Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Parkeervergunning of ontheffing

  U kunt als centrumbewoner van Venray voor sommige straten een parkeervergunning of ontheffing van de blauwe zone aanvragen.

 • Nadeelcompensatie

  Heeft u schade door werkzaamheden of een besluit van de gemeente? Dan komt u soms in aanmerking voor nadeelcompensatie. Dat is een vergoeding van schade die u heeft geleden.

 • Evenementenvergunning of melding

  Wilt u een evenement organiseren dat voor het publiek toegankelijk is? Misschien moet u een vergunning aanvragen. Soms is het voldoende om een evenement te melden en heeft u dus geen vergunning nodig.

 • Geluidsnormen verruiming

  Wilt u in uw horecabedrijf (bijvoorbeeld café of restaurant) een feest geven met harde muziek? U kunt verruiming vragen van de geluidsnormen.

 • Subsidie afkoppelen hemelwater

  U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater. U voert het water dan af op uw eigen terrein zodat dit niet in het riool terecht komt. Aanvragen kan alleen digitaal. U ontvangt binnen acht weken digitaal een bevestiging.

 • Subsidie evenement

  Wilt u een evenement organiseren zonder winstoogmerk? Dan komt u misschien in aanmerking voor een evenementensubsidie.

 • Contact over subsidies

  Heeft u een vraag over subsidies? Weet u niet bij welke subsidie uw idee of activiteit past en wilt u hierover met ons in gesprek? Of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Wij adviseren u graag bij uw subsidie aanvraag. Vul hiervoor ons contactformulier in.

 • Subsidie Innovatie Cultuur Venray

  Wilt u als culturele instelling eenmalig een unieke, innovatieve activiteit organiseren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Innovatie Cultuur Venray.

 • Periodieke subsidie dorps- en wijkraden

  Dorps- en wijkraden kunnen periodieke subsidie aanvragen voor activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor het behouden of verbeteren van de leefbaarheid in gemeente Venray.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ

  Tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde kunt u online of schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet.