Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Parkeerontheffing of parkeervergunning aanvragen

  Heeft u een auto en woont of werkt u in het gebied waar u alleen met een parkeervergunning mag parkeren? Dan kunt u een parkeerontheffing of parkeervergunning aanvragen.

 • Omgevingsvergunningen, bouwvergunningen en bouwtekeningen inzien

  Als u (ver)bouwplannen heeft, wilt u vast ook weten wat er oorspronkelijk is gebouwd, welke gegevens er al bekend zijn, of er in het verleden al verbouwingen zijn geweest en hoe de constructie van het pand in elkaar zit.

 • Tijdelijk object op openbare grond

  U hebt toestemming nodig voor het plaatsen van een container, mobiel toilet, hoogwerker of ander object op straat, stoep of een parkeervak.

 • Welstand

  Bouwplannen moeten voldoen aan 'redelijke eisen' van welstand. Ook als u voor uw plan geen vergunning nodig heeft. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) toetst of uw plan voldoet.

 • Nadeelcompensatie

  Als u schade heeft door besluiten of handelingen van de gemeente, kunt u daarvoor een schadevergoeding aanvragen.

 • Klacht over gemeentelijk handelen

  Bent u niet tevreden over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente heeft gedaan? Vindt u dat u onvriendelijk bent behandeld? Of doet de gemeente niet wat ze heeft beloofd? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade geleden en denkt u dat dat door de gemeente komt? Door gebreken in het onderhoud van wegen, pleinen, openbaar groen of bouwwerken? Of heeft u schade door een botsing met een voertuig van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Kraskaarten voor bezoekers blauwe zone

  Woont u binnen de blauwe zone? Of is uw bedrijf gevestigd binnen de blauwe zone? Dan kunt u voor uw bezoekers kraskaarten kopen.