Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Minimaregelingen

  Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, AV Frieso zorgverzekering, kindregeling en het Sportfonds Smallingerland. Deze regelingen kunnen een aantal kosten voor u vergoeden. Dit kan wanneer uw (gezins)inkomen en vermogen lager is dan de normen (regels) die hiervoor zijn afgesproken.  Budgetgids Meer informatie over de normen en vermogensgrenzen vindt u in de Budgetgids. Download Budgetgids Kijk waar u recht op hebt Er zijn in Nederland en binnen de gemeente Smallingerland veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op hebt?  Op de website datgeldtvoormij.nl kunt u bekijken welke toeslagen en/of regelingen u aan kunt vragen. Meer informatie vindt bij Hulp bij financiële vragen. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is er als u bijzondere noodzakelijke kosten heeft die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld advocaatkosten, kosten bewindvoering of bijzondere reiskosten.  Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm die voor u geldt, kunt u misschien in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand. Lever de aanvraag in vóórdat u de kosten gaat maken. Wij kijken graag samen met u of de kosten (deels) vergoed kunnen worden. Aanvragen bijzonder bijstand U kunt de bijzondere bijstand digitaal of schriftelijk aanvragen. Digitaal aanvragen bijzondere bijstand  Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 159kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Individuele inkomenstoeslag (IKT) Had u de afgelopen drie jaar gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? En bent u en uw partner tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u één keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag mag u overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag wordt niet gezien als inkomen.  Let op: Ontving u in de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. Hoogte individuele inkomenstoeslag Alleenstaande € 375 Alleenstaande ouder € 375 Gehuwden / samenwonenden € 450 Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en heeft u geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op. Aanvragen U kunt de Individuele inkomenstoeslag (IKT) digitaal en schriftelijk aanvragen: Digitale aanvraag IKT Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 116kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Individuele studietoeslag Als u studeert en door een beperking niet kunt bijverdienen, dan kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Het bedrag is afhankelijk van uw leeftijd.  Voorwaarden Om een individuele studietoeslag te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U volgt een opleiding waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt; U heeft een medische beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken; U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong-uitkering).   Leeftijd Bedrag 21 jaar en ouder € 352,80 20 jaar € 282,23 19 jaar € 211,67 18 jaar € 176,40 17 jaar € 139,35 16 jaar € 121,71 15 jaar € 105,84 Wat verder belangrijk is Als wij niet genoeg gegevens hebben om te kunnen beslissen of u naast uw studie niet kunt werken door een blijvende beperking, zullen wij een medisch advies opvragen. Hierover nemen wij contact met u op. We kijken alleen naar uw eigen situatie. Als u een partner heeft, dan kijken wij niet naar het (eventuele) inkomen van uw partner. U ontvangt studietoeslag zolang u voldoet aan de voorwaarden.  Een stagevergoeding tot € 211,67 per maand heeft geen invloed op uw studietoeslag. Ontvangt u meer dan € 211,67 per maand stagevergoeding? Dan halen wij het meerdere van uw studietoeslag af.   Als uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld wanneer u geslaagd bent of stopt met de studie, vragen wij u dit direct aan ons door te geven. Zo voorkomt u dat u de toeslag moet terugbetalen. Individuele studietoeslag aanvragen Individuele studietoeslag aanvragen Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier printen of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB DRACHTEN. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. AV Frieso zorgverzekering Heeft u een laag inkomen en wilt u toch een uitgebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de AV Frieso Compleet zorgverzekering van de Friesland Zorgverzekeraar. Deze collectieve verzekering is vooral geschikt als u veel zorgkosten heeft. Heeft u weinig zorgkosten, dan is een andere verzekering misschien beter. U kunt alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op datgeldtvoormij.nl. Voorwaarden U kunt de AV Frieso Compleet verzekering afsluiten als: Uw inkomen lager is dan 115% van de bijstandsnorm; Uw vermogen lager is dan de vermogensgrens; U geen achterstand heeft in de betaling van uw maandelijkse zorgpremie; U al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen naar De Friesland Wanneer u wel een AV Frieso wilt afsluiten maar nog bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan moet u eerst overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen of een aanvullende zorgverzekering afsluiten kan tot 1 februari van het nieuwe jaar. Dit kan wanneer u voor 31 december uw oude zorgverzekering opzegt. Wanneer u overstapt voor 31 december dan zegt de nieuwe zorgverzekering automatisch de oude zorgverzekering op.  Goed verzekerd Dankzij een bijdrage van de gemeente en een korting van De Friesland Zorgverzekeraar bent u goed verzekerd. Naast de basisverzekering krijgt u bijvoorbeeld een vergoeding voor: Eigen bijdrage Wmo;  Tandartskosten vanaf 18 jaar; Orthodontie tot 18 jaar; Fysiotherapie; Vergoeding voor een bril. Maandelijkse premie, medische keuring en eigen risico In 2024 is de maandelijkse premie voor de AV Frieso € 167,65 per maand. Er is geen medische keuring nodig om deze verzekering af te sluiten. U kunt het eigen risico in termijnen betalen.  Meer informatie vindt u op de website van zorgverzekeraar De Friesland.  Aanvragen AV Frieso Compleet aanvragen Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij bijvoorbeeld Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Energietoeslag 2023 aanvragen De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2023. U kunt de energietoeslag digitaal aanvragen. Dit kan tot en met 31 augustus 2024. Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina. Voorwaarden Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om de Energietoeslag 2023 te kunnen ontvangen. Ook leest u aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald. Wanneer komt u in aanmerking voor energietoeslag? U woont in de gemeente Smallingerland; U woont in een zelfstandige ruimte; U bent de hoofdbewoner; U bent 21 jaar of ouder; Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm (zie tabel hieronder); U vermogen is niet hoger dan de vermogensvrijlating (zie tabel hieronder); Niemand anders in uw huishouden heeft de energietoeslag gekregen. U heeft geen recht op Energietoeslag 2023 als u: Student bent; Jonger bent dan 21 jaar en noodzakelijk uitwonend bent In een inrichting verblijft; U geen vaste woon/verblijfplaats heeft. Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten Studenten krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Studenten komen misschien wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de energiekosten. De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400,- Ben je student? Dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming als je: uitwonend bent en; een basisbeurs en aanvullende beurs hebt, of; in de leenfase zit en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs had. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan krijg je vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 is de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd. Jonger dan 21 jaar, noodzakelijk uitwonend Jongeren onder de 21 jaar krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Ben je jonger dan 21 jaar, maar noodzakelijk uitwonend? En kom je in de problemen door de hoge energielasten? Neem dan contact op met jouw consulent bij de gemeente. Er wordt samen met jou naar een passende oplossing gezocht. Hoogte van de Energietoeslag 2023 De hoogte van de eenmalige Energietoeslag is € 1.300,-. Tabel inkomens- en vermogensgrenzen 2023 In deze tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie die voor de energietoeslag wordt aangehouden. De inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto en inclusief vakantiegeld.   Inkomensgrens Vermogensgrens Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd     Alleenstaand € 1.460,- € 7.605,- Alleenstaande ouder (met minderjarige kinderen) € 1.460,- € 7.605,- Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.086,- € 15.210,-       Pensioengerechtigde leeftijd     Alleenstaand € 1.629,- € 7.605,- Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.212,- € 15.210,- Automatische uitbetaling Energietoeslag 2023 Aan bepaalde inwoners hebben wij de energietoeslag 2023 in oktober en november 2023 automatisch uitbetaald. Van de mensen aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald zijn gegevens zoals inkomen en het totale vermogen bekend. Daarnaast voldoen zij aan minstens één van de volgende voorwaarden: U ontvangt een bijstandsuitkering van ons; U bent via ons voor de zorg collectief verzekerd (AV Frieso); U heeft kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. Ontvangt u geen bijstandsuitkering van ons en heeft u geen collectieve zorgverzekering maar heeft u in 2022 wel de energietoeslag 2022 ontvangen? Dan kan het zijn dat wij de energietoeslag 2023 ook automatisch aan u hebben uitbetaald. Wij hebben gecontroleerd of u ook dit jaar weer aan de voorwaarden voldoet.  Valt u onder deze groep en voldoet u aan de voorwaarden voor het recht op energietoeslag 2023? Dan heeft u als het goed is de Energietoeslag inmiddels ontvangen. Wij hebben op woensdag 29 november 2023 de laatste automatische betalingen gedaan. Energietoeslag 2023 aanvragen Heeft u geen Energietoeslag 2023 van ons ontvangen, en denkt u hier wel recht op te hebben? Dan kunt u deze digitaal aanvragen Hiervoor heeft u DigiD nodig.  Energietoeslag aanvragen (DigiD) Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Kindregeling De kindregeling is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, kunt u een aanvraag doen voor bijvoorbeeld zwemlessen, schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor een sport- of muziekvereniging en sportattributen voor uw kind van 0 tot 18 jaar.  Iedere aanvraag voor het vergoeden van kosten moet u van te voren aanvragen. Een medewerker van 'Samen voor alle Kinderen' neemt contact met u op.  Aanvragen Kindregeling Sportfonds Smallingerland Sportfonds Smallingerland is voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland vanaf 18 jaar die willen sporten, maar dit niet zelf kunnen betalen. Het lidmaatschap bij een sportvereniging wordt vanuit het Sportfonds vergoed. Aanvragen Sportfonds Kwijtschelding belastingen Soms hoeft u met een inkomen op bijstandsniveau bepaalde gemeentelijke belastingen niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding aanvragen Hulp bij financiële vragen U kunt op verschillende plekken hulp krijgen wanneer u financiële vragen heeft.  De Bibliotheek In de bibliotheek kunt u terecht met vragen over de digitale overheid, het invullen van formulieren en het doen van belastingaangifte. Hiervoor organiseert de bibliotheek verschillende spreekuren en cursussen. De hulp van de bibliotheek is gratis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Bibliotheek Drachten. Humanitas Thuisadministratie  Humanitas Thuisadministratie houdt iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een inloopspreekuur voor inwoners van Smallingerland met een laag inkomen. Het gratis inloopspreekuur vindt plaats in de Warme Huiskamer in het gebouw van het Leger des Heils, aan de Stationsweg 112 te Drachten.  U kunt bij het inloopspreekuur terecht met al uw vragen over ontvangen formulieren of met een verzoek om hulp bij het aanvragen van een uitkering, kwijtschelding, toeslagen etc. Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken.  Geldzaken Team Geldzaken van Carins helpt mensen met allemaal zaken rondom geld. Team Geldzaken is er ook voor informatie, advies, bemiddeling en hulp bij het aanvragen van regelingen, hulpmiddelen, een dienst of zorg. Dit doen ze samen met verschillende andere organisaties op het gebied van welzijn, armoede en schulden. Meer informatie over Team Geldzaken vindt u op de website van Carins. Controleer het zelf Als inwoner van onze gemeente kunt u direct de toeslagen en regelingen aanvragen waar u recht op heeft. Ontdek het zelf en anoniem. Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via datgeldtvoormij.nl. Via datgeldtvoormij.nl weet u welke toeslagen en/of regelingen er voor u zijn. Ook bekijkt u hier gelijk of u wel het best passende energiecontract en zorgverzekering heeft. Hierdoor kunt u elk jaar tot wel €600,- besparen. Maar misschien nog wel belangrijker: er is weer rust en overzicht omdat de geldzaken op orde zijn. Controleer het zelf Liever een persoonlijk gesprek? Via datgeldtvoormij.nl kunt u ook een gratis adviesgesprek aanvragen. Een medewerker van bijvoorbeeld  M.O.S. Wegwijzers, Humanitas, Schuldhulpmaatje laat u tijdens dit gesprek zien waar u recht op heeft en hoe u geld kunt besparen. Het gesprek is vrijblijvend, gratis en vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt om te kijken waar u recht op hebt.  Tijdelijke witgoedregeling Is uw wasmachine of koelkast aan vervanging toe? Mogelijk komt u in aanmerking voor onze tijdelijke witgoedregeling. De tijdelijke witgoedregeling valt onder onze subsidieregeling voor energiebesparende producten. U kunt deze aanvragen tot 1 januari 2026. Voorwaarden witgoedregeling U kunt gebruik maken van de tijdelijke witgoedregeling als: u in de gemeente Smallingerland woont; u in een zelfstandige ruimte woont; uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (zie bedragen hieronder); u nog niet eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt. Inkomens- en vermogensgrenzen In de tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie. De inkomensgrenzen zijn 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. Leef- en/of woonsituatie  Inkomensgrens Vermogensgrens       Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.492,-  € 7.575,- Gehuwd/samenwonend/alleenstaande ouder*: € 2.131,-  € 15.150,-       Pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.661,- € 7.575,- Gehuwd/samenwonend:  € 2.254,- € 15.150,- *Alleenstaande ouder: u bent alleenstaande en er wonen minderjarige kinderen bij u. De bedragen van de waardebon De energiebesparende producten bieden we aan in de vorm van een waardebon(voucher). Met de waardebon kunt u een bestelling plaatsen voor een product. Hoe u dit doet, leggen wij u uit nadat u een aanvraag heeft ingediend. De hoogte van de waardebon voor een wasmachine (met minimaal energielabel A) is € 600,-. De hoogte van de waardebon voor een koelkast of koel-vriescombinatie (met minimaal energielabel C) is: € 700,-. Let op: voor witgoedproducten moet u een keuze maken tussen twee vouchers: een wasmachine óf een koelkast. Aanvragen tijdelijke witgoedregeling U doet een aanvraag voor de tijdelijke witgoedregeling via de website www.energiecoachdrachten.nl. Een Energiecoach neemt daarna contact met u op. De Energiecoach adviseert en helpt u bij het aanvragen van de tijdelijke witgoedregeling en mogelijke andere energiebesparende producten. Vragen? Heeft u vragen over de tijdelijke witgoedregeling? Dan kunt u: bellen met 0512 581 234 mailen naar elles@energiecoachdrachten.nl   Energiebesparende producten Wilt u uw energierekening verlagen en uw huis verduurzamen?  Misschien kunt u subsidie krijgen voor energiebesparende producten. De energiebesparende producten vallen onder onze subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. U kunt deze aanvragen tot 1 januari 2026. Welke energiebesparende producten zijn er? Kleine energiebesparende producten, zoals radiatorfolie, tochtstrippen, ledverlichting  Witgoedproducten, zoals een koelkast of wasmachine U kunt subsidie voor energiebesparende producten krijgen als: u in de gemeente Smallingerland woont; u in een zelfstandige ruimte woont; uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (zie bedragen hieronder); u nog niet eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt. Inkomens- en vermogensgrenzen In de tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie. De inkomensgrenzen zijn 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. Leef- en/of woonsituatie  Inkomensgrens Vermogensgrens       Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.492,-  € 7.575,- Gehuwd/samenwonend/alleenstaande ouder*: € 2.131,-  € 15.150,-       Pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.661,- € 7.575,- Gehuwd/samenwonend:  € 2.254,- € 15.150,- *Alleenstaande ouder: u bent alleenstaande en er wonen minderjarige kinderen bij u. De bedragen van de waardebon De energiebesparende producten bieden we aan in de vorm van een waardebon(voucher). Met de waardebon kunt u een bestelling plaatsen voor een product. Hoe u dit doet, leggen wij u uit nadat u een aanvraag heeft ingediend. De hoogte van de voucher voor kleine energiebesparende producten is € 80,- De hoogte van de voucher voor een wasmachine (met minimaal energielabel A) is € 600,-. De hoogte van de voucher voor een koelkast of koel-vriescombinatie (met minimaal energielabel C) is: € 700,-. Let op: voor witgoedproducten moet u een keuze maken tussen twee vouchers: een wasmachine óf een koelkast. Aanvragen tijdelijke witgoedregeling U doet een aanvraag voor de tijdelijke witgoedregeling via de website www.energiecoachdrachten.nl. Een Energiecoach neemt daarna contact met u op. De Energiecoach adviseert en helpt u bij het aanvragen van de tijdelijke witgoedregeling en mogelijke andere energiebesparende producten. Vragen? Heeft u vragen over de tijdelijke witgoedregeling? Dan kunt u: bellen met 0512 581 234 mailen naar elles@energiecoachdrachten.nl  

 • Huisnummer aanvragen

  Wilt u een (extra) huisnummer aanvragen of laten veranderen? Vraag een (extra) huisnummer aan of verander uw huisnummer. Aanvraagformulier (pdf) Voorwaarden  U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een zelfstandig verblijfsobject. Dat is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Voor het aanvragen van een huisnummer gelden deze voorwaarden:  Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis. Een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. Kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd. Eigen voorzieningen (sanitaire voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken) waaruit blijkt dat het functioneel zelfstandig is. Dit moet u weten De gemeente houdt een administratie bij van alle adressen in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeente is de enige partij die een huisnummer mag toekennen, wijzigen of intrekken. Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw of verbouw? U krijgt vaak automatisch een huisnummer als u de omgevingsvergunning krijgt. Vraagt u een aansluiting voor elektriciteit aan? Het hebben van een huisnummer is dan niet verplicht. Bekijk Afbakening van verblijfsobjecten voor meer informatie over de aanvraag van huisnummers en de Wet BAG.

 • Herinrichting Raadhuisplein

  Het centrum van Drachten gaat veranderen. We willen dat het centrum nog aantrekkelijker wordt voor bezoekers, ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Het Raadhuisplein speelt hierin een sleutelrol. Het Raadhuisplein willen we transformeren van een stenen ruimte naar een aangename plek met meer groen en ruimte voor ontmoeting; de huiskamer van de stad. Geen auto’s, maar wat dan wel? Om ruimte te maken voor de nieuwe invulling van het Raadhuisplein, is het sinds juni vorig jaar niet langere toegestaan om op het plein te parkeren. Nu de auto’s van het plein zijn, proberen we verschillende manieren van gebruik uit: groen, kunst, spelen, zitten, schaken, het kan allemaal. Daar leren we van voor de definitieve inrichting. Tot de definitieve inrichting is het Raadhuisplein beschikbaar voor initiatiefnemers om activiteiten en evenementen te organiseren. We zijn nu vooral op zoek naar inwoners, scholen, ondernemers of sportverenigingen die een leuke activiteit willen organiseren. Kunstwerk Museum Dr8888. Als verwijzing naar het verdwijnen van de auto’s op het plein, verrijst er in maart 2024 een ‘Dada-monument’ van zo’n 200 motorkappen. Het kunstwerk krijgt de vorm van een 8 en wordt maar liefst 8 meter hoog. Het kunstwerk is een initiatief van Museum Dr8888 en is gemaakt door kunstenaar Marten Winters en technisch producent Daan Soer.  Tijdelijk groen op het Raadhuisplein In april kleurt het Raadhuisplein groen. Er worden zeven grote ronde bakken gemaakt, met rondom betonnen zitbanken. Een aantal bakken wordt gevuld met fleurige beplanting en met bomen. De overige bakken worden ingericht als een natuurlijke speelplek met kleine houten speeltoestellen in combinatie met wat beplanting eromheen. Video Wat vinden bezoekers en ondernemers nu van het Raadhuisplein? En wat willen ze nog graag op het plein? Dat vertellen ze in deze video. Wat voor plein willen we? Veel inwoners, ondernemers en andere betrokken hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein en wat voor het plein het moet worden. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste puzzelstukken: Een plein met meer ruimte voor groen en water; Een verrassend plein waar we trots op zijn; Een plein dat uitnodigt tot activiteiten en ontmoeting; Een plein dat voldoet aan basiseisen, zoals ruimte voor de markt en voor terrassen. Die staan in het concept “Programma van Eisen" uitgewerkt. De definitieve versie volgt nog. Concept Programma van Eisen Samenvatting Een plein met meer ruimte voor groen en water Toevoegen van fijne plekken met divers groen Meer koele plekken met schaduw Ruimte voor opvang en afvoer van water. Als het kan zichtbaar en om te spelen Rekening houden met windoverlast Een verrassend plein waar we trots op zijn In het ontwerp zit een verrassing voor iedereen die er winkelt, woont, werkt en recreëert Iets waar nog niemand aan heeft gedacht, wat past bij Drachten Een plein dat voldoet aan deze basiseisen Het plein is uitstekend verbonden met de rest van de binnenstad Op het plein staat de voetganger op de eerste plaats De winkels blijven goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor de fiets Het plein is goed toegankelijk voor iedereen Er is genoeg ruimte voor de weekmarkt, ook voor eventuele groei Laden en lossen blijft mogelijk, maar niet overal Hulpdiensten kunnen overal goed komen Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van de parkeergarage Verplaatsbare elementen maken flexibel gebruik mogelijk Er komt passende functionele, sfeer- en evenementenverlichting Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en bestaande kwaliteiten blijven zoveel mogelijk behouden Een plein dat uitnodigt tot activiteiten en ontmoeting Ruimte voor activiteiten, kleinschalige muziek en culturele evenementen en sport Voldoende vrije zitplekken Ruimte voor de warenmarkt Uitnodigende ruimte voor terassen Ruimte voor spelen en sport voor iedereen Rekening houdend met de woonfunctie aan het plein Planning We werken in stappen aan het nieuwe Raadhuisplein. Veel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben al meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein en wat voor het plein het moet worden. Maar we zijn er nog niet. We blijven je vragen om mee te denken. Dit is de huidige planning op hoofdlijnen. Die kan nog veranderen. 2022: Samen werken aan de visie op het hele centrum; 2023: Meedenken over en onderzoek doen naar het Raadhuisplein; 2024: Samen werken aan het ontwerp voor definitieve inrichting; 2025: Uitwerking van het ontwerp; 2026: Start van de verbouwing van het Raadhuisplein. Nieuws over het Raadhuisplein Inloopbijeenkomst over definitieve inrichting Raadhuisplein Laden en lossen op het Raadhuisplein Meer groen en spelen op het Raadhuisplein Plaatsen van loods Raadhuisplein voor bouwen kunstwerk Palmbomen en olijfbomen van het Raadhuisplein Eerste kunstproject op Raadhuisplein Drachten Meer informatie en documenten Centrumvisie Drachten Uitkomsten Enquete centrum Drachten Vragen en antwoorden over verkeersbesluit (Q&A) Participatieverslag Ideeënfestival 24 juni 2023 (pdf) Verkeersbesluit Raadhuisplein  (pdf 255kB) Webinar: Toekomst Centrum Drachten 26 januari 2022 Contact Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Maak dan gebruik van het contactformulier. Of bel met 0512 581 234  

 • Klacht indienen

  Wilt u een melding doen van een een losse stoeptegel, kapotte speeltoestellen of gaten in de weg? Dan kunt u hier een melding openbare ruimte doen. Wilt u een melding doen van overlast van een persoon of bedrijf? Dan kunt u hier een melding overlast doen. Voor alle andere meldingen zoals hoog gras, onkruid of rioolverstoppingen kunt u kijken op de webpagina meldingen. Klacht over het contact met de gemeente Heeft u een vervelende ervaring met de gemeente? Wordt uw brief niet beantwoord? Of heeft u het gevoel dat u niet goed geholpen bent? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Dit kan digitaal via onderstaande knop of per e-mail. U kunt uw klacht ook telefonisch of bij de balie in het gemeentehuis doorgeven. We proberen binnen een week contact met u op te nemen. Klacht indienen Klacht indienen voor anderen Dient u de klacht in voor iemand anders? Stuur de toestemming met naam, adres en handtekening van deze persoon mee met de klacht. Dient u een klacht in namens een groep? Stuur dan de toestemming mee met de lijst met namen, adressen en handtekeningen van iedereen voor wie u de klacht indient. Passende aanpak Uitgangspunt is dat we met elkaar in gesprek gaan over uw klacht. Dat kan telefonisch of in het gemeentehuis. Een klachtencoördinator of onafhankelijke mediator kan helpen met een oplossing voor uw klacht. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer op de pagina Passend contact. Klachtencommissie Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw klacht voor aan een onafhankelijke commissie. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. De commissie adviseert de gemeente over uw klacht. Na het advies van de onafhankelijke commissie, neemt de gemeente een besluit over uw klacht. Niet tevreden over uw klachtafhandeling Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als de gemeente uw klacht al behandeld heeft. Meer informatie Een overzicht van de bezwaren en klachten van 2021 vindt u in het jaarverslag bezwaren en klachten 2021 (pdf).

 • Slopen en asbest verwijderen

  Als u een (deel van een) gebouw sloopt, hoeft u vaak alleen een sloopmelding te doen. Meestal heeft u geen vergunning nodig. Doe een sloopmelding als er meer dan 10 m3 los sloopafval is (10 m3 is de inhoud van een normale bouwcontainer). Of als er asbest op die plek is. Doe de melding minimaal vier weken voordat u met de sloopwerkzaamheden begint via het online omgevingsloket.  Sloopmelding doen  Kosten Voor een sloopmelding betaalt u niets. Asbestgolfplaten tot een hoeveelheid van 35 m² inleveren is gratis. Gebouw ouder dan 1994 Als u klust of verbouwt in een gebouw dat voor 1994 is gebouwd, is de kans groot dat er asbest in zit. Voordat u begint, kunt u het beste een asbestinventarisatie laten doen. Een deskundig bedrijf onderzoekt of er asbest in het gebouw zit. Kijk op ascert.nl Zelf asbest verwijderen U mag zelf asbest verwijderen als het gaat om: hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen; asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking; asbesthoudende bloembakken of los asbesthoudend plaatmateriaal; totale hoeveelheid is minder dan 35 m2. Omgevingsvergunning In sommige gevallen heeft u bij het slopen of verbouwen van een gebouw een omgevingsvergunning nodig. Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. Dit geldt: voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten; als de sloop van het gebouw niet past bij wat er in het bestemmingsplan staat. Bericht van de gemeente De gemeente beoordeelt uw melding. Na de beoordeling krijgt u met de post de toestemmingsbrief.  Dit moet u weten Maak minimaal een week van tevoren een afspraak om het asbest in te leveren. Bel 0512 581 734. Inleveren kan alleen op woensdags. Meld u op het afgesproken tijdstip bij de portier van het ecostation. Neem uw identiteitsbewijs en de toestemmingsbrief mee. Onze medewerkers kunnnen niet helpen bij het brengen van asbest naar de containers. Zorg zelf voor hulp als de asbestpakketten zwaar zijn.  Zorg dat u asbest bij de juiste container brengt. Als asbest in een verkeerde container komt, schakelen we een speciaal bedrijf in dat het asbest daar weghaalt. Daarvoor betaalt u de kosten.

 • Trouwambtenaren

  Een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) of trouwambtenaar voltrekt namens de gemeente het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gemeente Smallingerland heeft 8 ervaren trouwambtenaren in dienst. Zij stellen zichzelf hieronder graag aan u voor. U kunt uw voorkeur van trouwambtenaar aan ons doorgeven.  Onze trouwambtenaren Henry Frieswijk  Marja Severs Klaas Renkema Dineke Wagenaar Wim Wierda Kyra van Wirdum Neline van Erkel Marjon van der Werf Nathalie Simmers Trouwen met een eigen trouwambtenaar voor een dag Naast onze eigen trouwambtenaren kunt u ook kiezen voor een eigen trouwambtenaar (BABS). Dit kan een vriend of familielid zijn, of een beëdigd trouwambtenaar uit een andere gemeente.  Maak een afspraak bij ons voor een melding voorgenomen huwelijk. Dit kan tot 3 maanden voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tijdens dit gesprek maken we een verzoek voor het voltooien van het huwelijk door een eigen trouwambtenaar. Neem hiervoor het telefoonnummer en contactgegevens van de eenmalige BABS mee. Let op: u betaalt extra voor een trouwambtenaar voor 1 dag. Voorwaarden niet-beëdigde trouwambtenaar Melding voorgenomen huwelijk op het gemeentehuis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); formulier volgt na de melding Uittreksel BRP Kopie legitimatie Beëdiging bij de rechtbank (dit wordt aangevraagd door de gemeente)  De trouwambtenaar voor 1 dag volgt een training om het huwelijk te voltrekken  Voorwaarden beëdigde trouwambtenaar Melding voorgenomen huwelijk op het gemeentehuis Bewijs van beëdiging rechtbank Benoemingsbesluit Kopie legitimatie Wanneer u kiest voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente, dan zal deze voor één dag worden benoemd in gemeente Smallingerland. De trouwambtenaar ontvangt hiervoor geen vergoeding. De benoeming is onbezoldigd.

 • Woo-verzoek indienen

  Als u meer informatie wilt hebben over het beleid van de gemeente en de uitvoering, dan kunt u de gemeente vragen om die informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Een vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek. De Woo is de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Digitaal een Woo-verzoek versturen Woo-verzoek mag ook per post Een verzoek Wet open overheid mag u ook schriftelijk doen. Richt uw verzoek aan de gemeente Smallingerland, het College van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Inhoud van uw verzoek Vermeld in uw Woo-verzoek altijd: dat het om een Woo-verzoek gaat welke documenten u wilt inzien en over welke periode hoe u de informatie wilt ontvangen uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres Besluit De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit over uw Woo-verzoek. Dat duurt minimaal 4 weken. Als het langer duurt, laten we dat weten. Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan krijgt u de documenten met de informatie die u vraagt. Wij zijn niet verplicht om overzichten of samenvattingen van informatie voor u te maken. Woo-verzoek soms niet nodig De Woo geldt niet voor informatie die al openbaar is. Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. Die informatie kunt u zelf opzoeken. Collegebesluiten en raadsstukken vindt u terug op Notubiz. Aangevraagde en verleende vergunningen publiceren wij op officielebekendmakingen.nl en in weekblad Actief. Niet alle informatie openbaar Wij mogen geen informatie openbaar maken als: daardoor onze economische of financiële belangen in gevaar komen; er vertrouwelijke gegevens in staan; wij niet goed meer kunnen inspecteren, controleren of toezicht houden; de privacy van personen in gevaar komt; de veiligheid van personen of bedrijven in gevaar komt; ons goed functioneren of dat van een andere bestuursorganen in gevaar komt. Informatie inzien Wij sturen de informatie het liefst digitaal. U kunt de informatie ook op het gemeentehuis inzien. Het digitaal toesturen of inzien van de informatie is gratis.  Ingediende verzoeken 2024 WOO-verzoek Schade aan netwerk Stuurboord 6 te Drachten WOO-verzoek Omgevingsvergunningen en meldingen De Werf 1 & Buitensvallaat 8 WOO-verzoek Locatiecriteria AZC WOO-verzoek Financiering verharde weg De Peindermieden WOO-verzoek Vrijburgh 3 WOO-verzoek Steigers Jelle Plantingalaan 120-122 WOO-verzoek  Reclame exploitatie WOO-verzoek Het niet verrekenen van een schadevergoeding bij een bijstandsuitkering WOO-verzoek DWJM WOO-verzoek Buorren 80 te Houtigehage Besluit Woo-verzoek Previscus (24 januari 2024) 2023 Huurovereenkomsten opvang Oekraïners (21 december 2023) Zonneweiden in Boornbergum-Kortehemmen (18 oktober 2023) Meer informatie en contact Heeft u vragen of twijfelt u over de openbaarheid van informatie? Neem gerust contact met ons op. Bel naar 0512-581234 of mail naar gemeente@smallingerland.nl

 • Leegstaande woonruimte verhuren

  Staat uw woning te koop, maar lukt het u niet om uw woning te verkopen? Of wordt uw woning waarschijnlijk gesloopt of gerenoveerd? Het is mogelijk om uw woning tijdelijk te verhuren. Daarvoor heeft u een vergunning nodig op grond van de Leegstandwet. Vraag een vergunning aan bij de gemeente. Aanvraagformulier Kosten Kosten aanvraag vergunning €120,- Kosten aanvraag verlengen vergunning €45,- Voorwaarden De woning staat leeg. De woning is eigendom van de aanvrager.  Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.  De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De schriftelijke huurovereenkomst duurt minstens 6 maanden. De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.  Dit moet u weten Voor tijdelijke verhuur vraagt u soms ook toestemming aan de bank of een andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst.

 • De Swetten

  Er komen verschillende locaties vrij in de wijk De Swetten. Gemeente Smallingerland wil graag samen met wijkbewoners kijken naar een goede invulling van die vrijkomende locaties.Begin april ontvingen de wijkbewoners hier een brief over. Hoe pakken wij dit aan? Met een aantal wijkbewoners, schoolbestuur Adenium en met welzijnsorganisatie M.O.S. is een plan van aanpak gemaakt over hoe we het proces aanpakken. In dit plan staan onder andere activiteiten voor inwoners en middenstanders van de wijk om mee te kunnen doen binnen dit participatieproces. Bijvoorbeeld door de startbijeenkomst, wijkwandelingen, gesprekken of meedoen in de werkgroep. We kiezen voor verschillende manieren om informatie op te halen, in de hoop dat daardoor veel mensen uit de wijk mee willen denken. Zo komen we tot een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en wethouders wat we belangrijk vinden en graag zouden zien op de verschillende locaties. Wijkactiviteiten De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van de wijk De Swetten hun wijk ervaren en welke ideeën zij hebben over de invulling van de plekken die op termijn vrijkomen in de wijk. Om deze informatie op te halen organiseerden we meerdere activiteiten voor de wijkbewoners. Slotbijeenkomst De Swetten Op woensdag 20 maart was de slotbijeenkomst waarin de uitkomsten van het proces met inwoners van De Swetten werden gedeeld. De presentatie en de uitleg van de voorkeursscenario's per locatie kunt u hier nalezen: Presentatie slotbijeenkomst (pdf 10MB) Voorkeursscenario uitleg per locatie (pdf 2MB) Verslag slotbijeenkomst (pdf 358kB) Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' Op 23 april 2024 heeft Annemarieke Aarts namens de werkgroep Ruimtelijke Verkenning het eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' aan het college van burgemeesters en wethouders aangeboden. In dit advies, dat samen met de wijk is opgesteld, staan voorstellen over veranderingen in de wijk. Het te ontwikkelen multifunctioneel centrum vormt hierin zowel fysiek als sociaal een nieuw hart van de wijk. Op 14 mei stond dit advies op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn positief over dit advies en nemen het mee in een voorstel richting de gemeenteraad. Op 18 juni stond het Eindadvies op de agenda van de Raadsvergadering. Het besluit is hieronder te lezen. Eindadvies 'Ruimtelijke Verkenning De Swetten' gewijzigd (pdf 41kb) Nieuwsbericht Ontwikkeling De Swetten Drachten een stap verder Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' (pdf 43MB) Bijlagenboek bij eindadvies De Swetten (pdf 34MB) Addendum bij eindadvies De Swetten (pdf 65kB) 2 miljoen euro beschikbaar gesteld De gemeenteraad heeft via de kadernota 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de plannen in de wijk De Swetten. De komende jaren wordt in die wijk een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) gebouwd waarin de scholen, de kinderopvang, het wijkcentrum en de gymzaal samengaan. Het MFC wordt het nieuwe fysieke en sociale hart van de wijk. Daarnaast worden in totaal 150 woningen aan de wijk toegevoegd verdeeld over 8 locaties. Met de 2 miljoen euro kunnen we verder werken aan het plan van het nieuwe multifunctionele centrum, de woningbouw én de openbare ruimte.   Het doel is om de wijk toekomstbestendig te maken. Niet alleen met een nieuw MFC en woningen, maar ook door het verbeteren van de groenstructuur voor klimaatadaptatie en ruimte voor bewegen, spelen en ontmoeten. Doordat de gemeenteraad de 2 miljoen euro beschikbaar stelt, kunnen we ook dit gaan uitvoeren.   Agenda  Overzicht van geplande activiteiten: 2024 12 februari: 3e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 26 februari: 4e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 20 maart: Grote Slotbijeenkomst  2023 30 mei: Grote startbijeenkomst  1ste week juni start Werkgroep Ruimtelijke Verkenning  8 juni: wijkwandeling met inwoners van de wijk  13 juni: wijkwandeling met kinderen i.s.m. scholen  22 juni: ateliersessie over cultuurhistorie 27 juni: avond met middenstanders uit de wijk  13 juli: werksessie over het thema groen juni/juli: diverse ophaalacties 19 september: 1e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 12 oktober: 2e werkgroep Ruimtelijke Verkenning Documenten Verdieping openbare ruimte (pdf 8 MB) Presentatie startbijeenkomst De Swetten 30 mei 2023 (pdf 4,4MB) Verslag Startbijeenkomst 30 mei (pdf 274kB) Presentatie slotbijeenkomst (pdf 10MB) Voorkeursscenario uitleg per locatie (pdf 2MB) Verslag slotbijeenkomst (pdf 358kB) Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' (pdf 43MB) Bijlagenboek bij eindadvies De Swetten (pdf, 34MB) Addendum bij eindadvies De Swetten (pdf 65kB) Contact Om het proces onafhankelijk te begeleiden is Annemarieke Aarts als onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. Heeft u vragen over het proces? Dan kunt u bij haar terecht via annemarieke@bureauvanwaarde.nu.  Wilt u contact met iemand van gemeente Smallingerland? Dan kunt u terecht bij Frank van der Staay: ontwikkelstrategie@smallingerland.nl of bij de wijkmanager Sietze van der Weij: s.van.der.weij@smallingerland.nl Kaart met locaties in de wijk De Swetten  

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of uw bedrijf veranderen? Met een omgevingsvergunning regelt u dat in één keer via het omgevingsloket. U krijgt binnen 8 weken bericht. Omgevingsloket Dit kunt u doen voordat u de vergunning aanvraagt Vergunningscheck Een vergunning is niet altijd nodig. Doe altijd eerst een vergunningscheck.  Leg uw plannen voor aan ons Heeft u ingewikkelde plannen? Wilt u weten of uw plan kans van slagen heeft? Leg uw plan dan voor aan de gemeente. U dient daarvoor een verzoek  verkennen initiatief in. Doe dit voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. U voorkomt dat u voor vervelende verrassingen komt te staan in het vergunningstraject. U ontvangt een reactie binnen 6 weken.  Participatie Het is belangrijk dat u betrokkenen vroeg betrekt bij uw plannen. Dat heet participatie. In de meeste situaties is participatie verstandig, maar niet verplicht. Hoe u goede participatie binnen uw plan organiseert leest u in onze Handreiking Participatie Omgevingswet. Meer informatie over participatie leest u op onze pagina Omgevingswet en participatie.  Slopen Voor sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbest uit uw pand heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Check de voorwaarden voor slopen en asbest verwijderen. Hoe we het doen Reguliere procedure Eenvoudige aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen komen het meest voor. Deze procedure noemen we de reguliere procedure. U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met 6 weken verlengen. Dat kan gebeuren als we de aanvraag niet binnen die 8 weken kunnen beoordelen. De termijn van 8 weken start wanneer de aanvraag is ingediend. Uitgebreide procedure In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu. En soms als de aanvraag afwijkt van het omgevingsplan. De beslistermijn bij de uitgebreide procedure is 6 maanden. Die termijn mogen wij met 6 weken verlengen. De lange termijn is nodig omdat verschillende partijen adviseren over de vergunningsaanvraag. Adviesrecht Als een aanvraag van een omgevingsvergunning niet passend is binnen het omgevingsplan dan kan het zijn dat de gemeenteraad hierover advies wil geven. Dit is van toepassing bij de volgende categorieën van gevallen: Voorgestelde nieuwe lijst met de volgende categorieën Binnen de bebouwde kom (grens conform vastgestelde grens bebouwde kom) het toevoegen van meer dan 10 woningen aan de bestaande woningvoorraad; functiewijzigingen van gebouwen en/of terreinen met een (gezamenlijke) oppervlakte van meer dan 1.500 m2; de nieuwbouw van niet-woonfuncties (bijvoorbeeld detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen) met een gebruiksoppervlakte van 1.000 m2 of meer; Buiten de bebouwde kom het vestigen van een nieuwe functie buiten de bebouwde kom (zoals vastgelegd in I) voor zover het ruimtebeslag meer bedraagt dan 500 m2; het toevoegen van meer dan 1 woning buiten de bebouwde kom; de nieuwvestiging van agrarische bedrijven; het uitbreiden van bestaande functies (met uitzondering van wonen) of agrarische bedrijven met meer dan 25% van de bestaande toegestane oppervlakte van de functie, met een ruimtebeslag van meer dan 250 m2; alle aanvragen binnen Natura 2000 en NNN-gebieden, met een ruimtebeslag van meer 250 m2; Algemeen het realiseren van één of meer windturbines met een ashoogte van meer dan 15 meter; het realiseren van weiden met zonnepanelen groter dan 1 hectare; het uitvoeren van proefboringen naar delfstoffen (olie, gas) en geothermie; het winnen van delfstoffen en aardwarmte; het winnen van delfstoffen aan de oppervlakte; het plaatsen van antennemasten met een hoogte van meer dan 40 meter; Overkoepelend ontwikkelingen die van politiek-bestuurlijke gevoelige aard worden geacht. Meer informatie over de omgevingswet Lees meer over de omgevingwet.