Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Adresonderzoek starten

  Staan er mensen op uw adres ingeschreven, die niet (meer) bij u wonen? Of heeft iemand een briefadres bij u, maar kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. U bent daarbij verplicht om zoveel mogelijk gegevens bij de gemeente door te geven (mobiel telefoonnummer, andere telefoonnummers, mogelijke nieuwe adres enzovoorts) De gemeente start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over adresgegevens van personen die zijn opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente doet onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon. Een onderzoek adres duurt gemiddeld 8 weken. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen om een onderzoek te starten. Maak een afspraak 

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Melding of vergunning Vergunning nodig voor brandveilig gebruik gebouw Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Gebruiksmelding voor sommige gebouwen Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een gebruiksmelding moet doen. Omgevingsloket Online Informatie over Brandveilig gebruik bouwen

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Voor het leggen van kabels en leidingen, inclusief de bijbehorende apparatuur, in openbare grond, heeft u toestemming nodig van Team Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Papendrecht. Wanneer de openbare grond in eigendom is van bijvoorbeeld de NS, RWS of Waterschap heeft u ook toestemming van deze instanties nodig. U heeft altijd toestemming nodig als u in de openbare grond een kabel of leiding wilt leggen. Kosten De kosten voor toestemming voor het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van een kabel of leiding in openbare grond zijn voor de netbeheerders afhankelijk van de geldende legesverordening. Na uitvoering van de werkzaamheden worden bij de netbeheerders beheers- en degeneratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de grootte van het werk.

 • Reclamemateriaal plaatsen, uitdelen of ophangen

  U mag als bedrijf of instelling binnen de gemeente Papendrecht reclame plaatsen. Belangrijk hierbij is dat de reclame een inhoud heeft en de reclame mag niet racistisch zijn. De gemeente heeft de meeste vormen van reclameplaatsing in de openbare ruimte uitbesteed aan externe bedrijven. Reclameboodschappen op of aan onroerend goed moet een functionele relatie hebben met dat onroerend goed. Driehoeksreclameborden Voor het plaatsen van driehoeksreclameborden in de gemeente Papendrecht neemt u contact op met ESH Media. De plaatsing van driehoeksreclameborden is namelijk uitbesteed aan ESH Media. Folders of reclamedrukwerk uitdelen In de gemeente Papendrecht heeft u geen vergunning nodig om in de openbare ruimte flyers of reclamefolders uit te delen, krantenabonnementen te verkopen of ander reclamemateriaal te verspreiden. Tijdens de duur van de weekmarkt op de dinsdagen mag u op het marktterrein geen reclamemateriaal verspreiden. Vrij plakken of kladden De gemeente heeft een aantal vrije plakplaatsen aangewezen waar zonder vergunning kan worden geplakt. Een vrije plakplaats is een bord of zuil waar iedereen vrij op mag plakken. De vrije plakplaatsen bevinden zich op de volgende locaties:  busstation Burgemeester Keijzerweg/Molenlaan;  Gerard Dousingel bij winkelcentrum Westpolder;  P.C. Hooftlaan t.h.v. nummer 180 parkeerterrein;  Lange Tiendweq nabij het zwembad;  Espenhof bij winkelcentrum Wilgendonk;  Oostpad bij het parkeerterrein sporthal PKC.  Zuidkil/Zaling t.h.v. Cruijff Court. Buiten deze locaties is het verboden aanplakbiljetten aan te brengen.

 • Bibob-toets bij aanvraag omgevingsvergunning

  Wie een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of activiteit Milieu (activiteiten inrichtingen Wet Milieubeheer of beperkte milieutoets) aanvraagt kan te maken krijgen met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). De gemeente kan hierdoor de integriteit controleren van partners met wie zij zaken doet, zoals aanvragers van bepaalde vergunningen en subsidies en in gevallen van privaatrechtelijke transacties en aanbestedingen. Dit om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert. Daarom kunt u als aanvrager van een omgevingsvergunning in de gemeente Papendrecht te maken krijgen met een Bibob "screening". De gemeente heeft hiervoor een beleidslijn opgesteld. Hierin zijn de regels opgenomen die leiden tot een BIBOB-toets. In de Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Papendrecht wordt aangegeven in welke gevallen de Wet Bibob wordt toegepast.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afval te lozen. Er zijn woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten. In dit geval kunt u bij Waterschap Rivierenland (BSR) een vergunning aanvragen op het verbod van het lozen in de bodem van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater. Aan deze vergunning worden speciale voorwaarden gesteld. Indien u een vergunning heeft in het kader van de Wet Milieubeheer, worden hieraan ook voorschriften voor de lozing op het riool verbonden. Landelijk beleid Het landelijk beleid is erop gericht om binnen afzienbare tijd alle woningen aan te sluiten op het hoofdriool. Tijdelijke voorzieningen worden alleen dan gedoogd indien andere mogelijkheden niet voor handen zijn.

 • Overzicht dag van geboorteaangifte

  U doet persoonlijk aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dat mag ook op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dag u uiterlijk geboorteaangifte doet.

 • Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

  Voor het exploiteren van een kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen zoals bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs en laagdrempelige inrichtingen zoals bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. De overheid stelt eisen aan het soort speelautomaat (behendigheids- of kansspelautomaat) en het aantal speelautomaten dat u wilt plaatsen. Zo kunnen in laagdrempelige inrichtingen uitsluitend behendigheidsautomaten worden geplaatst. Een behendigheidsautomaat is een speelautomaat waarop de speler een langere speelduur kan winnen of het recht op het spelen van gratis spellen. De speler kan het spel beïnvloeden met zijn inzicht en behendigheid. Kosten voor de aanwezigheidsvergunning De kosten in het jaar 2023 zijn als volgt: een vergunning voor 1 kansspelautomaat voor een periode van 12 maanden kost € 56,50; een vergunning voor 2 kansspelautomaten voor een periode van 12 maanden kost € 90,50; een vergunning voor 1 kansspelautomaat voor een periode van vier jaar of meer, of voor onbepaalde tijd kost € 226,50; een vergunning voor 2 kansspelautomaten voor een periode van vier jaar of meer, of voor onbepaalde tijd kost € 362,50. Aanvraag Voor het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning kunt u het digitale formulier "Aanvraag aanwezigheidsvergunning" invullen. Meesturen U stuurt met uw aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning een schriftelijke verklaring mee met daarin het type automaat, het serienummer en de naam van de exploitant van de automaat. Afhandelen Binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de aanwezigheidsvergunning krijgt.

 • Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen kenteken

  Wanneer u uw kenteken op uw gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wilt wijzigen vraagt u dit aan bij de Afdeling Publiekszaken.

 • Venten

  Voor het huis-aan-huis of in de openbare ruimte (lopend) verkopen of aanbieden van producten of diensten in de gemeente Papendrecht heeft u geen ventvergunning nodig.