Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Gemeentebelastingen

  Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen. Begin van het jaar krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor: de ozb en de WOZ. Lees meer hierover bij de informatie over de Onroerendezaakbelasting. de afvalstoffenheffing de rioolheffing de hondenbelasting

 • Een gebouw brandveilig gebruiken

  Als eigenaar of gebruiker van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Bijvoorbeeld als u een café begint. Om een gebouw brandveilig te kunnen gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Daarnaast maak je voor de meer risicovolle soorten gebruik een melding. Dit doe je dit via het Omgevingsloket. Controleer of u voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk een melding moet doen. 

 • Melding of omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

  Activiteiten die worden uitgevoerd waarbij een milieurisico ontstaat voor de leefomgeving noemen we ‘milieubelastende activiteiten'. Dit zijn activiteiten waarmee bijvoorbeeld geluid wordt geproduceerd, een lozing in de bodem of op het water wordt gedaan of activiteiten voor het opslaan en werken met gevaarlijke stoffen. Start u een nieuw bedrijf? Verandert uw bestaande bedrijf of breidt u dit uit? Dan kunt u een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit nodig hebben of u moet een melding milieubelastende activiteit doen voordat de activiteit start.  Regels voor milieubelastende activiteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsplan. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsplan is opgenomen welke milieubelastende activiteiten bedrijven moeten melden. Of u een melding of omgevingsvergunning milieubelastende activiteit nodig heeft, kunt u controleren via de Vergunningencheck. Aanpak  Moet ik een melding doen of heb ik een omgevingsvergunning nodig?  Via de Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl) checkt u of u een melding moet doen of vergunning moet aanvragen. Doe deze check vóórdat u start met een nieuwe milieubelastende activiteit, iets verandert of uitbreidt aan een bestaande milieubelastende activiteit, ook bij bijvoorbeeld het plaatsen van een brandstoftank. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het Omgevingsplan leest u welke milieuregels voor uw bedrijf gelden. Een melding doen  De melding moet 4 weken voor het starten van de nieuwe milieubelastende activiteit worden gedaan. De activiteit mag niet eerder dan 4 weken na de melding starten.   U doet de melding via het Omgevingsloket (overheid.nl). Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig  U doorloopt de vragen en voegt de gevraagde stukken toe    Verstuur de melding. Uw melding wordt automatisch doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Groningen.  Termijn melding  De gemeente stuurt u zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling en laat binnen 4 weken weten of de melding wordt geaccepteerd of geweigerd.  Kosten melding  Een melding Milieubelastende activiteit is gratis.  Een omgevingsvergunning aanvragen  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (overheid.nl). Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig  U doorloopt de vragen en voegt de gevraagde stukken toe    Verstuur de aanvraag. Uw aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Groningen.  Zodra alle documenten en gegevens compleet zijn, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.  Als uw aanvraag niet compleet is, wordt u gevraagd om de ontbrekende gegevens op te sturen.   Is de omgevingsvergunning toegekend, dan krijgt u deze samen met de voorschriften thuisgestuurd.  Termijn vergunning  Wij behandelen uw vergunningaanvraag binnen 8 weken, tenzij de uitgebreide procedure van toepassing is dan behandelen we uw aanvraag in 26 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen en pauzeert deze periode als er extra informatie aangeleverd moet worden. U krijgt bericht als dit nodig is.  Kosten vergunning  Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden. Deze kunt u terugvinden in de legesverordening van de gemeente Pekela.    Meer weten?  Informatie van Toelichting milieubelastende activiteiten | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) voor toelichting op milieubelastende activiteiten  Informatie van Omgevingsvergunning of melding milieubeheer | Ondernemersplein (kvk.nl) voor milieuregels voor bedrijven  Bezwaar en beroep  Een melding is een kennisgeving aan het bevoegd gezag. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld. Bent u het niet eens met de beslissing aangaande de omgevingsvergunning? Dan kunt u wel bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

 • Toestemming kabels en leidingen leggen

  U wilt kabels en leidingen in grond van de gemeente aanleggen? Dan heeft u onze toestemming nodig. Voor grotere werkzaamheden heeft u een vergunning nodig.

 • Evenement organiseren

  Een klein evenement is een buurt- of wijkgebonden kleinschalige activiteit, expositie, culturele of sportieve gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue zijn. Een klein evenement duurt niet langer dan één dag en er komen (naar verwachting) niet meer dan 100 personen. U doet een melding van een klein evenement.   Wilt u een evenement organiseren op een openbaar terrein of in een gebouw, dan heeft u vaak een evenementenvergunning nodig.  Heeft u vragen of weet u niet zeker of u een melding of vergunning nodig heeft? Vraag ons dan eerst om meer informatie via (0597) 61 75 55 of mail naar info@pekela.nl.   

 • Afspraak maken

  U wilt een afspraak met ons maken. Dit kan hier op de website of telefonisch. Bijvoorbeeld omdat u iets wilt regelen of bespreken zoals: een aanvraag voor een paspoort de erkenning van een kind of een geboorteakte een aanvraag voor een Verklaring Omtrent gedrag Afspraak maken U kunt een afspraak altijd later aanpassen of afzeggen. Onze dienstverlening is aangepast. Dat komt door het coronavirus. Bekijk alle informatie op Dienstverlening en contact. Kijk of u het online kunt regelen. Bepaal of uw afspraak noodzakelijk is.

 • Bouwtekeningen in het archief inzien

  U kunt bij de gemeente bouwtekeningen en tekeningen van verbouwingen opvragen. Deze tekeningen zijn afkomstig uit het archief van de gemeente. Er zijn verschillende redenen om inzage te krijgen in deze stukken. Bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag wilt indienen voor de verbouwing van een woning.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  De Bbz is bedoeld voor mensen met een eigen bedrijf die niet voldoende inkomen hebben. U vraagt de Bbz aan bij de gemeente. De Bbz kan een krediet of een aanvulling op uw inkomen zijn. Wij beslissen wat voor soort Bbz u krijgt.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een organisatie kan u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Bijvoorbeeld een werkgever, omdat u in de kinderopvang, in het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Of omdat u een visum nodig heeft. In deze verklaring staat dat u niets strafbaars heeft gedaan dat te maken heeft met de reden waarvoor u de VOG nodig heeft. Ook organisaties kunnen een VOG aanvragen. Bijvoorbeeld om een contract af te sluiten.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Heeft u een aanslag (brief) gekregen over de gemeentelijke belastingen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dit hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden. U kunt geen kwijtschelding krijgen van de OZB-eigenaar, rioolheffing-eigenaar, extra containers-heffing. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag kwijtschelding? Maak een afspraak met de Badde via telefoonnummer 0597 645000. Hulp bij uw aanvraag kwijtschelding kan onder andere tijdens het Kwijtscheldingen Spreekuur.