Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Betaalbare koopwoningen

  Dit zijn woningen met een VON-prijs (nieuwbouw) of WOZ-waarde (bestaande bouw) van maximaal 70% van de geldende NHG-norm. In 2024 ligt deze grens op € 304.500. Voor deze woningen heeft de gemeente regels opgesteld.

 • Bent u verhuisd en heeft u nog geen milieupas?

  U bent verhuisd en de vorige bewoner heeft geen milieupas in de woning achtergelaten, of u heeft een nieuwe woning. Dan kunt u hier een nieuwe pas aanvragen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  U heeft een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs, of als u een wapenvergunning aanvraagt. Ook uw werkgever of een instantie kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

 • Begraven

  Het begraven op de gemeentelijke begraafplaats kan plaatsvinden in een algemeen graf, een particulier graf of een algemeen kindergraf. Ook bestaat de mogelijkheid om een urn bij te zetten in een urnenmuur.

 • Regels omtrent huren

  Overzicht van regelgeving voor huren in Bodegraven-Reeuwijk.

 • Subsidie klimaatadaptatie

  Wilt u uw huis voorzien van een groen dak of regenwater opvangen? En daarmee ook meteen bijdragen aan een klimaatbestendig Bodegraven-Reeuwijk?

 • Grofvuil laten ophalen

  U kunt grofvuil zelf wegbrengen naar de milieustraat of het laten ophalen door Cyclus.

 • Bouwen, verbouwen of slopen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen?

 • Containers en kliko's

  In onze gemeente staan op diverse plaatsen verzamelcontainers voor bruikbare en recyclebare afvalstromen en restafval.

 • Begroting

  In de begroting is beschreven welke taken de gemeente in de komende jaren uit gaat voeren en welke bedragen daarvoor beschikbaar zijn. Ook is daarin vastgelegd over welke inkomstenbronnen de gemeente beschikt om die uitgaven mee te kunnen betalen. Daarnaast vindt u in de begroting ook informatie over de financiële positie van de gemeente als het gaat om langlopende schulden en reserves en voorzieningen.