Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Kwijtschelding

  Mensen die de belastingaanslag niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding.

 • Vraag een vergunning aan

  Voor verschillende werkzaamheden heeft u een vergunning nodig. U kunt ook direct een vergunning aanvragen of een vergunningcheck doen via het omgevingsloket.

 • Bezwaarschrift indienen

  Indien u het niet eens bent met een besluit van het waterschap kunt u een bezwaarschrift indienen.

 • Bezwaar maken

  Vindt u dat uw aanslag niet klopt of onterecht is? Dan kunt u bezwaar maken. U vraagt dit aan via de…

 • Aanbestedingen

  In de uitvoering van onze taken doen we een beroep op externe leveranciers en dienstverleners. Dit doen we op basis van wet- en regelgeving en ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 • Nadeelcompensatie

  Vindt u dat u schade heeft als gevolg van het werk van het waterschap? Dan kun u een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

 • Onderhoudsplicht

  Met een schone sloot voorkomt u wateroverlast. Bent u eigenaar van een schouwsloot dan moet u deze schoonmaken. LET OP: bekijk vastgestelde schouwkaarten 2023 voor een kaart met uitgebreide legenda.

 • Doe een melding

  Voor verschillende werkzaamheden moet u een melding doen. Bijvoorbeeld grondwateronttrekking in ons gebied. Dat kan direct via het omgevingsloket.

 • Woo-verzoek

  De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Het is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Contact

  U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. U kunt hier ook een calamiteit melden of een wettelijke klacht indienen.