Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het aanvragen gelden voorwaarden.

 • Briefadres aanvragen

  Als iemand geen vast woonadres heeft, kan tijdelijk ingeschreven worden op een ander adres. Op dit adres wordt dan de post ontvangen.

 • Geld inzamelen: collecterooster en vergunning aanvragen

  Als voor een goed doel geld of spullen ingezameld worden, moet hiervoor eerst een collectevergunning aangevraagd worden.

 • Vergunning voor verhuren woning

  Uw koopwoning verhuren? Door de opkopersbescherming mag dat niet met ieder Capels huis. Bij een aantal uitzonderingen kunt u een vergunning aanvragen.

 • Informatie opvragen via Wet open overheid (WOO)

  Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen.

 • Verzoek om te handhaven

  Heeft u last van iemand of een bedrijf? En denkt u dat iemand wetten of regels overtreedt? Dan kunt u dat aan ons laten weten.

 • Vertrek naar het buitenland

  Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Dan moet u zich uitschrijven bij de gemeente.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  Bent u eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand? De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van dat pand. Hierover betaalt u belasting.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Als u gaat trouwen of een partnerschap wilt registreren in Capelle, dan meldt u dit vooraf. Vroeger heette dit ondertrouw. De melding maakt u minimaal

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.