Zoekresultaat 1 - 10 van 46 resultaten

 • Begeleiding in groepsverband (dagbesteding)

  Begeleiding in groepsverband (dagbesteding) is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, onderhouden van aangeleerde vaardigheden, ontmoeting met anderen en/of begeleiding richting de arbeidsmarkt.

 • Kortdurend verblijf

  Heeft u de zorg voor iemand met een beperking die permanent toezicht nodig heeft? Dan kan kortdurende verblijf (buitenhuis) u als mantelzorger even ontlasten.

 • Schoolmaatschappelijk werk

  In de tijd dat je naar de basis- of middelbare school gaat, komt er veel op je af. Het is dan belangrijk dat je goed in je vel zit. Als dat niet zo is, is het fijn om met iemand te kunnen praten over je problemen. Bijvoorbeeld met een schoolmaatschappelijk werker. Ook jouw ouders kunnen daar met vragen over de opvoeding en jouw ontwikkeling (bijvoorbeeld over faalangst, assertiviteit, opvoedvragen) terecht.

 • Maatwerk voor Monumenten

  Maatwerk voor Monumenten is een 3-jarig project waar een gespecialiseerde coach voor Duurzame voor Monumenten in gesprek gaat met monumenteigenaren.

 • VVE - Voor- en vroegschoolse educatie voor peuters

  VVE is peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met (Nederlands) praten.

 • Attestatie de vita aanvragen

  Een attestatie de vita is een verklaring van de gemeente dat u in leven bent.

 • Meer bloemrijk gras

  Het gaat nog steeds niet goed met de insecten in Nederland. Daarom gaan we een aantal gazons minder en anders maaien. Vlinders, bijen en andere kleine dieren hebben daar profijt van! In bloemrijk gras groeien verschillende kruiden. Dat ziet er kleurrijk en gevarieerd uit en is belangrijk voor de natuur. Daarnaast is de grond onder bloemrijk gras koeler dan kort gemaaide gazons, en draagt daarmee bij aan een fijner leefklimaat.

 • Ondermijning

  Ondermijning is de vermenging van de bovenwereld met de onderwereld. Denk aan drugshandel- en productie, mensenhandel en uitbuiting, witwassen van crimineel geld en andere vormen van fraude en cybercrime. Wat doen wij er aan en wat kunt u doen?

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is het bieden van een veilige woonomgeving en begeleiding aan mensen met een psychische aandoening (ZZP GGZ categorie C) of verstandelijke beperking.

 • Plusbus

  De Plusbus is een burgerinitiatief. Een vrijwilliger komt u op het gewenste moment ophalen en brengt u naar uw bestemming. Ook zonder Wmo-indicatie mag u gebruik maken van de Plusbus.