Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Aanpak zwerfafval

  In onze gemeente hebben we helaas ook te maken met zwerfafval. Samen kunnen we zorgen voor een schone en nette omgeving. Kunstwerk! NME helpt hierbij.

 • Opknappen wijk Schrijvershoek

  Vanaf het najaar van 2025 krijgt de wijk Schrijvershoek in Zevenaar een opknapbeurt. De straten en voetpaden worden vernieuwd. Het riool is meer dan 50 jaar oud en wordt ook vervangen.

 • Energietoeslag

  De energietoeslag is voor inwoners met een laag inkomen en hoge energiekosten. Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige energietoeslag. Ook komt er voor studenten een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten. De energietoeslag is in veel gevallen automatisch overgemaakt. Vanaf nu is het ook mogelijk om de energietoeslag zelf aan te vragen via deze pagina.

 • Inkomensondersteuning

  Heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen.

 • Welstandseisen

  Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Dan moet het pand dat u wilt bouwen passen in de omgeving. We noemen dit ‘voldoen aan welstandseisen’. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst dit aan de hand van vastgesteld beleid en geeft hierover advies aan de gemeente.

 • WOZ

  Elk jaar stelt de gemeente Zevenaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente vast. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde.

 • Opknappen deel van Pannerden

  In 2025 krijgt een deel van Pannerden een opknapbeurt. Het gaat om (een deel van) de Hoogeweg, Wilgenstraat, Prins Willem-Alexanderstraat, Aerdtsestraat, Pastoor Brugmanstraat en de Claudius Civilisstraat. De straten en voetpaden worden vernieuwd. Het riool is meer dan 50 jaar oud en wordt daarom vervangen.

 • Huishoudelijke hulp

  Lukt het u niet om uw woning schoon te maken en schoon te houden? En heeft u niemand in uw omgeving (bijvoorbeeld partner of kinderen) die u daarbij kan helpen? Dan kunt u op zoek gaan naar hulp bij het huishouden. U kunt online of in uw omgeving een huishoudelijke hulp zoeken. Lukt dit niet? Dan kunt u bij ons een aanvraag doen.

 • WhatsApp buurtpreventie

  In verschillende wijken en buurten in onze gemeente zijn WhatsApp buurtpreventie-groepen actief. In zo'n groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in hun eigen buurt of wijk. Zo houden ze samen een oogje in het zeil.

 • Wmo-hulp en ondersteuning

  De 'Wet maatschappelijke ondersteuning', bekend als Wmo, regelt hulp en ondersteuning voor inwoners zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en deel kan blijven nemen aan de maatschappij.