Zoekresultaat 1 - 10 van 65 resultaten

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer activiteiten van een bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet een vergunning aangevraagd of melding Activiteitenbesluit gedaan worden.

 • Ontheffing parkeerverbod Schiermonnikoog

  Op Schiermonnikoog geldt een parkeerverbod binnen de bebouwde kom op de openbare weg. De gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog

  Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Ondersteuning bij werk zoeken

  Bij werkeloosheid of bijscholing via trajectbegeleiding kan vergoeding aangevraagd worden voor een opleiding of cursus die de kans op werk vergroot.

 • Tijdelijke ontheffing rijverbod bedrijven naar Schiermonnikoog

  Met een Tijdelijke ontheffing rijverbod bedrijven kunnen bedrijven, onder voorwaarden, hun motorvoertuig meenemen naar Schiermonnikoog.

 • Huishoudelijk afval

  Huishoudelijk afval wordt op verschillende manieren ingezameld. Het is belangrijk dat dit op de juiste manier wordt aangeboden.

 • Bijstand, instelling of tehuis

  21-plussers die langer dan 3 maanden in een instelling verblijven, kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Aan de hand van voorwaarden wordt bepaald of iemand bijzondere bijstand kan krijgen.

 • Inschrijving woningzoekende

  Voor het wonen in een sociale huurwoning op Schiermonnikoog gelden bindingseisen omdat er op Schiermonnikoog maar weinig woningen zijn.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Voor het schenken en verkopen van alcohol op een evenement is een ontheffing nodig. Ook gelden er diverse voorwaarden.