Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Team jeugd

    In Veendam hebben we alle ambulante jeugdhulp zo geregeld dat deze zonder indicatie geboden kan worden. Wilt u meer weten? Kijk dan verder bij JEP  Soms kunnen er complexe situaties ontstaan en is er meer nodig dan alleen begeleiding vanuit JEP.  Het gaat dan om bijvoorbeeld ondersteuning voor ernstige dyslexie, systeemtherapie of complexe gezinssituaties door bijvoorbeeld trauma. Maar ook ambulante jeugdhulp voor specifieke doelgroepen, dagbesteding, dagbehandeling, logeerzorg, kortdurend verblijf, pleegzorg, gezinsvervangend verblijf en vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden. Voor deze vormen van jeugdhulp kunt u terecht bij Team Jeugd van de gemeente Veendam. Zij onderzoeken samen met u wat passend is bij uw hulpvraag. Openingstijden  We zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar op 0800-22 22 211 of mail via de mail jeugdhulp@veendam.nl. Is het geen crisis en wilt u dat wij u terugbellen? Dan kunt u ook het contactformulier Contactformulier Jeugd invullen. Na 12.30 uur zijn wij alleen bereikbaar voor crisissituaties, vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Op woensdag zijn wij de hele dag geopend.  Maandag:    8.30 - 12.30 uur  Dinsdag:      8.30 - 12.30 uur Woensdag:  8.30 - 17.00 uur Donderdag: 8.30 - 12.30 uur Vrijdag:        8.30 - 12.30 uur PGB Soms kan je zorg inkopen voor je kind, dit noemen we een Persoonsgebonden Budget (PGB). Hier gelden wel voorwaarden voor. Zo moet de PGB-beheerder PGB vaardig zijn en uw kind jonger dan 18 jaar. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor meer informatie over het persoonsgebonden budget (PGB) Bezoekadres alleen op afspraak Jan Salwaweg 1 9641 LL Veendam.

  • JEP

    In de gemeente Veendam willen we dat ieder kind en elke jongere gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien en de mogelijkheid krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Daarvoor is soms extra ondersteuning nodig. JEP biedt die ondersteuning in de gemeente Veendam. Meerdere organisaties werken samen onder de naam JEP (Jeugd Expertise Punt) om ambulante jeugdhulp te bieden. Samen vormen zij één aanspreekpunt voor alle jeugdigen met een hulpvraag. JEP zoekt voor iedere jeugdige met een hulpvraag passende hulpverlening. Dit kan bij een van de deelnemende organisaties zijn, maar ook in het netwerk van de jeugdige zelf. Ouders/verzorgers, jeugdigen en verwijzers hoeven zo niet meer zelf op zoek naar de beste partij om hulp aan te vragen: JEP neemt deze rompslomp uit handen. JEP vindt het belangrijk dat ambulante jeugdhulp laagdrempelig is. Al vanaf de aanmelding wordt gekeken naar het grotere plaatje. Als een jeugdige wel moet wachten op bepaalde hulp, wordt vanuit een analyse gekeken wat er in tussentijd gedaan kan worden. Heb je een vraag of zoek je meer informatie over JEP? Kijk dan op www.jepveendam.nl of bel 0598-204088. Wat valt er niet onder? Ambulante jeugdhulp voor specifieke doelgroepen valt niet onder JEP. Het gaat dan om bijvoorbeeld ondersteuning voor ernstige dyslexie, systeemtherapie of complex trauma. Het zijn behandelingen die niet vaak voorkomen. Ook dagbesteding, dagbehandeling, logeerzorg, kortdurend verblijf, pleegzorg, gezinsvervangend verblijf en vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden, vallen niet onder JEP. Voor deze vorm van jeugdhulp verandert er niets. Voor deze vormen van jeugdhulp kunt u contact op nemen met de bureaudienst van Team Jeugd zoals u altijd al deed. Hierin verandert er niks. Zie voor meer informatie pagina jeugd.

  • Studietoeslag

    Bent u student en lukt het u niet door een ziekte of handicap naast uw studie te werken? Misschien komt u in dan in aanmerking voor een studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van uw leeftijd. U kunt de toeslag online aanvragen. De nieuwe studietoeslag is ingegaan op 1 april 2022 en vervangt de individuele studietoeslag (oude regeling).