Zoekresultaat 1 - 10 van 43600 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.

 • Afvalcontainer aanvragen

  Als uw afvalcontainer kapot is of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. U kunt uw container ook omruilen voor een kleinere of een grotere container.

  U neemt daarvoor contact op met telefoonnummer 14043 (toets 1).

  Gaat u verhuizen? De gft-container hoort bij het pand. Laat deze leeg en schoon achter voor de volgende bewoners. 

  Heeft u andere vragen over afval? Kijk dan in de afvalwijzer van de gemeente.

 • Echtscheiding/ontbinding partnerschap

  Bij een echtscheiding/ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over de opvoeding/verzorging van minderjarige kinderen. De uitspraak van de rechtbank over de echtscheiding/ ontbinding partnerschap wordt naar de gemeente verzonden. Pas als de gemeente de uitspraak heeft verwerkt, bent u officieel gescheiden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Meer informatie vindt u via de Rijksoverheid.

 • Discriminatie melden

  Wat gebeurt er met de melding?‘Werken met Klarijn’ start na uw melding een onderzoek en zal contact met u opnemen. Meldingen worden ger...

 • Afval, grofvuil

  De gemeente haalt het meeste grofvuil of grof huisvuil op. Hierbij zijn voorwaarden en uitzonderingen van toepassing.

 • Provinciaal projectbesluit, inzage

  De provincie kan besluiten om, al of niet op aanvraag, een (bouw)project van provinciaal belang te realiseren. Bij een project van provinciaal belang neemt de provincie de beslissing (en niet de gemeente of het rijk). Met zo'n projectbesluit kan de provincie ook vergunningen verlenen zonder een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan of het provinciaal inpassingsplan te hoeven afwachten. Een 'inpassingsplan' is voor de provincie wat een bestemmingsplan is voor de gemeente.

  De provincie maakt openbaar dat zij een projectbesluit wil nemen. Dit doet de provincie door een ontwerpbesluit bekend te maken op haar website, op de website Ruimtelijkeplannen.nl en in de betreffende gemeenten. Daarnaast wordt het aangekondigd in de Staatscourant.

 • Standplaatsvergunningen

  Standplaatsvergunningen

 • Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Voor het langdurig parkeren van een caravan of andere aanhangwagen is een ontheffing nodig. Hieraan zijn regels verbonden.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en -plannen. Inwoners kunnen deze inzien.