Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen. U vraagt dan de gemeente binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

 • Wat doen wij zelf aan duurzaamheid?

  Wij houden ons met allerlei duurzame projecten bezig. Want, als wij van u duurzame stappen verwachten, moeten we natuurlijk zelf óók aan het werk. Hieronder leest u een paar voorbeelden van wat wij als gemeente aan duurzame projecten gedaan hebben én nog op de planning hebben staan.

 • Kabels en leidingen leggen, vergunning

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond moet u een melding maken of een vergunning aanvragen. Als het bestemmingsplan het voorschrijft, kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), inzage

  In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan hierin.

 • Lokaal ondernemen en aanbestedingen

  Bent u ondernemer en gevestigd in de gemeente Dronten? Meld u dan aan voor de Database Lokale Ondernemers. De gemeente heeft op die manier een goed inzicht in lokale organisaties die geïnteresseerd zijn in opdrachten van de gemeente. De gemeente kan dan binnen haar inkoopbeleid en de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt, per opdracht bekijken op welke wijze lokale ondernemers betrokken kunnen worden.

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken. Maar het kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen. Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het kadaster cartografische gegevens bij.

 • Vrijwilligerswerk

  Matchpoint vrijwilligerswerk ondersteunt inwoners en organisaties in de gemeente Dronten bij alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft.

 • Ondernemersverenigingen

  Er zijn in Dronten verschillende initiatieven om andere ondernemers te ontmoeten, te netwerken of om informatie te verkrijgen.

 • Heldenpenning

  Er zijn diverse soorten heldenpenningen. Denk bijvoorbeeld aan het Carnegie Helden Fonds of Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Wilt u een heldenpenning aanvragen voor iemand die dit verdient? U doet dit door contact op te nemen met Kabinetszaken via telefoonnummer  (010) 800 40 00.

 • Onderhandse aanbesteding

  De gemeente vraagt bij meervoudige onderhandse aanbestedingen vanaf € 30.000,- (bij diensten en leveringen) en vanaf € 150.000,- (bij werken) minimaal drie offertes aan. Wij nodigen hier, uiteraard bij gebleken geschiktheid, minimaal één plaatselijke partij uit.