Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Leerplicht

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.

 • Vergunning voor bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen op eigen terrein heeft u geen kapvergunning nodig. Dit geldt niet voor monumentale, beeldbepalende en bijzondere bomen die op de bomenlijst staan of op het overzicht monumentale bomen. Het is bij de eigenaren bekend als zo'n boom is opgenomen op één van deze lijsten.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse extra uitkering voor mensen die al lange tijd van een laag inkomen leven. Hiermee kunt u spullen kopen, die u van een laag inkomen moeilijk kunt betalen. Zoals een wasmachine of koelkast. U hoeft niet te laten zien waaraan u het uitgeeft. En het bedrag wordt niet van uw uitkering afgetrokken. U betaalt hier geen belasting over en het heeft ook geen invloed op toeslagen.

 • Begraven in Midden-Groningen

  De gemeente heeft graven op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. Hiervoor vraagt u grafrechten aan. Er zijn meerdere soorten graven, zoals: een familiegraf, een algemeen graf en een nis voor urnen.

 • Bijzondere bijstand

  Krijgt u een bijstandsuitkering van ons? Wij hebben voor u het aanvragen van bijzondere bijstand veel gemakkelijker gemaakt met het verstrekkingenboek bijzondere bijstand. Staan uw kosten in dit boekje? Dan heeft u recht op bijstand. Medische kosten vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Vanaf 1 maart 2022 kan er via de bijzondere bijstand aantal medische kosten vergoed worden. Voor medische kosten, zoals de eigen bijdrage kraamzorg, een bril of steunzolen, is bijzondere bijstand mogelijk. Kijk voor meer informatie in de folder ‘Verstrekkingenboek bijzondere bijstand’

 • Wat is een omgevingsplan

  Het omgevingsplan bevat regels van Midden-Groningen voor de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving bedoelen we water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, (ge)bouwen en cultureel erfgoed. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet. Het is handig het omgevingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Ook als u een woning wilt kopen of een bedrijf wil starten, is het verstandig om het omgevingsplan te bekijken.

 • Afvalsoorten

  Hier vindt u informatie over de verschillende soorten afval, hoe we het inzamelen en hoe en waar u het afval aanbiedt.

 • Klacht indienen

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief, of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Of bent u over iets anders niet tevreden? Neem dan contact op met de heer Miltenburg, onze klachtencoördinator.

 • Informatieverzoek of WOO-verzoek

  U heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Veel informatie van en over onze gemeente kunt u op de website vinden. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u een informatieverzoek doen bij de gemeente. U krijgt dan informatie die alleen voor u belangrijk is. Wilt u dat de informatie waar u om vraagt voor iedereen openbaar is? Doe dan een Woo-verzoek. De informatie plaatsen wij op onze website en is voor iedereen openbaar.

 • Energietoeslag 2023 aanvragen

  Gas en stroom zijn de laatste jaren een stuk duurder geworden. Hierdoor hebben steeds meer mensen moeite met het betalen van hun rekeningen. Ook dit jaar keren wij daarom een energietoeslag uit. De energietoeslag is een bedrag van € 1.300 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.