Zoekresultaat 1 - 10 van 36 resultaten

 • Vuurwerk verkopen of opslaan

  Voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning nodig.

 • Persoonsgebonden budget PGB

  Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u er voor kiezen of de gemeente deze hulp voor u regelt of dat u dit zelf inkoopt.

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan is het misschien nodig om een omgevingsvergunning bij ons aan te vragen.

 • Klachten en storingen over afval melden

  Klachten over afvalinzameling meldt u bij PreZero. Storingen van ondergrondse containers meldt u bij de gemeente.

 • Subsidie Kunst, cultuur en erfgoed

  De gemeente Overbetuwe subsidieert algemeen toegankelijke activiteiten die kunst- en cultuurdeelname bevorderen en promoten.

 • Subsidie Sporten, spelen en leren

  Subsidie voor activiteiten die inwoners stimuleren om te sporten, spelen en bewegen.

 • Bouwwerk gereed melden

  Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning, meldt u dit bij de gemeente. Dit doet u voordat u de woning in gebruik neemt.

 • Afvalkalender

  Weten wanneer uw afval wordt opgehaald? Maak gebruik van de digitale afvalkalender.

 • Garantstelling of uitnodiging kort verblijf

  Als u iemand uit het buitenland uitnodigt voor kort verblijf moet u een 'Bewijs van garantstelling' aanvragen.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Het kan gebeuren dat u door omstandigheden kosten moet maken die u niet kunt betalen en nergens vergoed krijgt.