Zoekresultaat 1 - 10 van 112 resultaten

 • Hulp bij verlagen energiekosten

  Heeft u een laag inkomen? Heeft u ook een hoge energierekening? Met deze regeling kunt u energie besparen.

 • Hoe stem ik?

  Informatie over hoe u kunt stemmen in gemeente Borne.

 • Klimaatatlas

  In de Klimaatatlas staan de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte.

 • Publicaties

  Op deze pagina staat een overzicht van voorgenomen verkopen, verhuren en andere vormen van in gebruik gaven. Deze staan hier na aanleiding van het ‘Didam’-arrest.

 • Beleid en regelgeving

  De gemeente Borne voert beleid op veel verschillende terreinen. Beleid dat alle inwoners van Borne, Hertme en Zenderen raakt. Of het nu gaat om de hoogte van de gemeentelijke belastingen, hoe het verkeer moet worden omgeleid als er wegopbrekingen zijn, waar hondenuitlaatterreinen worden aangelegd of wie recht heeft op welke financiële regeling: beleid heeft gevolgen voor iedereen.

 • Nederlander worden

  Woont u in Borne en wilt u Nederlander worden? Dan kunt u bij de gemeente Borne een aanvraag voor naturalisatie of optie doen.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente Borne vindt het belangrijk dat iedereen een goede zorgverzekering heeft. Ook als u een laag inkomen heeft en hoge zorgkosten. Daarom bieden wij, samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan: een complete zorgverzekering waar de gemeente Borne aan meebetaalt. U krijgt korting op de premie én u bent goed verzekerd.

 • Bijstandsuitkering

  Heeft u geen of een laag inkomen? Dan kan de gemeente uw inkomen misschien aanvullen.

 • Bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan staat onder meer waarvoor grond mag worden gebruikt.

 • Geluid- en trillingsoverlast

  Sinds 1 juli 2012 is de Wet geluidshinder (SWUNG) van kracht. Deze wet biedt geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, bescherming tegen geluidshinder van wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet zich aan de wettelijke normen houden die daarvoor zijn vastgesteld.