Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • WOZ-waarde

  Woningen online via de gegevens van het Kadaster inzien. Daarmee worden de WOZ-waarden van woningen in Nederland dus openbaar.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  Als je niet wilt dat bepaalde organisaties jouw persoonsgegevens krijgen, kun je de gemeente om geheimhouding vragen.

 • Verhuizing doorgeven

  Ga je verhuizen? Geef dit dan door aan de gemeente.

 • Afschrift/uittreksel burgerlijke stand aanvragen

  Bij de gemeente kun je een afschrift of uittreksel aanvragen van een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en overlijdensakte.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat je de Nederlandse nationaliteit hebt.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Standplaats aanvragen

  Om goederen of etenswaren te verkopen vanuit een kraam of wagen heb je een standplaatsvergunning nodig.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Ben je niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kun je vragen om kwijtschelding.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Kloppen jouw persoonsgegevens niet? Dan kun je dit aanpassen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms heb je een (internationaal) bewijs nodig waaruit blijkt dat je in leven bent. Bijvoorbeeld als een levensverzekeraar hierom vraagt.