Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Vergunning

  Ga je aan de slag in de buurt van water? Dan kan het aanvragen van een vergunning bij het waterschap nodig zijn. In sommige gevallen is een melding doen voldoende.

 • Scheepvaartvergunning aanvragen

  Waterschap Brabantse Delta is bevoegd gezag voor vaarwegbeheer voor de grote rivieren in West-Brabant. Als u afwijkt van de afmetingen en snelheden kunt u op deze pagina een scheepvaartvergunning aanvragen. 

 • Overtreding melden

  Ben je van mening dat iemand (mogelijk) de regels overtreedt? En wil je ons hierover informeren? Dan kun je online een melding maken. Dit kan ook anoniem.

 • Activiteit melden

  Het is belangrijk om uw activiteiten in of bij water te melden bij het waterschap. Zo voorkomen we dat rivieroevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen. 

 • Melding doen over water

  Ruik of zie je iets vreemds in of rondom het water? Bijvoorbeeld een vervuilde sloot of dode dieren, zoals vissen? Heb je last van één van onze installaties? Maak een melding.

 • Zienswijze indienen

  Wil je jouw mening geven over een ontwerpbesluit? Dan kun je een zienswijze indienen. Jouw zienswijze nemen we mee in de besluitvorming.

 • Klacht melden over gedrag van personeel en bestuurders

  Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze service. Ben je slecht geholpen of beledigd door iemand van het waterschap? Meld dit dan bij ons door een klacht in te dienen. Samen zoeken we naar een oplossing.

 • Verzoek om handhaving

  Vermoed je dat regels van het waterschap niet worden nageleefd? En wil je dat wij hierop controleren en zo nodig ingrijpen? Bijvoorbeeld omdat je hierdoor zelf schade of last hebt? Dan kun je een verzoek doen tot handhaving.

 • Waterschapsbelasting

  U ontvangt de (waterschaps)belastingaanslag van de Belastingsamenwerking West-Brabant. U kunt daar terecht voor vragen over uw aanslag, het wijzigen van uw gegevens of het regelen van betalingen. Belastingsamenwerking West-Brabant via telefoonnummer 076 529 83 00.

 • Beroep instellen

  Ben je het niet eens met een beslissing van het waterschap om je bezwaar af te wijzen? Of neemt het waterschap je zienswijze niet goed over? Dan kun je tegen dit besluit in beroep gaan door een beroepsschrift in te dienen.