Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Melding of vergunning Vergunning nodig voor brandveilig gebruik gebouw Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Gebruiksmelding voor sommige gebouwen Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een gebruiksmelding moet doen. Omgevingsloket Online  

 • Grondwater, overlast en verhelpen van grondwateroverlast

  Grondwater zien we meestal niet totdat we er zelf overlast van ondervinden in onze tuin of woning. Na elke regenbui wordt het grondwater aangevuld en naar een sloot afgevoerd of het zakt weg naar het diepere grondwater. Een flinke bui kan leiden tot het stijgen van de grondwaterstand.  Gemeentelijk grondwaterbeleid De gemeentelijke grondwaterzorgplicht beperkt zich tot de openbare ruimte. De gemeente streeft in de openbare ruimte naar een grondwaterpeil dat gekoppeld is aan de functie van het gebied. De gemeentelijke grondwaterzorgplicht is een inspanningsverplichting. De gemeente is dus niet verplicht om onder alle omstandigheden het grondwaterniveau in de openbare ruimte op het gewenste niveau te handhaven. Op particulier terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer. De gemeente is het eerste aanspreekpunt als particulieren problemen hebben met de grondwaterstand op hun eigen terrein (= loketfunctie). Dit betekent niet dat de gemeente op zoek gaat naar de oorzaak van de klachten. De gemeente kijkt wel mee naar oplossingen. De gemeentelijke zorgplicht is beperkt tot het op de erfgrens inzamelen van grondwater in die gevallen waarin redelijkerwijs van de perceeleigenaar niet mag worden verwacht dat hij zelf voor de verwerking zorg draagt en alleen in die gevallen waarbij de gemeente dat op een doelmatige manier kan doen. De maatregelen voor het beheersen van het grondwater in de openbare ruimte zijn een onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De kosten van deze maatregelen worden dus gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing. Meer weten over oorzaken grondwateroverlast en hoe dit op te lossen? Kijk op webpagina van Rijkswaterstaat voor meer informatie.

 • Klanttevredenheid

  Hier vindt u de cijfers over de klanttevredenheid over de verleende diensten en producten aan de balies en de telefoon. Dit cijfer komt tot stand door het houden van een enquête welke door de inwoners veelvuldig wordt ingevuld. Dank daarvoor! De dienstverlening van onze medewerkers aan de balie en telefoon is door u als volgt gewaardeerd: 2021: met een gemiddeld cijfer van 9,2 2022: met een gemiddeld cijfer van 9,3 2023: tot en met september met een gemiddeld cijfer van 9,1 Natuurlijk zijn we blij dat de dienstverlening zo goed wordt gewaardeerd. Toch blijven we kritisch en nodigen we u bij de enquête ook uit om opmerkingen te maken. Daar wordt soms gebruik van gemaakt. De opmerkingen die gemaakt zijn omarmen we als verbeterpunten voor onze dienstverlening. We kijken bij het maandelijkse werkoverleg dan ook wat opmerkingen betekenen voor onze procedures en of het mogelijk is om deze te verbeteren. Gelukkig krijgen we vaak hele mooie en positieve reacties.  De leukste commentaren: Fijne interactie, afspraak vlot gegaan                                                                       Een 10 zo hoort het!!!                                     Prima op tijd en vlot geholpen                                     Geen opmerkingen ik ben tevreden      Opmerkingen:                                Kan er voor de deur van het gemeentehuis een invaliden parkeerplaats komen Hartelijk dank aan iedereen die het afgelopen jaar de moeite heeft genomen om ons van feedback te voorzien over de dienstverlening! De wil om te verbeteren passen we ook toe bij klachten, waarvan we er jaarlijks gelukkig maar weinig krijgen. Het aantal klachten van de afgelopen jaren: In 2020: 7 klachten  In 2021: 7 klachten  In 2022:11 klachten  Iedere klacht wordt persoonlijk met de inwoner besproken en zo mogelijk uitgepraat. Ook gaan we hierover het gesprek aan met de betrokken medewerker en wordt het besproken in het werkoverleg. Op die manier leren we van u om onze dienstverlening naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Uiteraard hopen wij van harte dat u dat zelf ook ervaart als u weer eens een bezoekje aan het gemeentehuis brengt of één van onze medewerkers aan de telefoon heeft!

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Welstand

  Bouwplannen moeten voldoen aan 'redelijke eisen' van welstand. Ook als u voor uw plan geen vergunning nodig heeft. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) toetst of uw plan voldoet.

 • Paspoort en identiteitskaart

  Om aan te tonen wie u bent heeft u vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs nodig (bijvoorbeeld een paspoort of een identiteitskaart).

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig. Collecterooster Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. Voor collectes die niet in het landelijke collecterooster staan, wordt alleen vergunning verleend voor de periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. De zogenaamde vrije periodes. Via de onderstaande website raadpleegt u welke organisaties vergunning hebben om in de gemeente Papendrecht te mogen collecteren. Collecterooster gemeente Papendrecht