeft u de gehandicaptenparkeervergunning nodig.

  Met een Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u wel:

  • maximaal vier uur gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in het Stadshart;
  • onbeperkt gratis parkeren in blauwe zones. 

  U moet uw gehandicaptenparkeerkaart altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit plaatsen. De kant waarop de vervaldatum staat moet goed leesbaar zijn vanaf de buitenkant van uw voertuig. Een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart is niet geldig.

  Als er sprake is van een maximaal toegestane parkeerduur op een algemene gehandicaptenparkeerplaats, dan moet u de starttijd aangeven met een parkeerschijf. Deze legt u net als de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit. 

 • Bewonersvergunning

  Een bewonersvergunning is een digitale parkeervergunning. U kunt deze aanvragen als u in de gemeente Amstelveen woont in een gebied waar betaald parkeren geldt. Per adres kunt u twee bewonersvergunningen aanvragen. U koppelt de vergunning aan één kenteken. Heeft u (tijdelijk) een ander voertuig, dan kunt u het kenteken wijzigen.

 • Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

  Met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Op dit uittreksel van het bevolkingsregister staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel BRP vragen. U vraagt dit document aan bij de gemeente.

  Instanties als een woningstichting kunnen vragen om een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie Personen, BRP). Geef bij uw aanvraag duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Er bestaan namelijk ook uittreksels met meer gegevens. Voorbeelden van andere uittreksels zijn een Bewijs van Nederlanderschap en een Bewijs van in leven zijn.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

  • bouwen
  • slopen
  • bomen kappen
  • een inrit of uitrit aanleggen
  • een monument herstellen, verbouwen of slopen
  • reclame aanbrengen
  • brandveilig gebruik gebouwen

  Er zijn twee procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

 • Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

  Uw woonboot aanleggen mag alleen op de aangewezen plaatsen. U heeft hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente nodig.

  Koopt u een woonboot met ligplaatsvergunning? Dan moet u de ligplaatsvergunning overzetten op uw naam.

  Heeft u een ligplaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

  Houd er rekening mee dat u misschien ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. Daar vraagt u ook deze vergunningen aan. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.