Zoekresultaat 1 - 10 van 58 resultaten

 • Gemeente als klant

  Bij onze gemeente zijn de verschillende teams verantwoordelijk voor hun inkopen. Inkoopmedewerkers bieden ondersteuning en geven advies bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

 • Stookontheffing

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt. Hiervoor vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij…

 • Landschap in de gemeente Buren

  De gemeente Buren behoort tot het Nationaal Landschap Rivierengebied. Dat wil zeggen dat het een bijzonder landschap is, met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. En daar zijn we trots op! We willen dat landschap dan ook zo veel mogelijk behouden en versterken. Zodat iedereen in de gemeente kan blijven genieten van dit bijzondere landschap. Wilt u…

 • Planschade

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende…

 • Ingebrekestelling

  Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. Met deze wet kunt u actie ondernemen als de gemeente niet op tijd een besluit neemt. De bedoeling van deze wet is dat de overheid zich houdt aan de periode waarbinnen ze een besluit moet nemen. Hoe lang die periode is, is in…

 • Vergunning kansspelautomaat

  Wilt u een kansspelautomaat in uw horecabedrijf neerzetten? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Voor een behendigheidsautomaat heeft u geen aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Ontheffing verwijzingsborden evenement

  U kunt verwijzingsborden langs de weg (laten) plaatsen als u een groot evenement organiseert. Bijvoorbeeld een kermis, beurs of braderie. U mag dit alleen doen als u bij de gemeente een tijdelijke ontheffing aanvraagt op het verbod tot het plaatsen van verwijzingsborden. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie: de diverse locaties…

 • Gladheidbestrijding

  In de winter kan er overlast zijn door sneeuw en ijzel. Samen kunnen we proberen de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april van het volgende jaar. In deze periode staan 24 uur per dag medewerkers paraat om u een veilig winterseizoen te bezorgen. De uitvoering van de gladheidbestrijding is afhankelijk van…

 • Gemeentegids

  Lokaal Totaal geeft voor onze gemeente een gemeentegids uit en verspreidt deze huis aan huis. Dat doet Lokaal Totaal op eigen initiatief. De gemeente werkt hier niet aan mee. Ook in de digitale gemeentegids kunt u terecht voor gegevens van verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven. Bij ieder adres kunt u een bijbehorende plattegrond oproepen of een route laten berekenen. Wilt u, dat uw…

 • Meld Misdaad Anoniem

  Om ondermijning en andere criminele activiteiten in de gemeente Buren samen met inwoners en ondernemers aan te pakken, werkt de gemeente samen met Meld Misdaad Anoniem (M.). Door signalen van criminele activiteiten te melden, kunnen inwoners en ondernemers meehelpen de gemeente veiliger te maken en criminelen te stoppen. Meldpunt Meld Misdaad Anoniem Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar…