Zoekresultaat 1 - 10 van 91 resultaten

 • Afschrift burgerlijke stand (akte)

  Een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Deze akte wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Soms heeft u hiervan een afschrift of een uittreksel nodig. Een afschrift is een volledige weergave van de opgemaakte akte. Een uittreksel burgerlijke stand is een beknopte versie van een akte, deze bevat alleen de persoonsgegevens. Het is mogelijk een meertalig afschrift te ontvangen van de geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte. U kunt het meertalige afschrift alleen gebruiken in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

 • Handhaving

  Indien u denkt dat iemand de regels overtreedt, dan is het mogelijk om bij de gemeente een ‘verzoek tot handhaving’ in te dienen. Om te kunnen verzoeken tot handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

 • Briefadres

  Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. Heeft u geen woonadres? Dan kunt u in sommige situaties een briefadres opgeven. Dat is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. Deze persoon moet er voor zorgen dat u uw post ook echt krijgt. Bij de aanvraag van een briefadres controleert de gemeente of u niet beschikt over een woonadres.

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Onze gemeente kent twee gemeentelijke onderscheidingen: Ereburger van de gemeente Gemert-Bakel; De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel.

 • Rijbewijs

  Als u in Nederland de weg op wilt met een motorvoertuig, moet u een geldig rijbewijs hebben.

 • Leegstandwet, tijdelijke verhuur

  Heeft u een nieuwe woning gekocht, maar u uw oude woning niet verkocht? Of heeft u een woningruimte in bezit die binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt? Dan biedt de Leegstandswet u wellicht mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren om leegstand te voorkomen. Dit moet u aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Het voordeel van verhuur via de Leegstandwet is dat huurders minder bescherming hebben. U hoeft bijvoorbeeld niet voor vervangende woonruimte te zorgen bij het einde van het huurcontract.

 • Hondenbelasting

  Jaarlijks ontvangt u als hondenbezitter een aanslag voor de hondenbelasting. Indien u als hondenbezitter geen belasting betaalt, kunt u een boete krijgen. Dorpswachten kunnen u vragen naar uw gegevens. Zij controleren vervolgens of uw hond geregistreerd is bij de gemeente.

 • Rioolheffing

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel.

 • Individuele Studietoeslag voor studenten met een arbeidshandicap

  Voor studenten met een beperking is het moeilijk een studie te combineren met een bijbaan. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Hiermee geven gemeenten een steuntje in de rug om toch een opleiding te kunnen volgen.

 • Loterij organiseren

  Als u een loterij wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig.