Zoekresultaat 1 - 10 van 71 resultaten

 • Identiteitskaart

  U vraagt een identiteitskaart aan in het gemeentekantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. De nieuwe identiteitskaart kunt u na 5 werkdagen ophalen. U hoeft voor het ophalen geen afspraak te maken. Afspraak maken aanvragen identiteitskaart In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten. Wij verwachten daarom dat er in 2024 veel aanvragen voor een nieuwe identiteitskaart worden gedaan. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie. Is uw identiteitskaart zoekgeraakt of gestolen? Lees dan op de pagina Vermissing of beschadiging van een reisdocument hoe u dit kunt melden. Of maak direct online een afspraak om de vermissing door te geven. Afspraak maken vermissing identiteitskaart Wat moet u meenemen? Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten. Kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. U moet uw identiteitskaart betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Voor de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming nodig van de gezaghouder(s). U kunt dit op 2 manieren regelen: online toestemming geven. Log in met DigiD. Vul dit formulier in en verstuur het voordat u naar uw afspraak in het gemeentekantoor komt. het ingevulde formulier Verklaring van toestemming eigen reisdocument minderjarige (pdf, 141Kb) meenemen naar uw afspraak. Een kind moet zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart. Wat kost een identiteitskaart? Identiteitskaart voor persoon van 18 jaar en ouder: € 75,80 Identiteitskaart voor persoon jonger dan 18 jaar: € 40,90 Extra kosten bij een spoedaanvraag: € 57,05 Hoelang is een identiteitskaart geldig? 10 jaar voor personen van 18 jaar en ouder. 5 jaar voor personen jonger dan 18 jaar. Heeft u de identiteitskaart sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef daarbij aan dat het om een spoedaanvraag gaat.  Afspraak maken aanvragen identiteitskaart Als u de identiteitskaart vóór 15.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Extra leverdag spoedaanvragen reisdocumenten op 30 juli Reizen met een minderjarig kind Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Op de website van de rijksoverheid staat een formulier waarmee u kunt aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. Identiteitskaart gevonden door iemand anders Heeft iemand uw identiteitskaart als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan zijn wij wettelijk verplicht de identiteitskaart te vernietigen. U krijgt de identiteitskaart dus niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. U moet dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeente of na de bezorging, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op de website van DigiD. Overige informatie Naar welke landen kan ik reizen met de Nederlandse identiteitskaart? Identiteitsfraude

 • Onroerende zaakbelasting

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerende zaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.  Wij bepalen de hoogte van de OZB op 1 januari. Dit doen wij op basis van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de OZB voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen. De onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage voor belastingjaar 2024 is: de gebruikersbelasting: 0,2442% van de WOZ-waarde. de eigenarenbelasting: voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1211% van de WOZ-waarde. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,3321% van de WOZ-waarde. U krijgt van ons een belastingaanslag. Hierop staat het bedrag vermeld dat u moet betalen.

 • Gevonden en vermiste dieren

  Heeft u een dier gevonden dat in nood is of verdwaald lijkt? Dan kunt u dit melden bij Dierenambulance Noord-West Veluwe. Melden kan via telefoonnummer 0341 - 23 05 29. U kunt de dierenambulance bellen voor: Gevonden/loslopende honden. Verwaarloosde of wilde katten (zonder vermoedelijke eigenaar). Gevonden kleine huisdieren (zoals tamme konijnen, cavia’s of parkieten). Gewonde kleine wilde dieren (zoals egels, eekhoorns en wilde vogels). Huisdier vermist of gevonden? Op de website van Amivedi staat wat u kunt doen als uw huisdier vermist is. Ook kunt u op deze website kijken of uw huisdier gevonden is.

 • Uitrit aanleggen of veranderen

  Als u een uitrit wilt aanleggen of veranderen bij uw bedrijf of woning, dan moet u dat bij ons melden. Een melding doen kost niets. Een melding doen Dit kan in het Omgevingsloket. Klik hiervoor op de volgende link: Een melding doen Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een situatietekening van de oude en nieuwe situatie. Een plattegrond. Foto’s van de huidige situatie. Een eventuele doorsnede, voorzien van maten en benamingen.

 • Teruggave afvalstoffenheffing

  Als u door een ziekte of een handicap structureel extra afval heeft, dan kunt mogelijk een deel van de kosten voor het legen van de afvalcontainer terugkrijgen. De regeling geldt niet voor mensen die tijdelijk (bijvoorbeeld door een operatie) of een gedeelte van een dag incontinent of afhankelijk van wegwerpbare medische hulpmiddelen zijn. Voor mensen die in een zorginstelling verblijven geldt de regeling ook niet. Geef door dat u voor een teruggave in aanmerking wilt komen Dat kan bij Stip (Steun- en informatiepunt). U kunt Stip op de volgende manieren bereiken: Bel naar 0578 - 69 94 99 Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl Hoe werkt het? Nadat de aanslag afvalstoffenheffing is opgelegd, wordt het aanvraagformulier verstuurd naar de personen die hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Het aanvraagformulier moet u vervolgens volledig invullen en terugsturen. Voor de aanvraag geldt geen inkomens- of vermogensgrens. Als u voor de regeling in aanmerking komt, krijgt u de kosten voor 1.300 liter afval per jaar terug. Dit zijn ongeveer 9 containers van 140 liter, 5 containers van 240 liter of 32 zakken van 40 liter. U ontvangt een volledige aanslag afvalstoffenheffing. Na afloop van het belastingjaar krijgt u een deel daarvan terugbetaald.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. In sommige gevallen is een evenement zowel vergunnings- als meldingsvrij. Niets nodig, een melding doen of een vergunning aanvragen Niets nodig Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan is er geen melding of vergunning nodig. Er zijn minder dan 100 personen aanwezig bij het evenement. Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, brom- / fietspad of parkeerplaats. Het evenement vormt niet op een andere manier een belemmering voor het verkeer en hulpdiensten. Voor 10.00 uur en na 22.00 uur brengt het evenement geen geluid voort. Een melding doen Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u een melding doen. Er zijn maximaal 200 personen aanwezig bij het evenement. Het evenement vindt plaats tussen 08.00 uur en 23.00 uur. Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, brom- / fietspad of parkeerplaats. Het evenement vormt niet op een andere manier een belemmering voor het verkeer en hulpdiensten. Voor 10.00 uur en na 22.00 uur brengt het evenement geen geluid voort. U plaatst slechts kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object. De organisator moet minimaal 10 werkdagen voor het evenement een melding doen bij de gemeente. Een vergunning aanvragen Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden van een melding? Dan heeft u een vergunning nodig. De organisator moet minimaal 8 weken, bij voorkeur 12 weken, voor het evenement plaatsvindt een vergunning aanvragen bij de gemeente. Een vergunning aanvragen of een melding doen Dit kan met het volgende formulier:  Evenementenvergunning aanvragen of melding doen (pdf, 333Kb). Let op: voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding gebruikt u dus hetzelfde formulier. Als u een activiteit organiseert waar een podium, tent of ander bouwsel wordt geplaatst waar meer dan 150 personen op of in kunnen, moet u een gebruiksmelding doen. Ook als u een activiteit organiseert waar meer dan 10 personen blijven overnachten moet u een gebruiksmelding doen. Meer informatie staat op de pagina Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. •    Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag? Voor 1 evenement: € 58,15 Voor een evenement met 1 of meerdere activiteiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag, genoemd in 3.2.1, per activiteit, verhoogd met € 5,60 Voor 2 of meer evenementen in 1 aanvraag: € 90,85 Voor 2 of meer evenementen met 1 of meerdere activiteiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag genoemd in 3.3.2, per activiteit, verhoogd met € 5,60 Voor een circus of kermis: € 116,40. Als het gaat om 2 evenementen van méér dan 1500 personen dan wordt het tarief als genoemd in artikel 3.2.1 of 3.2.2, per activiteit, verhoogd met € 58,15. Voor vergunningen voor evenementen van vrijwilligersorganisaties (non-profit instellingen, gerund door vrijwilligers) worden geen kosten in rekening gebracht. Welke gegevens moet u aanleveren? De naam, locatie en een omschrijving van het evenement. Een draaiboek met tijden, plaatsen, activiteiten. Het aantal bezoekers. Een situatietekening met daarop de indeling van het terrein en alle objecten zoals tenten, tappunten, bak- en braadinrichtingen, EHBO-posten, gasflessen etc.  Als een tent, waarin 50 personen of meer tegelijk in aanwezig zullen zijn, wordt geplaatst moet dit worden weergegeven op de situatietekening. Voeg ook een plattegrond van de tent toe. Een overzichtstekening met alle objecten die worden geplaatst. Geef podia en tribunes ook op de situatietekening weer. Een verkeersplan: dit is een overzichtstekening met de (gewenste) verkeersmaatregelen en parkeerplaatsen. Een veiligheidsplan. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen de volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. U ontvangt een beslissing op uw aanvraag. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar. Gezondheid en veiligheid Naast een mooi evenement wilt u natuurlijk ook een veilig evenement organiseren. Er zijn veel onderwerpen over gezondheid en veiligheid waarvoor u aandacht moet hebben. Daarom hebben GHOR en GGD NOG een infographic ontwikkeld voor evenementenorganisatoren. Infographic met informatiefolders 

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waar de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bij de gemeente Heerde kunt u het uittreksel online of op het gemeentekantoor aanvragen. Uittreksel online aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Na het online aanvragen wordt uw uittreksel binnen enkele werkdagen verstuurd naar het adres waar u volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Wat kost een uittreksel? Een uittreksel kost € 16,60. Van welke akten kunt u een uittreksel opvragen? Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap Wilt u het uittreksel aanvragen bij de balie in het gemeentekantoor? Maak dan hieronder online een afspraak. Afspraak maken. Heeft u een afspraak gemaakt om het uittreksel aan te vragen aan de balie van het gemeentekantoor? Neem dan de volgende documenten mee: Een geldig identiteitsbewijs. Voldoende geld. U moet uw uittreksel betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. U kunt uw uittreksel, in de meeste gevallen, direct meenemen. Of bent u op zoek naar Uittreksel basisregistratie personen

 • Nadeelcompensatie

  Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Als u van mening bent planschade te hebben en de oorzaak van de schade ligt voor deze datum, dan geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan geldt de onderstaande procedure voor nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daarvan nadeel ondervinden. Dit nadeel kan bijvoorbeeld bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten.  Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden die de gemeente uitvoert nadelig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld: uw bedrijf was een aantal maanden moeilijk bereikbaar vanwege uitgelopen rioleringswerkzaamheden. U kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen. U krijgt mogelijk een deel van de door u geleden financiële schade vergoed. Bekijk voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden.  De gemeente heeft hiervoor de Verordening nadeelcompensatie gemeente Heerde vastgesteld. In deze verordening staat beschreven hoe de procedure eruit ziet als u een aanvraag om compensatie van nadeel wilt doen.  Wat zijn de voorwaarden? U komt in aanmerking voor compensatie van nadeel onder de volgende voorwaarden: U heeft schade (u bent eigenaar, huurder, pachter of anders) of verlies van inkomsten;  Er is een rechtstreeks verband tussen het handelen van de gemeente en uw schade; De schade moet niet behoren tot het normale maatschappellijke risico of het normale ondernemersrisico. U moet onevenredige schade hebben door een rechtmatig genomen besluit of handeling van de gemeente; De schade moet niet voorzienbaar zijn. Voorbeeld van wel voorzienbaar is: een ondernemer vestigt zich in een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden en hij wist of kon weten dat dit zou gaan gebeuren; U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat u met de schade bekend bent geworden of binnen 5 jaar nadat een besluit onherroepelijk is geworden; U moet al het mogelijke hebben gedaan om het nadeel te voorkomen of te beperken; Er is geen andere regeling op grond waarvan u compensatie kunt krijgen. Kosten U betaalt voor de behandeling van de aanvraag € 500,-. Bij een positief besluit krijgt u dit bedrag terug, bij een negatief besluit niet. Nadeelcompensatie aanvragen Dit kan met het volgende formulier: Nadeelcompensatie aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. U kunt ook schriftelijk nadeelcompensatie aanvragen (pdf, 208Kb). Vul het formulier volledig in, voeg alle gevraagde documenten toe en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren: Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde. Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen. Welke gegevens moet u aanleveren? Kopie eigendomsbewijs van onroerende zaak, huurovereenkomst of pachtovereenkomst; Eventuele relevante schriftelijke bewijzen die uw aanvragen ondersteunen; Bij een gemachtigde: schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde bevoegd is om namens u op te treden. De gemeente heeft 6 maanden de tijd om uw aanvraag te behandelen. De termijn kan verlengd worden tot 1 jaar.  Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bekijk dan de volgende informatie: Afdeling 15.1 Omgevingswet Titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht Verordening nadeelcompensatie gemeente Heerde U kunt ook contact met ons opnemen. Dit kan op de volgende manieren: Bel naar 0578 - 69 94 94 Stuur een e-mail naar gemeente@heerde.nl.

 • Nederlandse nationaliteit verkrijgen via de optieprocedure

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring. Daarna krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar moet u verplicht bij aanwezig zijn. U krijgt daar het optiebesluit uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daardoor wordt u Nederlander. Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

 • Milieubelastende activiteit

  Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een milieumelding moet doen of omgevingsvergunning moet aanvragen voor een milieubelastende activiteit. Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Denk aan het lozen van afvalwater in het riool of in de bodem. Controleer voordat u aan de slag gaat of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor uw activiteit. Dit doet u in het Omgevingsloket. Omgevingsloket Wat zijn de kosten? Een milieumelding doen kost niets. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden. Welke termijnen gelden? Bij een melding kunt u na 4 weken beginnen met uw bedrijfsmatige activiteit.  Bij een omgevingsvergunning is de behandeltermijn voor een aanvraag maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn. Bezwaar en beroep Bij een reguliere aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bij een complexe aanvraag kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.