Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Identiteitskaart

  U vraagt een identiteitskaart aan in het gemeentekantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. De nieuwe identiteitskaart kunt u na 5 werkdagen ophalen. U hoeft voor het ophalen geen afspraak te maken. Afspraak maken aanvragen identiteitskaart In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten. Wij verwachten daarom dat er in 2024 veel aanvragen voor een nieuwe identiteitskaart worden gedaan. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie. Is uw identiteitskaart zoekgeraakt of gestolen? Lees dan op de pagina Vermissing of beschadiging van een reisdocument hoe u dit kunt melden. Of maak direct online een afspraak om de vermissing door te geven. Afspraak maken vermissing identiteitskaart Wat moet u meenemen? Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten. Kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. U moet uw identiteitskaart betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Voor de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming nodig van de gezaghouder(s). U kunt dit op 2 manieren regelen: online toestemming geven. Log in met DigiD. Vul dit formulier in en verstuur het voordat u naar uw afspraak in het gemeentekantoor komt. het ingevulde formulier Verklaring van toestemming eigen reisdocument minderjarige (pdf, 141Kb) meenemen naar uw afspraak. Een kind moet zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart. Wat kost een identiteitskaart? Identiteitskaart voor persoon van 18 jaar en ouder: € 75,80 Identiteitskaart voor persoon jonger dan 18 jaar: € 40,90 Extra kosten bij een spoedaanvraag: € 57,05 Hoelang is een identiteitskaart geldig? 10 jaar voor personen van 18 jaar en ouder. 5 jaar voor personen jonger dan 18 jaar. Heeft u de identiteitskaart sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef daarbij aan dat het om een spoedaanvraag gaat.  Afspraak maken aanvragen identiteitskaart Als u de identiteitskaart vóór 15.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Reizen met een minderjarig kind Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Op de website van de rijksoverheid staat een formulier waarmee u kunt aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. Identiteitskaart gevonden door iemand anders Heeft iemand uw identiteitskaart als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan zijn wij wettelijk verplicht de identiteitskaart te vernietigen. U krijgt de identiteitskaart dus niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. U moet dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeente of na de bezorging, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op de website van DigiD. Overige informatie Naar welke landen kan ik reizen met de Nederlandse identiteitskaart? Identiteitsfraude

 • Gevonden en vermiste dieren

  Heeft u een dier gevonden dat in nood is of verdwaald lijkt? Dan kunt u dit melden bij Dierenambulance Noord-West Veluwe. Melden kan via telefoonnummer 0341 - 23 05 29. U kunt de dierenambulance bellen voor: Gevonden/loslopende honden. Verwaarloosde of wilde katten (zonder vermoedelijke eigenaar). Gevonden kleine huisdieren (zoals tamme konijnen, cavia’s of parkieten). Gewonde kleine wilde dieren (zoals egels, eekhoorns en wilde vogels). Huisdier vermist of gevonden? Op de website van Amivedi staat wat u kunt doen als uw huisdier vermist is. Ook kunt u op deze website kijken of uw huisdier gevonden is.

 • Uitrit aanleggen of veranderen

  Als u een uitrit wilt aanleggen of veranderen bij uw bedrijf of woning, dan moet u dat bij ons melden. Een melding doen kost niets. Een melding doen Dit kan in het Omgevingsloket. Klik hiervoor op de volgende link: Een melding doen Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een situatietekening van de oude en nieuwe situatie. Een plattegrond. Foto’s van de huidige situatie. Een eventuele doorsnede, voorzien van maten en benamingen.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. In het Omgevingsloket kunt u hier een melding voor doen. Dit kan via de volgende link: Ik wil een melding doen U moet een melding doen als: u aan meer dan 10 personen het volgende aanbiedt: bedrijfsmatig nachtverblijf (zoals in hotels en pensions) nachtverblijf als verzorging (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen) dagverblijf aan kinderen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven) dagverblijf aan mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap er in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn u een woning kamergewijs gaat verhuren het gebruik van het bouwwerk op gelijkwaardige wijze voldoet aan de voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) Beslissing op uw aanvraag De behandeltermijn van een melding is 4 weken. U krijgt schriftelijk bericht over uw melding.

 • Buurtbarbecue, straatfeest

  Wilt u een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Dan moet u dit bij ons melden. Doe uw melding minimaal 10 werkdagen voor het begin van de activiteit. Een melding doen kost niets. Tijdens de activiteit moet u zich aan een aantal regels houden Lees de regels Een melding doen Dit kan met het volgende formulier: Buurtbarbecue of straatfeest melden Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw melding niet online doen? Download dan het formulier buurtbarbecue of straatfeest melden (pdf, 236Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van de activiteit. De locatie van de activiteit. De datum en het tijdstip (van/tot) van de activiteit. Het verwachte aantal bezoekers. Of er een openbare weg/weggedeelte (parkeerplaats) voor verkeer wordt afgesloten: zo ja, de locatie hiervan. Of er een tent wordt geplaatst waarin 50 personen of meer tegelijk aanwezig zullen zijn: zo ja, het aantal tenten, de afmetingen van de tenten, een situatietekening en een plattegrond van de tent(en). Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Kleine kansspelactiviteiten organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit bij ons melden. Doe dit minimaal 2 weken voor de start van de activiteit. Een melding doen kost niets. Wat zijn de voorwaarden? Uw organisatie bestaat minimaal 3 jaar. Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Het doel mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.  Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400,00 per ronde zijn en € 1.550,00 per bijeenkomst. Een melding doen Dit kan met het volgende formulier: Een klein kansspel melden Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u de melding niet online doorgeven? Download dan het formulier Klein kansspel melden (pdf, 149Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van het soort klein kansspel dat wordt georganiseerd. Een omschrijving van de bestemming van de opbrengst. De datum waarop het klein kansspel wordt georganiseerd. De totale waarde van de prijzen. Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij geven een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. Dit kan via de volgende link. Ik wil een melding doen De Omgevingsdienst Veluwe handelt de melding af. Asbest zelf verwijderen Deze werkzaamheden mag u zelf doen: Verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), maximaal 35m2 per perceel. Verwijderen van niet-gelijmde vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, maximaal 35m2 per perceel. U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding doen. Richtlijnen asbest verwijderen en verpakken Draag beschermende kleding. Houd de delen zoveel mogelijk intact. Spuit het asbestafval nat. Pak het asbestafval dubbel in. Gebruik hiervoor speciale asbestzakken of doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2mm en omwikkel dit met een laag tape. Herhaal deze handelingen nog een keer. Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat. Lever het verpakte asbestafval in bij een afvalinzamelaar. Asbest laten verwijderen Als u meer dan 35m2 aan asbest wilt verwijderen moet u dit laten doen door een gecertificeerd bedrijf. U heeft dan ook een asbestinventarisatierapport nodig. U moet minimaal 4 weken van te voren een melding doen. Wat zijn de kosten? Een melding doen is gratis. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest betaalt u zelf.  Stuur een e-mail als u met de asbestverwijdering begint Naar info@odveluwe.nl. Doe dit minimaal 2 werkdagen voor u begint met de werkzaamheden. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook per mail bij de Omgevingsdienst Veluwe.

 • Melding openbare ruimte

  Ziet u een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegels, zwerfvuil of een nest met eikenprocessierupsen? Geef het aan ons door. U kunt uw melding online doen. Klik hiervoor op de volgende link: Melding doen Bel ons bij spoed Op telefoonnummer 0578 - 69 94 94. Buiten de openingstijden van het gemeentekantoor verwijzen wij u door naar het 06-nummer van de calamiteitendienst. Bij grote drukte kan het zijn dat u de calamiteitendienst niet direct te pakken krijgt. Probeer het dan even later nog een keer. Meer informatie Gevonden of verloren voorwerp melden

 • Rijbewijs online verlengen

  U kunt uw rijbewijs online verlengen of een extra categorie toevoegen via de website van de RDW. Na 2 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen op het gemeentekantoor. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.  Rijbewijs verlengen op rdw.nl Wat zijn de voorwaarden? U heeft een Nederlands rijbewijs. U vraagt een verlenging van het rijbewijs of een categorie-uitbreiding aan. U staat ingeschreven in de gemeente Heerde. U heeft een geactiveerde DigiD-app met een eenmalige identiteitscheck. Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Maak dan een afspraak om uw rijbewijs op het gemeentekantoor te verlengen of een extra categorie toe te voegen. Bij een medische keuring kunt u pas online verlengen of een extra categorie toevoegen nadat u goedkeuring van het CBR heeft ontvangen. Meer informatie over de gezondheidsverklaring staat op de website van het CBR. Bent u uw rijbewijs kwijt of is het gestolen? Online verlengen of een extra categorie toevoegen is dan niet mogelijk. Wat zijn de kosten? Rijbewijs: € 51,10 Naast deze kosten betaalt u bij de fotograaf de kosten voor de pasfoto en het verwerken van de handtekening. Hoe werkt het online aanvragen? U laat een pasfoto maken bij een RDW-erkende pasfoto-fotograaf. De fotograaf stuurt uw foto, samen met uw huidige rijbewijsnummer en handtekening, ter controle naar de RDW. U ontvangt van de RDW een e-mail met de bevestiging dat uw foto is goedgekeurd en de link naar de website waar u uw rijbewijs online kunt aanvragen. U betaalt uw rijbewijs met iDEAL. U ontvangt van de RDW een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag. Na 2 werkdagen ontvangt u van de RDW een e-mail met het bericht dat uw nieuwe rijbewijs klaar is en afgehaald kan worden op het gemeentekantoor. U haalt rijbewijs persoonlijk op tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem uw huidige rijbewijs mee, deze moet u inleveren.

 • Rijbewijs

  Online verlengen Is uw huidige rijbewijs (bijna) verlopen? Vraag dan online een nieuwe aan bij de gemeente waar u woont. Verlengen of een categorie toevoegen kan tegenwoordig sneller via de RDW. U hoeft dan slechts 1 keer naar het gemeentekantoor te komen om het rijbewijs op te halen. Uw nieuwe rijbewijs ligt al na 2 werkdagen klaar. U hoeft voor het ophalen geen afspraak te maken. Verleng uw rijbewijs online Nieuw rijbewijs aanvragen Heeft u net uw rijexamen gehaald of is uw rijbewijs kwijt of gestolen? Voor een eerste aanvraag moet u wel een afspraak op het gemeentekantoor maken. U kunt uw rijbewijs na 5 werkdagen zonder afspraak ophalen. Wilt u uw rijbewijs niet online verlengen? Maak dan ook een afspraak. Maak een afspraak Meenemen bij het aanvragen Een geldig identiteitsbewijs (alleen bij een nieuwe aanvraag of aanvraag na vermissing). Uw oude rijbewijs, als u het rijbewijs wilt verlengen of omwisselen. Een kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. U moet uw rijbewijs betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Wat kost een rijbewijs? Rijbewijs: € 51,10 Extra kosten bij een spoedaanvraag: € 39,65 Heeft u het rijbewijs sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef aan dat het om een spoedaanvraag gaat. Als u het rijbewijs vóór 14.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Afspraak maken aanvragen rijbewijs Hoe lang is een rijbewijs geldig? Een rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig. Bent u tussen de 65 en 70 jaar oud? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot u 75 jaar wordt. Bent u tussen de 70 en 75 jaar oud? Dan is uw nieuwe rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Vanaf 75 jaar wordt u medisch gekeurd als u uw rijbewijs wilt vernieuwen. Een nieuw rijbewijs voor vrachtwagen of bus is maximaal 5 jaar geldig. Is uw rijbewijs vermist of gestolen? Doe dan een melding bij de RDW. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Voordeel is dat het rijbewijs direct ongeldig wordt, waardoor misbruik niet meer mogelijk is. Heeft u geen DigiD of lukt de melding niet online? Vul dan bij de gemeente een verklaring van vermissing in. Maak hiervoor een afspraak. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Rijden zonder rijbewijs bij omwisseling U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen. Kijk voor meer informatie op www.rdw.nl. In de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs. Overige informatie Gezondheidsverklaring Rijbewijs voor jongeren T-rijbewijs halen Code 95 (voor vrachtauto en/of bus) Bromfietsrijbewijs