Zoekresultaat 1 - 10 van 54 resultaten

 • Horecabedrijf beginnen of overnemen

  Begint u een horecabedrijf? Vraag dan een exploitatievergunning aan. Alleen de eigenaar kan dit doen. Wilt u een horecabedrijf van iemand overnemen? Dan moet u de vergunning ook aanvragen. U kunt de vergunning niet overnemen van de vorige eigenaar. Heeft u al een vergunning maar begint u een nieuw horecabedrijf? Vraag ook dan een nieuwe vergunning aan. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een restaurant, café, hotel, sportkantine of snackbar. U verkoopt er eten en drinken, tabak of slaapplaatsen per nacht. Uw bezoekers eten en drinken bij u in het bedrijf. Let op, u heeft misschien nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld: Wilt u ook alcohol verkopen? Dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Voor een terras en een gokautomaat heeft u ook een aparte vergunning nodig. Wilt u meer dan 50 mensen tegelijk in uw bedrijf binnenlaten? Doe dan een melding over de brandveiligheid. De gemeente kan ook een Bibob-onderzoek doen. U krijgt daar bericht van. Heeft u vragen aan ons? U kunt ook van te voren contact opnemen met de gemeente.

 • Registratie in Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

  Bent u van plan een bedrijf te starten in de kinderopvang? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Of wilt u gastouder worden? Dan moet u uw bedrijf registeren in het Landelijk Register Kinderopvang en (LRK). Veranderingen aan uw bedrijf moet u ook doorgeven. Staat uw onderneming ingeschreven in het landelijk register? Dan kunnen de ouders van het kind dat er naartoe gaat, kinderopvangtoeslag aanvragen.

 • Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

  Krijgt u een bijstandsuitkering? En is er iets veranderd in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door. Waarom moet ik wijzigingen doorgeven? In de wet staat dat u wijzigingen moet doorgeven. Dit heet de inlichtingenplicht. U moet alles doorgeven wat van invloed kan zijn op de hoogte of uw recht op een uitkering. Geeft u een wijziging niet of te laat door? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dan bijvoorbeeld geld aan ons terugbetalen. Of misschien krijgt u een boete. De wet waar dit in staat, is de participatiewet.  Hoe snel moet ik de wijziging doorgeven? Geef uw wijziging binnen 5 werkdagen door. Dit zijn 5 dagen vanaf het moment dat de wijziging ingaat. Uw inkomsten geeft u maandelijks voor de 28e van de lopende maand aan ons door.

 • Burgerinitiatief

  De gemeenteraad en het college vinden het erg belangrijk dat inwoners van de gemeente meedoen aan de maatschappij om zo de leefbaarheid te bevorderen. Bewoners die een goed idee hebben kunnen (financiële) steun aanvragen voor een burgerinitiatief. Wie kan het aanvragen? U bent:  inwoner of organisatie zonder winstoogmerk actief in Veendam Dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie uit het fonds Burgerinitiatieven. Er zijn nog meer regelingen voor subsidie. Het fonds Burgerinitiatieven vult deze regelingen aan. Het fonds Burgerinitiatieven is in 2016 ingesteld door de gemeenteraad. Het is bedoeld voor particulieren of organisaties zonder winstoogmerk. Een initiatief moet erop gericht zijn om bewoners uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen. Zo vergroten we samen de onderlinge betrokkenheid. Bewoners participatie start bij initiatieven van inwoner Elk plan dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de (ver)binding onderling kan worden ingediend. Een plan kan betrekking hebben op een buurt of wijk, maar kan ook heel goed geschikt zijn voor alle inwoners van Veendam. Na afloop van ieder kwartaal beoordelen we de ingediende initiatieven. Deze toetsen we en leggen we met een advies voor aan het college. U kunt hele jaar door initiatieven insturen. Een initiatief mag in principe niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis in de buurt parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen. Dit is een parkeerplaats met een bord waarop uw kenteken staat. U moet wel een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders hebben. Andere bewoners mogen bezwaar maken tegen de gehandicaptenparkeerplaats. Heeft u een nieuwe auto? En heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats? Vergeet dit dan niet aan ons door te geven.

 • Inkomen oudere zelfstandigen

  Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? Als u te weinig inkomen krijgt uit uw bedrijf, wilt u misschien stoppen met uw bedrijf. Misschien kunt u IOAZ aanvragen. Dit is een uitkering. U en uw partner krijgen dan een inkomen op in ieder geval het bijstandsniveau. Als u inkomen heeft, vult de uitkering het aan.

 • Parkeren in het centrum

  U heeft in het centrumgebied een parkeerschijf nodig om uw auto te parkeren. Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart en vergunninghouders kunnen op de daarvoor aangewezen parkeerplek parkeren zonder parkeerschijf.

 • Exploitatievergunning voor seksbedrijf

  Bent u van plan een bedrijf te beginnen waarin u seksuele diensten aanbiedt? Bijvoorbeeld een seksbioscoop, parenclub of erotische massagesalon? Dit mag alleen met een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf. De vergunning is persoonlijk. Hij staat dus op uw naam. U kunt hem niet aan een ander overdragen. Neemt u een bedrijf over? Dan zult u een nieuwe vergunning moeten aanvragen. U krijgt ook te maken met een Bibob-onderzoek. Hiermee controleren we of u of uw onderneming met iets strafbaars te maken hebben (gehad).

 • BIZ-bijdrage

  Door en voor ondernemers is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Ligt uw bedrijf binnen een BIZ? Dan kunt u een aanslag krijgen van de BIZ-bijdrage. De BIZ-bijdrage is bedoeld om de kosten te betalen van allerlei activiteiten in de openbare ruimte en op internet, voor betere leefbaarheid, de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Om dit te bevorderen wordt in een bepaald gebied binnen de gemeente Veendam de BIZ-bijdrage geheven. Door het innen van deze belasting ontstaat er een budget dat wordt gebruikt voor evenementen en activiteiten in het centrum ter bevordering van een bruisend Veendam.

 • Tapontheffing

  Wilt u drank zoals bier en wijn verkopen tijdens een evenement of feest? Bijvoorbeeld tijdens een braderie, muziekfeest of kermis? Dan heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing geldt voor drank met minder dan 15% alcohol (zwak-alcoholische drank). U kunt de ontheffing voor een speciaal evenement aanvragen. Het evenement duurt niet langer dan 12 dagen achter elkaar. Iedere eigenaar en leidinggevende staat op de vergunning genoemd.