Zoekresultaat 1 - 10 van 37 resultaten

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een boom kappen, een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of bijvoorbeeld reclame maken op uw pand? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.   Vergunning nodig of niet? Een omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) doet u een vergunningencheck. Het…

 • Laadpaal elektrische auto

  https://youtu.be/VVkgQ14njNY Als u een elektrische auto aanschaft moet deze uiteraard ook geladen worden. Uitgangspunt is dat het opladen op eigen oprit plaatsvindt. Als dat niet mogelijk is kunt u een laadpaal aanvragen in het openbaar gebied. Er wordt dan een geschikte locatie gezocht in de buurt van uw huis of bedrijf, waar dan een openbare paal wordt geplaatst. Een dergelijke…

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolheffing als u water van uw perceel (pand) kunt afvoeren op de gemeentelijke riolering. De riolering bestaat uit rioolbuizen voor afvoer van afval- en/of regenwater. Ook kan regenwater afgevoerd worden via een watergang in beheer en onderhoud van de gemeente. Tarieven rioolheffing Rioolheffing wordt ook geheven als u geen rioolaansluiting heeft, maar wel hemelwater en/of afvalwater afvoert. De…

 • Bezwaar op belastingaanslag

  Bij belastingen gelden enkele belangrijke verschillen ten opzichte van de ‘standaard’ procedure getoond op de pagina over bezwaar maken: de heffingsambtenaar is het bevoegde bestuursorgaan; u wordt alleen op uw verzoek gehoord; horen geschiedt niet via de commissie voor de bezwaarschriften maar door een ambtenaar; de beslissing op bezwaar ontvangt u uiterlijk voor het einde van het jaar. In veel…

 • Verkeersregelaars bij evenementen

  Bij evenementen zorgen verkeersregelaars ervoor dat het verkeer veilig kan doorrijden, of tot stilstand gebracht kan worden. Dit verhoogt de veiligheid bij bijvoorbeeld bij concerten, optochten en braderieën. In dergelijke gevallen, wanneer het verkeer op/aan de weg geregeld moet worden zal de gemeente een (verplicht) aantal in te zetten verkeersregelaars in de vergunning opnemen. Het inzetten van verkeersregelaars is een…

 • Asbest

  Asbest en materiaal dat op asbest lijkt, levert u in op het milieuterrein. Inleveren kan alleen met een bevestiging van de asbestmelding (geprint of digitaal). Op deze pagina regelt u zelf uw asbestmelding. Minder dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal Als particulier mag u zelf tot 35 vierkante meter (m2) asbesthoudend materiaal verwijderen en afvoeren. U doet een asbestmelding en…

 • Jaarlijkse subsidie

  Gemeente De Fryske Marren stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan onze samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid. Jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden.  Waarvoor zijn de jaarlijkse subsidies bedoeld?  Deze subsidies zijn bedoeld voor subsidies die betrekking…

 • Evenement organiseren

  Evenementenvergunning aanvragen Staat uw evenement op onze evenementenkalender? Dan kunt u een evenementenvergunning aanvragen. U kunt in uw aanvraag verwijzen naar een draaiboek. Gebruikt u ons voorbeelddraaiboek voor uw evenement?  Dan hoeft u geen losse bijlages meer bij de aanvraag toe te voegen. Evenementenvergunning aanvragen U vraagt uw vergunning 16 weken voor het evenement aan. Uw aanvraag wordt beoordeeld. Als…

 • Standplaats weekmarkt

  In Balk, Joure en Lemmer is elke week een kleine, gezellige weekmarkt. Waar en wanneer vinden de weekmarkten plaats? DorpDagTijdLocatieBalkvrijdag12.00 - 17.00 uurHaskepleinJourewoensdag12.00 - 17.00 uurMidstraat (west)Lemmerdonderdag12.00 - 17.00 uurFedde Schurerpleinen Gedempte Gracht Aanvraag standplaats weekmarkt U regelt een standplaats op één van onze weekmarkten via het formulier aanvraag standplaats weekmarkt. U geeft in dit formulier aan welke producten u…

 • Incidentele festiviteiten

  Als eigenaar van een horecabedrijf, beheerder van een dorpshuis of beheerder van een (sport)kantine kunt u de ontheffing voor incidentele festiviteiten aanvragen. U vraagt uw ontheffing minimaal 3 weken voor de activiteit aan. Aanvragen incidentele festiviteit Een incidentele festiviteit en eventuele ontheffing voor schenktijden vraagt u aan in het formulier incidentele festiviteit / ontheffing schenktijden. Incidentele festiviteit en ontheffing schenktijden Hoe…