Zoekresultaat 1 - 10 van 50 resultaten

 • Bingo of loterij organiseren

  Wilt u een bingo of loterij organiseren voor uw vereniging? Hiervoor heeft u toestemming nodig. Laat het ons op tijd weten. Vraag voor een loterij een vergunning bij ons aan. Een klein kansspel zoals een bingo of prijsvraag hoeft u alleen maar te melden. Bij een kansspel gaat het geld naar een goed doel. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

 • Horecabedrijf beginnen of overnemen

  Begint u een horecabedrijf? Vraag dan een exploitatievergunning aan. Alleen de eigenaar kan dit doen. Wilt u een horecabedrijf van iemand overnemen? Dan moet u de vergunning ook aanvragen. U kunt de vergunning niet overnemen van de vorige eigenaar. Heeft u al een vergunning maar begint u een nieuw horecabedrijf? Vraag ook dan een nieuwe vergunning aan. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een restaurant, café, hotel, sportkantine of snackbar. U verkoopt er eten en drinken, tabak of slaapplaatsen per nacht. Uw bezoekers eten en drinken bij u in het bedrijf. Let op, u heeft misschien nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld: Wilt u ook alcohol verkopen? Dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Voor een terras en een gokautomaat heeft u ook een aparte vergunning nodig. Wilt u meer dan 50 mensen tegelijk in uw bedrijf binnenlaten? Doe dan een melding over de brandveiligheid. De gemeente kan ook een Bibob-onderzoek doen. U krijgt daar bericht van. Heeft u vragen aan ons? U kunt ook van te voren contact opnemen met de gemeente.

 • Registratie in Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

  Bent u van plan een bedrijf te starten in de kinderopvang? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Of wilt u gastouder worden? Dan moet u uw bedrijf registeren in het Landelijk Register Kinderopvang en (LRK). Veranderingen aan uw bedrijf moet u ook doorgeven. Staat uw onderneming ingeschreven in het landelijk register? Dan kunnen de ouders van het kind dat er naartoe gaat, kinderopvangtoeslag aanvragen.

 • Informatieschermen

  We hebben in de gemeente Veendam 6 informatieschermen (led-schermen). 4 aan de invalswegen van de gemeente en 2 in het centrum van Veendam. De schermen zijn bedoeld voor de promotie van evenementen die in Veendam plaatsvinden. Daarnaast plaatsen wij zelf belangrijke mededelingen op de informatieschermen. We geven stichtingen, ondernemers en verenigingen de mogelijkheid om door hun georganiseerde evenementen via de informatieschermen te promoten.

 • Melding milieu

  De meeste bedrijven, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, vallen onder de werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna BAL). Het BAL kent een onderverdeling in milieubelastende activiteiten (MBA’s) Nadelige gevolgen voor het milieu kunnen bijvoorbeeld zijn: geluid, geur, luchtemissie en bodemverontreiniging. Sinds de komst van de Omgevingswet doet u geen melding meer per bedrijf, maar per activiteit een melding. Bij het doen van een melding in het Omgevingsloket kunt u kiezen uit tal van activiteiten, die u kunt selecteren. Tip: vink in de eerste stap zoveel mogelijk activiteiten aan die voor u van toepassing zijn. Let wel: per activiteit wordt u om soms dezelfde gegevens gevraagd. Verder is het melden door de vele vragen een langdurig proces. Plan er dus voldoende tijd voor.

 • Inkomen oudere zelfstandigen

  Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? Als u te weinig inkomen krijgt uit uw bedrijf, wilt u misschien stoppen met uw bedrijf. Misschien kunt u IOAZ aanvragen. Dit is een uitkering. U en uw partner krijgen dan een inkomen op in ieder geval het bijstandsniveau. Als u inkomen heeft, vult de uitkering het aan.

 • Parkeren in het centrum

  U heeft in het centrumgebied een parkeerschijf nodig om uw auto te parkeren. Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart en vergunninghouders kunnen op de daarvoor aangewezen parkeerplek parkeren zonder parkeerschijf.

 • Onroerendezaakbelasting

  De OZB bestaat uit een eigenaren- en gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting wordt niet geheven voor woningen. Soms bestaat een object uit een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Zoals een winkelpand met een woongedeelte. In de Wet WOZ is bepaald dat er sprake is van een niet-woning als de waarde van het woongedeelte minder is dan 70% van de WOZ-waarde. Eigenarenbelasting De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het huidige kalenderjaar een onroerende zaak in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd, zoals erfpacht of vruchtgebruik. Gebruikersbelasting De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het huidige kalenderjaar een niet-woning in gebruik heeft. Bent u op 1 januari eigenaar en gebruiker van een niet-woning? Dan krijgt  u zowel voor de OZB-eigenarenbelasting als de OZB-gebruikersbelasting een belastingaanslag. Geen ontheffing Bij de verkoop van een onroerende zaak of verhuizing in de loop van het jaar krijgt u geen ontheffing. Als u op 1 januari van het huidige jaar eigenaar van een pand was of gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het hele jaar de OZB. In het geval van verkoop van een onroerende zaak in de loop van het belastingjaar kunt u bij de notaris regelen dat de nieuwe eigenaar de onroerendezaakbelasting betaalt, u neemt hierover zelf contact op met de gemeente. De gemeente doet dit niet. Beëindiging van het gebruik van een onroerende zaak heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag voor de gebruikersbelasting.

 • Exploitatievergunning voor seksbedrijf

  Bent u van plan een bedrijf te beginnen waarin u seksuele diensten aanbiedt? Bijvoorbeeld een seksbioscoop, parenclub of erotische massagesalon? Dit mag alleen met een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf. De vergunning is persoonlijk. Hij staat dus op uw naam. U kunt hem niet aan een ander overdragen. Neemt u een bedrijf over? Dan zult u een nieuwe vergunning moeten aanvragen. U krijgt ook te maken met een Bibob-onderzoek. Hiermee controleren we of u of uw onderneming met iets strafbaars te maken hebben (gehad).

 • Oudejaarsvuren

  Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan.