Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Ontheffing sluitingstijden horeca

  Voor de horecabedrijven wordt er onderscheid gemaakt in openingstijden tussen commerciële horeca en paracommerciële horeca.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Het gebruik van (een deel van) de weg

  Wilt u (een deel van) de weg gebruiken? Bijvoorbeeld om er een afvalcontainer of een bouwkeet te plaatsen? Of wilt u een spandoek of een elektriciteitskabel boven de weg plaatsen? Dan vraagt u daarvoor een vergunning aan.

 • Aansprakelijkheid bij schade

  Hebt u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? U kunt de gemeente dan aansprakelijk stellen. Dit kan digitaal maar kunt/wilt u niet digitaal aanvragen bel dan met telefoonnummer (0519) 29 88 88 of mail verzekeringen@noardeast-fryslan.nl . U ontvangt van ons een schade-aangifteformulier.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Riolering

  Dagelijks komt er in huishoudens afvalwater vrij, gewoon omdat we eten drinken en naar de w.c. gaan. Dit afvalwater voeren we via de riolering af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de rwzi wordt het afvalwater gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid. In het “stedelijk gebied” liggen vaak rioolstelsels waarop ook regenwater geloosd mag worden. In het buitengebied is dat anders daar liggen vaak drukrioleringsstelsels waar alleen afvalwater op geloosd mag worden. Gaat u een nieuwe woning bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

 • Bijstand

  Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering is geregeld in de Participatiewet. Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals huur, eten, kleding en een zorgverzekering.

 • Melding maken

  Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons meteen. Dit kan online via Fixi of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 • Slopen

  Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

 • Het plaatsen van (sandwich)borden

  Wilt u een (sandwich)bord plaatsen om een evenement te promoten of een gebeurtenis onder de aandacht te brengen? Dit mag u alleen doen als u een tijdelijke ontheffing aanvraagt bij de gemeente.