Zoekresultaat 1 - 10 van 42 resultaten

 • Handhaving

  Indien u denkt dat iemand de regels overtreedt, dan is het mogelijk om bij de gemeente een ‘verzoek tot handhaving’ in te dienen. Om te kunnen verzoeken tot handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

 • Toeristenbelasting

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de toeristenbelasting.

 • Leegstandwet, tijdelijke verhuur

  Heeft u een nieuwe woning gekocht, maar u uw oude woning niet verkocht? Of heeft u een woningruimte in bezit die binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt? Dan biedt de Leegstandswet u wellicht mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren om leegstand te voorkomen. Dit moet u aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Het voordeel van verhuur via de Leegstandwet is dat huurders minder bescherming hebben. U hoeft bijvoorbeeld niet voor vervangende woonruimte te zorgen bij het einde van het huurcontract.

 • Rioolheffing

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel.

 • Loterij organiseren

  Als u een loterij wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig.

 • Omgevings­­vergunning, activiteit bouwen

  Als u bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren, hebt u mogelijk een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

 • Sporthal huren en reserveren

  De gemeente heeft een online reserveringssysteem voor de verhuur van sportcentrum Molenbroek en sportcentrum De Beek.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Gemert-Bakel heeft een verzekering afgesloten voor al haar vrijwilligers, maatschappelijk stagiaires en mantelzorgers. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger, maatschappelijk stagiaire en mantelzorger uitvoert bent u automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer.

 • Standplaatsen

  Bepaalde locaties in de gemeente Gemert-Bakel zijn aangewezen voor standplaatsen. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Het gaat dan specifiek om ambulante handel vanuit een verkoopwagen of (markt)kraam, buiten de weekmarkten om.

 • Omgevingsvergunning, activiteit uitvoeren van een werk

  Voor bepaalde werkzaamheden (bouwwerken vallen hier buiten) is in het bestemmingsplan bepaald dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Dit geldt voornamelijk voor het buitengebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het gedeeltelijk bestraten van een weiland, drainage aanbrengen in een weiland, de aanleg van een sloot, vijver of verharde weg.