Zoekresultaat 1 - 10 van 42 resultaten

 • Trouwen in Nederland

  Woont u in het buitenland maar wilt u in Nederland trouwen?  U kunt uw (trouw)plannen al een jaar van tevoren doorgeven aan de gemeente. Woont u beiden in het buitenland? Meld uw huwelijk schriftelijk bij de gemeente Den Haag. Woont u of uw partner in Nederland? En wilt u in onze gemeente trouwen? Bel dan naar team burgerzaken via 14 0252 voor meer informatie en het uitgebreidere meldingsformulier.

 • Afval, grof tuinafval

  Grof tuinafval is: snoeiafval en stammetjes die niet in de GFT-container kunnen U kunt dit brengen naar de Milieustraat (in de herfst staan er bladkorven in de wijken) Druk bij de milieustraat? Ga dan niet lang in de rij staan, maar spaar het op U mag geen grond of aarde uit de tuin inleveren bij de milieustraat. Potgrond of ongebruikte tuinaarde mag wel. Tuinvuil mag max. een m3 gestort worden per dag Gras mag u in kleine hoeveelheden inleveren, maar niet per m3 Zorg dat het tuinvuil schoon is van plastic etc. Gebruikt u de GFT-bak? Knip het fijn zodat de deksel dicht kan

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken.

 • Honden

  Binnen de bebouwde kom moeten alle honden aan de lijn (uitgezonderd de losloopplaatsen). De gemeente heeft plaatsen aangewezen waar honden los mogen lopen. Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen, tenzij anders aangegeven. Honden zijn verboden bij kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides en dergelijke. U bent verplicht overal de poep van uw hond op te ruimen (ook op losloopplaatsen). Hondenpoepzakjes kunt u ophalen bij de gemeente. In de gemeente Hillegom betaalt u geen hondenbelasting. Plekken waar uw hond los mag lopen De gemeente heeft verschillende plekken binnen de bebouwde kom aangewezen waar uw hond los mag lopen. Bij deze plekken staan speciale borden. grasveld Horst ten Daallaan groenstrook Vosselaan tussen Trompenburg en Weerlaan dijk langs de Ringvaart tussen Leeghwater en Weerlanervaart dijk langs de Ringvaart tussen Hillegommerbrug en gemaal en van gemaal tot Vosselaan Beltpark, behalve de speelplekken voor de jeugd dijk achter Jacqueline van der Waalsheem, ingang naats nummer 81 groenstrook Singel groenstrook Vincent van Goghsingel tussen weg en water aan de westkant groenstrook langs sportpark Zanderij tussen de brug vanaf de Wilhelminalaan en de brug aan Van den Endelaan (achter het Fioretti college) grasveld bij Hertenkamp naast skicentrum grasveld in van Nispenpark, ten zuiden van het appartementencomplex Meld overlast bij de gemeente Zijn de prullenbakken voor hondenpoep vol? Heeft u overlast van loslopende honden of hondenpoep? Maak hiervan een melding via Fixi. Boete bij niet nakomen opruim- en aanlijnplicht Het is overal verplicht hondenpoep op te ruimen. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) controleren regelmatig of dit gebeurt. Laat u uw hond uit of loslopen op een plek waar dit niet mag? Of ruimt u de poep van uw hond niet op? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u een handicap en heeft u een geleidehond? Dan geldt de opruimplicht niet. Bij een overtreding wordt eerst een waarschuwing gegeven. Als de dezelfde overtreding zich herhaalt, wordt er een proces verbaal opgemaakt. De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is € 140,-. De boete voor het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom bedraagt € 95,-. De boete voor honden die aanwezig zijn op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld een kinderspeelplaats is € 140,-.

 • Afval, klein chemisch afval (KCA)

  Gratis inleveren bij de Milieustraat of grondstoffenkar (KCA-wagen) Wat wel/niet KCA: zie Voorwaarden Medisch afval: ongebruikte medicijnen inleveren bij lokale apotheken

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Omgevingsvergunning, bouwen

  Omgevingsvergunning is de vervanger van onder andere de bouwvergunning Kijk op de website van Ruimtelijke Plannen om vooraf informatie in te winnen Vraag online aan via Omgevingsloket Na ontvangst van uw vergunningaanvraag geeft de gemeente u ook advies over de brandveiligheid in uw pand/woning. Of kijk op de website van de brandweer.

 • Afval, restafval

  •    Er zijn 2 manieren om uw restafval af te voeren: in minicontainer (laagbouwwoningen) of ondergrondse verzamelcontainer (bij appartement of flat) •    Restafval wordt eens per 4 weken opgehaald bij laagbouw •    Zet uw minicontainer op de ophaaldag bij de verzamelplaats (tussen 5:30 en 7:30 uur) •    Ophaaldagen afval: zie Afvalkalender •    Rolcontainer aanvragen, omruilen of inleveren  

 • Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap

  Echtscheiding Een huwelijk kan worden ontbonden door echtscheiding. Hierbij heeft u een advocaat nodig. Die vraagt de echtscheiding voor u aan bij de rechtbank. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Daarna vraagt de advocaat aan de gemeente waar u getrouwd bent om de echtscheiding in te schrijven in de registers van de Burgerlijke Stand. Let op: Pas door de inschrijving in deze registers wordt het huwelijk echt ontbonden. Kijk voor meer info op: Echtscheiding | Rechtspraak of op: Hoe vraag ik een scheiding aan? | Rijksoverheid.nl   Beëindiging/ontbinding geregistreerd partnerschap Een geregistreerd partnerschap kán zonder tussenkomst van een rechter worden beëindigd. Dat kan alleen als: beide partners het eens zijn over de beëindiging van het partnerschap er geen gezamenlijke minderjarige kinderen zijn   Het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd door het sluiten van een overeenkomst bij een notaris of advocaat. In alle andere gevallen wordt een geregistreerd partnerschap ontbonden door een rechter (dit gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding). De beëindiging/ontbinding van het partnerschap moet worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is voltrokken.  Let op: Pas door de inschrijving in deze registers wordt het partnerschap echt beëindigd/ontbonden. Kijk voor meer info op: Ontbinding geregistreerd partnerschap | Rechtspraak of op Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden? | Rijksoverheid.nl.

 • Afval, groente- fruit- en tuin (gft)

  In de bruine container 1 keer per 2 weken geleegd: zie afvalkalender Op de ophaaldag container tussen 05.30 en 07.30 uur buiten Grote hoeveelheden naar Milieustraat brengen Bij flat of bovenwoning in de verzamelcontainer Wat wel/niet in container: zie Voorwaarden Let op: Geen plastic zakken in de GFT container. Ook geen biologisch afbreekbare zakken. Ook deze zakken geven problemen bij het composteren van de GFT. Papieren zakken in de GFT container zijn wel toegestaan. Van mei tot en met september kunt u de container voor GFT iedere week aanbieden (zie Afvalkalender).  Van oktober tot en met april kunt u de container voor GFT eens per 2 weken aanbieden (zie Afvalkalender).