Zoekresultaat 1 - 10 van 70 resultaten

 • Bedrijfsafvalinzameling

  Regeling afvalinzameling bedrijven.

 • Klimaatatlas

  In de Klimaatatlas staan de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte.

 • Nederlander worden

  Woont u in Borne en wilt u Nederlander worden? Dan kunt u bij de gemeente Borne een aanvraag voor naturalisatie of optie doen.

 • Geluid- en trillingsoverlast

  Sinds 1 juli 2012 is de Wet geluidshinder (SWUNG) van kracht. Deze wet biedt geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, bescherming tegen geluidshinder van wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet zich aan de wettelijke normen houden die daarvoor zijn vastgesteld.

 • Hervestiging vanuit het buitenland

  Als u in het buitenland woont en opnieuw naar Nederland wilt verhuizen, moet u zich inschrijven in een gemeente. Belangrijk is dat u al eerder in Nederland heeft gewoond en dat u na oktober 1994 naar het buitenland bent geëmigreerd. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan gaat het bij u om een 'eerste inschrijving'.

 • Luistersessies

  Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de luistersessies op woensdag 22 februari. De aanmeldingsperiode is verstreken. Geïnteresseerden konden zich voor 15 februari aanmelden. Aanmelders ontvangen automatisch bericht over de voor u betreffende tijd via het opgegeven e-mailadres.

 • Stadsbank

  De Stadsbank biedt bijzondere financiële diensten aan zoals financieel advies of een lening. Ook kunnen zij uw inkomsten beheren en budgetteren. De diensten zijn erop gericht om met een gerichte oplossing zo spoedig mogelijk een stabiele financiële situatie te bereiken.

 • Dorpsmanager

  Onafhankelijk tussen de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) en de gemeente werkt de dorpsmanager bedrijven, Ruben Baartman.

 • Test pagina

  Test

 • Inloopbijeenkomst Europastraat

  Inloopbijeenkomst Europastraat