Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Alcoholwetvergunning paracommerciële bedrijven

  Paracommerciële bedrijven zijn stichtingen en verenigingen die ook een horecafunctie hebben, alleen is dat niet de hoofddoelstelling van de organisatie. Wilt u alcohol schenken in uw kantine of dorpshuis? Dan heeft u een alcoholwetvergunning en een exploitatievergunning nodig. Voor een terras vraagt u ook een terrasvergunning aan. U vraagt alle nodige vergunningen tegelijk aan. Dat kan digitaal. Vergunning aanvragen Voorwaarden Voor een alcoholwetvergunning voor paracommerciële bedrijven moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen: Uw bedrijf staat ingeschreven bij de KVK. Uw bedrijfspand voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit 2012. Uw bedrijf heeft tenminste 1 ruimte met een oppervlakte van minimaal 35 m2. Uw bedrijf heeft een alcoholbestuursreglement. Daarin staat hoe u zorgt dat uw bedrijf verantwoordelijk omgaat met het schenken van alcohol. Ook beschrijft u de voorlichtingsinstructie over sociale hygiëne die u aan uw barvrijwilligers geeft. Daarnaast staat in het reglement hoe u controleert dat uw vrijwilligers zich aan de regels houden. Het reglement is altijd beschikbaar op de locatie. U houdt een lijst bij van barvrijwilligers die de voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze lijst ligt op de locatie. Voorwaarden vrijwilligers De Alcoholwet stelt ook eisen aan u en de leidinggevenden in uw bedrijf: Iedereen is 21 jaar of ouder. Iedereen voldoet aan een aantal zedelijkheids- en moraliteitseisen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een leidinggevende geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wij doen hiervoor een antecedentenonderzoek. Niemand staat onder curatele. Iedereen staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne. Leidinggevenden toevoegen of verwijderen Kosten De kosten (leges) voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn: Kosten voor vergunningen voor paracommerciële bedrijven Vergunning Kosten Alcoholwetvergunning paracommerciële horeca € 200 Exploitatievergunning € 161 Terrasvergunning € 54 Terras per m2 € 13,80 per jaar Aanvragen U vraagt uw vergunningen in 1 keer digitaal aan. Hiervoor gebruikt u DigiD. Nodige documenten Voor uw aanvraag heeft u nodig: Een kopie van het alcoholbestuursreglement. Die is ondertekend door het hele bestuur. Ondertekende verklaringen leidinggevende van alle leidinggevenden die u opgeeft. Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van alle leidinggevenden. Een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden. Een plattegrond van een eventueel terras. Vergunning aanvragen U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Als er onderdelen ontbreken, krijgt u daar bericht van. U kunt uw aanvraag dan aanvullen. Na uw aanvraag Na uw aanvraag controleren wij of uw aanvraag voldoet aan de Alcoholwet en de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland. U krijgt binnen 8 weken bericht. Voorgenomen besluit Als de burgemeester van plan is de vergunning te verlenen, maakt hij dit bekend. Wij publiceren dit op onze website en in de Actief. Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar maken. Dan kunnen zij doen door een zienswijze in te dienen. Definitief besluit Als er geen bezwaar wordt gemaakt, neemt de burgemeester binnen 4 weken een definitieve beslissing. Zijn er wel bezwaren, dan worden deze eerst in behandeling genomen. De burgemeester neemt dan binnen 6 weken na de einddatum voor bezwaarschriften een besluit.

 • Klacht aanbesteding indienen

  Hebt u een klacht over een aanbesteding? Neem contact op met de contactpersoon van uw aanbesteding. Bent u niet tevreden over de reactie van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Klacht indienen Handig om te weten De klacht gaat over een specifieke aanbesteding van gemeente Smallingerland. De klacht is al eerder aan de orde gesteld in de Nota van Inlichtingen. U bent direct belanghebbende bij de aanbesteding. Omschrijf duidelijk wat uw klacht is en doe een voorstel over hoe dit knelpunt verholpen kan worden. Voeg alle relevante aanbestedingsdocumenten (inclusief Nota van Inlichtingen) toe als pdf-bijlage(n).

 • Slopen en asbest verwijderen

  Als u een (deel van een) gebouw sloopt, hoeft u vaak alleen een sloopmelding te doen. Meestal heeft u geen vergunning nodig. Doe een sloopmelding als er meer dan 10 m3 los sloopafval is (10 m3 is de inhoud van een normale bouwcontainer). Of als er asbest op die plek is. Doe de melding minimaal vier weken voordat u met de sloopwerkzaamheden begint via het online omgevingsloket.  Sloopmelding doen  Kosten Voor een sloopmelding betaalt u niets. Asbestgolfplaten tot een hoeveelheid van 35 m² inleveren is gratis. Gebouw ouder dan 1994 Als u klust of verbouwt in een gebouw dat voor 1994 is gebouwd, is de kans groot dat er asbest in zit. Voordat u begint, kunt u het beste een asbestinventarisatie laten doen. Een deskundig bedrijf onderzoekt of er asbest in het gebouw zit. Kijk op ascert.nl Zelf asbest verwijderen U mag zelf asbest verwijderen als het gaat om: hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen; asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking; asbesthoudende bloembakken of los asbesthoudend plaatmateriaal; totale hoeveelheid is minder dan 35 m2. Omgevingsvergunning In sommige gevallen heeft u bij het slopen of verbouwen van een gebouw een omgevingsvergunning nodig. Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. Dit geldt: voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten; als de sloop van het gebouw niet past bij wat er in het bestemmingsplan staat. Bericht van de gemeente De gemeente beoordeelt uw melding. Na de beoordeling krijgt u met de post de toestemmingsbrief.  Dit moet u weten Maak minimaal een week van tevoren een afspraak om het asbest in te leveren. Bel 0512 581 734. Inleveren kan alleen op woensdags. Meld u op het afgesproken tijdstip bij de portier van het ecostation. Neem uw identiteitsbewijs en de toestemmingsbrief mee. Onze medewerkers kunnnen niet helpen bij het brengen van asbest naar de containers. Zorg zelf voor hulp als de asbestpakketten zwaar zijn.  Zorg dat u asbest bij de juiste container brengt. Als asbest in een verkeerde container komt, schakelen we een speciaal bedrijf in dat het asbest daar weghaalt. Daarvoor betaalt u de kosten.

 • Aanbesteding en inkoop

  Wilt u producten of diensten aan de gemeente leveren? De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. We hebben regels over de gewenste zakelijkheid, openheid, openbaarheid en zorgvuldigheid. Lees de details in Het inkoop en aanbestedingsbeleid De paragraaf voor het toepassen van social return Bij het inkopen van leveringen en diensten gebruiken we De algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (pdf) De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) (pdf) Uniforme administratieve voorwaarden Dit moet u weten Nationale en Europese aanbestedingen worden gepubliceerd op Tenderned Hebt u een klacht over een aanbesteding? Neem dan eerst contact op met de contactpersoon van uw aanbesteding. Bent u niet tevreden over de reactie van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Alcoholwetvergunning commerciële bedrijven

  Cafés, restaurants en slijterijen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcohol te verkopen. Horecabedrijven hebben daarnaast ook een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van een horecabedrijf. Voor een terras vraagt u een terrasvergunning aan. U vraagt alle nodige vergunningen tegelijk aan. Bel voor een afspraak: 0512 581234 Voorwaarden Voor een alcoholwetvergunning moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen: Uw bedrijf staat ingeschreven bij de KVK. Een horecabedrijf heeft tenminste één ruimte met een oppervlakte van minimaal 35 m2 hebben. Een slijterij heeft tenminste één ruimte van minimaal 15 m2. Ook moet de slijterij gescheiden zijn van andere functies van het pand, zoals een winkel. Uw bedrijfspand voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Voorwaarden aan leidinggevenden De Alcoholwet stelt ook eisen aan u en de leidinggevenden in uw bedrijf: Iedereen is 21 jaar of ouder Iedereen voldoet aan een aantal zedelijkheids- en moraliteitseisen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een leidinggevende geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wij doen hiervoor een antecedentenonderzoek. Niemand staat onder curatele. Iedereen staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne. Leidinggevenden toevoegen of verwijderen Kosten De kosten (leges) voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn: Kosten voor horecavergunningen Vergunning Kosten Horecavergunning voor commeriële horeca € 200 Exploitatievergunning € 161 Terrasvergunning € 54 Terras per m2 € 13,80 per jaar Aanvragen Wilt u een vergunning aanvragen? Bel de gemeente en maak een afspraak. Ons telefoonnummer is 0512 581234. Na uw aanvraag Na uw aanvraag controleren wij of uw aanvraag voldoet aan de Alcoholwet en de Wet Bibob. Slijterijen moeten ook voldoen aan de Alcoholregeling. Vergunningsaanvragen van horecabedrijven moeten ook voldoen aan de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland. U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag bericht.

 • Eikenprocessierups

  Eikenprocessierupsen zitten in mei en juni in eikenbomen. In juli of augustus ontpopt de eikenprocessierups tot een nachtvlinder. De lege nesten blijven hangen. De brandhaartjes in het nest kunnen jaren later nog voor klachten zorgen. Aanpak De gemeente controleert elk jaar in welke bomen larven van de eikenprocessierups zitten. We bestrijden de eikenprocessierupsen op plekken waar veel mensen komen. Het streven is dat binnen de bebouwde kom de nesten in gemeentelijke bomen worden verwijderd en buiten de bebouwde kom de nesten worden verwijderd langs veelgebruikte fietsroutes en drukbezochte locaties.  Werkwijze Gemeente Smallingerland bestrijdt de eikenprocessierups preventief op een biologische manier. Een aannemer besproeit in opdracht van de gemeente de eikenbomen in de avonduren of 's nachts met hele kleine wormen: nematoden. Deze wormpjes besmetten de jonge rupsen waardoor ze sterven. Na de eerste bestrijdingsronde herhaalt de aannemer de behandeling. Het besproeien gebeurt na zonsondergang omdat de wormpjes niet goed tegen zonlicht kunnen. Ook moeten de weersomstandigheden gunstig zijn.  Deze biologische en natuurvriendelijke manier om eikenprocessierupsen te bestrijden, zorgde vorig jaar voor goede resultaten. Daarom doen we het weer. Het doel is 90 procent van de plaag bij de behandelde eikenbomen te bestrijden. Als u een nest heeft gevonden Kom niet in de buurt van een boom waar de eikenprocessierups is gevonden. Blijf, zeker bij wind, op voldoende afstand; Heeft u veel last van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom, langs een wandel- en fietsroute buiten de bebouwde kom of dichtbij uw woonerf?  Geef dit door aan de gemeente; Onze collega's van de buitendienst gaan langs bij de gemelde locaties; Blijkt het ook echt de eikenprocessierups te zijn en staat de boom op gemeentelijke grond dan zorgen we voor ruiming. Bij een boom met veel nesten kan het wat langer duren voordat de rupsen zijn verwijderd; Als blijkt dat het om een andere soort rups gaat, krijgt de melder daarvan bericht. Melding doen De gemeente bestrijdt preventief de eikenprocessierups en weet na de contole vaak al waar de rupsen zitten. Wij halen deze nesten dan ook weg. Heeft u toch veel last van de eikenprocessierups? Meld dit bij de gemeente. Melden eikenprocessierups Nesten in bomen particulieren Bij bomen in privé eigendom is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de maatregelen tegen overlast Wij adviseren om niet zelf te bestrijden, maar een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen kan zorgen voor ernstige gezondheidsklachten. Ook kan de overlast verergeren wanneer de nesten worden weggebrand De kosten van het opruimen zijn in dit geval voor eigen rekening Overlast voor mens en dier Mensen die in aanraking komen met de zogenoemde 'brandharen' van de rups kunnen gezondheidsklachten krijgen: jeuk, rode of geïrriteerde ogen, huiduitslag of luchtwegklachten. Ook voor dieren zijn er gezondheidsrisico’s. Vee kan er last van krijgen na het grazen onder aangetaste bomen. Of wanneer gras dat eerste bij nesten in de buurt groeide, als hooi wordt gevoerd. Honden en andere huisdieren kunnen door het happen in afgevallen rupsennesten ernstig letsel aan het mondslijmvlies krijgen.  Meer informatie Folder RIVM eikenprocessierups Folder GGD eikenprocessierups

 • Zoekt u personeel?

  In Smallingerland werken we gezamenlijk aan een stevige en flexibele arbeidsmarkt, voor nu en in de toekomst. De gemeente zet zich hier samen met ondernemers en onderwijs voor in. Op zoek naar werknemers? Onze accountmanagers Gerard Hoekstra en Anna Kruit bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden in een uitkeringssituatie. Hiervoor werken zij nauw samen met bedrijven, scholen, UWV, andere gemeenten en het regionaal werkbedrijf FryslânWerkt! Zij kunnen meedenken en informeren over de verschillende mogelijkheden. U kunt contact opnemen met: g.hoekstra@smallingerland.nl/ 06-83485911 of a.kruit@smallingerland.nl/06-50070992  

 • Leidinggevenden toevoegen of verwijderen

  Stelt u nieuwe leidinggevenden aan die niet op uw horecavergunning staan? Of wilt u leidinggevenden verwijderen? Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevenden vullen een verklaring in. U krijgt een ontvangstbevestiging. Wijziging leidinggevenden drank en horeca doorgeven Benodigdheden volledig ingevulde en ondertekende verklaring van de nieuwe leidinggevenden (pdf) kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de nieuwe leidinggevenden kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van de nieuwe leidinggevenden kopie van een ondertekend arbeidscontract met de nieuwe leidinggevenden (als van toepassing). Dit moet u weten Leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder Leidinggevenden zijn de afgelopen 5 jaar niet veroordeeld voor een strafbaar feit Leidinggevenden staan niet onder curatele en zijn ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet Leidinggevenden voldoen aan zedelijkheidseisen en hebben een Verklaring Sociale Hygiëne (www.svh.nl) Tijdens de openingstijden van horeca-instellingen is de aanwezigheid van een leidinggevende verplicht Als u een ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen mag de persoon optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf. Zorg dat een afschrift van de melding en de ontvangstbevestiging van de melding aanwezig zijn in uw horecabedrijf. De gemeente toetst de nieuwe leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde leidinggevende niet aan die eisen dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf.

 • Financiële hulp voor ondernemers

  Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en heeft u schulden? Of maakt u zich zorgen dat u schulden krijgt en wilt u dit voorkomen? Dan kunt u contact opnemen met Geldzaken.  Andere hulp voor ondernemers Als ondernemer houdt u graag grip op uw geld. Bij Geldfit vind u alle tips, tools en informatie die u daarbij kunt gebruiken.  Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen.  Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u tijdelijk niet meer om rond te komen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). De regeling biedt diverse mogelijkheden, afhankelijk van uw situatie. Voorwaarden U woont in de gemeente Smallingerland; Uw onderneming is gevestigd in Nederland; U bent 18 jaar of ouder en nog niet AOW gerechtigd; U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfvergunning; U werkt minimaal 1225 uur per jaar voor uw eigen bedrijf (urencriterium); U heeft zelf de zeggenschap over uw bedrijf en draagt de financiële risico's; U voldoet aan de wettelijke eisen behorend bij het bedrijf; Uw (gezins)inkomen is lager dan de bijstandsnorm. Daarnaast gelden er per doelgroep specifieke voorwaarden. In onderstaand uitklapmenu kunt u de voorwaarden en mogelijkheden per doelgroep vinden. Doelgroepen  1. Bbz voor gevestigde ondernemers Bestaat uw bedrijf minstens 1,5 jaar en ervaart u financiële problemen door tijdelijke omstandigheden? Denk bijvoorbeeld aan ziekte of slechte weersomstandigheden waardoor u uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Bbz.  Mogelijkheden:  Aanvullende maandelijkse uitkering van maximaal 12 maanden tot bijstandsniveau in de vorm van een renteloze lening of (gedeeltelijke) gift. Dit is afhankelijk van het inkomen in het betreffende boekjaar en uw totale vermogen. Bedrijfskapitaal is onder voorwaarden mogelijk. Denk aan bijvoorbeeld het ontstaan van schulden of een noodzakelijke investering om het bedrijf voor te kunnen zetten en u kunt hiervoor niet terecht bij reguliere financiers. Dit is een rentedragende lening met een rentepercentage van 8% rente (2024). De lening is niet bedoeld voor herfinanciering of niet noodzakelijke investeringen.  Voorwaarden De financiële problemen zijn van tijdelijke aard. Uw bedrijf is in het verleden levensvatbaar geweest en is op termijn ook weer levensvatbaar. De gemeente doet hier onderzoek naar. 2. Bbz voor startende ondernemers Als startende ondernemer kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de Bbz-regeling. De gemeente kan uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Wij beoordelen uw ondernemerscapaciteiten en uw bedrijfsidee op haalbaarheid.  Aanvullende maandelijkse uitkering van maximaal 36 maanden tot bijstandsniveau in de vorm van een lening of (gedeeltelijke) gift. Dit is afhankelijk van het inkomen in het betreffende boekjaar en uw totale vermogen. Bedrijfskapitaal is onder voorwaarden mogelijk. Dit is een rentedragende lening met een rentepercentage van 8% rente (2024). Voorwaarden  U heeft voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering (Particiaptiewet), een uitkering van het UWV ontvangen of u raakt binnenkort werkloos. U heeft een ondernemingsplan. 3. Bbz voor beëindigende ondernemers Als uw bedrijf niet meer levensvatbaar is of u bent door andere omstandigheden zoals ziekte genoodzaakt om uw bedrijf te stoppen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor Bbz. Mogelijkheden Aanvullende periodieke uitkering tot bijstandsniveau voor maximaal een jaar in de vorm van een renteloze lening of (gedeeltelijke) gift. Dit is afhankelijk van het inkomen in het betreffende boekjaar en uw totale vermogen. U moet uw best doen het bedrijf zo snel mogelijk te beëindigen. 4. IOAZ uitkering  Voor ondernemers van 55 jaar en ouder die stoppen met ondernemen. Als u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf heeft, kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ uitkering. Belangrijk: Aanvragen voordat u stopt met het bedrijf.  Neem voor meer informatie en/of een aanvraagformulier contact op met de Bbz consulenten (Liesbeth Haga-Kok en Francien Hoogland) via soza@smallingerland.nl of telefonisch via 0512 58 1234.

 • Milieueisen checken

  Richt u een nieuw bedrijf op of veranderen de activiteiten in uw bedrijf? Zorg dat uw bedrijf voldoet aan de milieuregels. Soms is een omgevingsvergunning nodig. Maar vaak is een melding en het indienen van bepaalde informatie (gegevens en bescheiden) genoeg. Dit is afhankelijk van het soort bedrijf en de activiteiten van uw bedrijf. Check altijd met de Vergunningcheck of u voor uw bedrijf iets moet indienen voor milieu. Doorloop altijd alle stappen van de vergunningscheck. Dit is belangrijk. Het kan zijn dat u één melding moet doen en hiervoor informatie moet aanleveren. Het kan ook zijn, dat u meerdere meldingen voor verschillende activiteiten moet doen. Bij elke melding van een activiteit kan er naar informatie worden gevraagd. Daarom is het belangrijk dat u de Vergunningscheck afmaakt.  Als u klaar bent met de Vergunningcheck, kunt u meteen beginnen aan uw melding of aanvraag. Uw locatie en activiteiten worden dan bewaard. Dat scheelt u veel werk in de toekomst. Dit zijn de stappen: Locatie Kies de locatie waar u iets wilt doen. Werkzaamheden Kies de werkzaamheden van uw project. Vragen beantwoorden Doorloop de check en beantwoord alle benodigde vragen. Vragen die in uw situatie er niet toe doen vallen vanzelf weg. Resultaat U krijgt een overzicht. U ziet daar in of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Start een aanvraag U kunt ook vanuit de Vergunningcheck starten met een aanvraag. De locatie en activiteiten worden dan bewaard. Doe hier de vergunningcheck